Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23733 ДЗЗД КИДБИЛД 2022 177488780
23732 ДЗЗД ЛЮНИК ЕФЕКТ 2022 177469285
23731 ДЗЗД СОДЕЯ 2022 177488773
23730 ДЗЗД БОЙЛИФТ 2022 177392294
23729 ДЗЗД МОНТАЖИ 2022 177453384
23728 Адвокатско дружество Стоянов и Лъвчиева 2022 176631688
23727 Брикфилдър- Великобритания МСД 2022 176636906
23726 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИ СПАСОВ 2022 177507017
23725 ПАРТИ ФУУД ДЗЗД 2022 120556183
23724 ГД МОТЕН ДЗЗД 2022 130072451
23723 ЗП Георги Добрев Арнаудов 2022 103811564
23722 ЗП Георги Добрев Арнаудов 2021 103811564
23721 ЗП Емилиян Николаев Петров 2022 7906181046
23720 ЗП Емилиян Николаев Петров 2021 7906181046
23719 ЗП Емилиян Николаев Петров 2020 7906181046
23718 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КОСТОВА” 2022 180690308
23717 ЕТ Пероника 44 Пламен Статев 2022 207158439
23716 ЕТ Мила Георги Стоянов 2022 813002226
23715 ЕТ Мила Георги Стоянов 2021 813002226
23714 ЕТ Мила Георги Стоянов 2020 813002226
23713 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ЧЕРНООЧЕНЕ 2014 ДЗЗД 2022 176829652
23712 ДЗЗД СОП-ЮГ 2018 2022 177383726
23711 ДЗЗД Рубикон-Айси-Ипс 2022 176509307
23710 ДЗЗД Рубикон-КИГ-АДТ 2022 177120230
23709 ДЗЗД СЕ 22 2022 176799846
23708 ДЗЗД ФОРТУНА 2016 2022 177098912
23707 ДЗЗД ММА 2022 177507412
23706 ДЗЗД Лидер Инженеринг 2019 2022 177426686
23705 Консорциум Еърпорт Безмер 2022 176522322
23704 КОНСОРЦИУМ СОЙСАЛ ДДЗД 2022 180744810
23703 ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР БУРГАС 2022 176497082
23702 ДЗЗД УСПЕХ 2022 177256554
23701 Консорциум „Глобал трейдинг" ДЗЗД 2022 177415490
23700 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ" ГР.КРИЧИМ 2022 176385489
23699 консорциум баррио и латино 2022 177414068
23698 ДЗЗД БИО КОНСУЛТ 2022 180765718
23697 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА, ПАНАЙОТОВ И СОТИРОВ 2022 177345444
23696 "ТУЕНТИ УАН" ДЗЗД 2022 176697663
23695 Мелон ДЗЗД 2022 176236577
23694 Консорциум ГСП Секюрити ДЗЗД 2022 177413226
23693 АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВИ ДЗЗД 2022 177138933
23692 ви ен пи протекшън 2022 177441738
23691 ДЗЗД "Инвест дизайн 2016" 2022 177071826
23690 ДЗЗД ЕВРОСИЙТ 2022 177417000
23689 ДЗЗД „ТП ПОЖАРНА АЕЦ 2022 177405395
23688 КОНСОРЦИУМ БУЛ-ФРАНС 2022 101562616
23687 130591777 2022 130594777
23686 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА, ПАНАЙОТОВ И СОТИРОВ 2022 177345444
23685 СЪСАЙЪТИ КОНСУЛТИНГ 2022 177396830
23684 НЕЙЧЪРПУЛ ФОРУМС 2022 177311381
Страница: 1 / 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни