Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18798 БАРС ДЗЗД 2020 123689235
18797 ДЗЗД Екип Узунови 2020 176152976
18796 БАРС ДЗЗД 2020 123689235
18795 СДРУЖЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ЗА ТАЛАНТИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ТИ-Ю" 2020 176944989
18794 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ 2020 177009899
18793 ДЗЗД ТПО Варна Булплан 2020 176299200
18792 ДЗЗД Консорциум Благоустрояване Варна 2020 176843634
18791 БАУ ДИ ЕС ВИ 2020 177458456
18790 СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ИСКЪР 2020 175461247
18789 ДЗЗД Обединение Б-К Груп 2020 177284297
18788 ДЗЗД Би Ес Булстрой 2020 177128558
18787 ДЗЗД Обединение Васбилд 2020 177128526
18786 ДЕМА-ПРОЕКТ ОВКХТГ И ЕЕ ДЗЗД 2020 177335959
18785 ДЕМА-ПРОЕКТ ОВКХТГ И ЕЕ ДЗЗД 2019 177335959
18784 ДАРИЕЛ ДЗЗД 2020 175494674
18783 ДЗЗД ЛАЗУР 4 2020 177154542
18782 ЗП ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА 2020 8503037238
18781 ДЗЗД ТРАКИЯ ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ 2020 177334405
18780 ЗП ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ 2020 6905237323
18779 ДЗЗД ИНВЕСТ МОСТИ 2020 176837268
18778 ДЗЗД МОСТИ ИКП 2020 176621911
18777 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МОСТИ 2020 176953721
18776 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МОСТИ 2020 176599482
18775 ДЗЗД МОСТИ 2020 176948304
18774 ДЗЗД Светлана Иванова 2020 176692036
18773 ЗП ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ЦАКОВА 2020 9105307237
18772 ДАЙМОН ТЕАТЪР 2020 175003463
18771 ДЗЗД Заложна къща Луна 24 2020 177439139
18770 БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА 2020 176002923
18769 РАДО 94 ДЗЗД 2020 177293870
18768 ЗП ЦВЕТАН ИЛИЕВ ЦЕКОВ 2020 131396787
18767 ИНФРА БИЛД ДЗЗД 2020 177290371
18766 МИМИ ФЕШЪН ДЗЗД 2020 176499222
18765 ЕНЕРДЖИ БИЛД ДЗЗД 2020 177062574
18764 ЗП СОНЯ БОГОМИЛОВА ЛАЗАРОВА 2020 7812172230
18763 ЗП МИРОСЛАВ ПЕШЕВ ИВАНОВ 2020 7604157306
18762 ЗП МАРИЯН ВАСКОВ ЙОТОВ 2020 8701147260
18761 "ТЕАТЪР 2020" ДЗЗД 2020 177438233
18760 "ЖОРО 2014" ДЗЗД 2020 176985459
18759 ДЗЗД Класик 2020 175472343
18758 ЗП МАРГАРИТА ВУТОВА ИЛИЕВА 2020 4309217274
18757 "ПЪТСТРОЙ НИКОЛАЕВО" ДЗЗД 2020 177358954
18756 АД "Табаков, Табакова и съдружници" 2020 175052492
18755 ЗП ЙОРДАН ПЕТРОВ ЛИПОВ 2020 9012187229
18754 АЛФА М-РУБИКОН ДЗЗД 2020 176170497
18753 ЗП ИРЕНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА 2020 9108127239
18752 Консорциум ОУП Средец ДЗЗД 2020 176831265
18751 СПЕЙС СЪЛУШЪНС ДЗЗД 2020 177165136
18750 КООПЕРАЦИЯ ВЗКАЧС АГРОИНВЕСТ 2020 102044203
18749 ДЗЗД ПРЕВОЗИ ФАВОРИТ-2014 2020 176668619
Страница: 1 / 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни