Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2017 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, срок за публикуване на ГФО- 30.06.2018 г

Публикувани при нас
до сега
над 13 600 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г


Последна новина
Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

16.03.2018 г

Във връзка с възникналите казуси след промените в Зсч довели до промени в режима на публичност на годишните финансови отчети- ГФО, Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите, изрази правно неангажиращото си мнение по тях, както следва:

 

1. Предприятия, които не подлежат на вписване в търговския регистър- ДЗЗД /неперсонифицирани дружества, граждански дружества/, търговски представителства, адвокатски и нотариални дружества, осигурителни каси и всички останали, които на са ЮЛНЦ, когато не са извършвали дейност през предходната година по смисъла на § 1, т.30 от Зсч, нямат задължение да публикуват Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч за неактивност.

2. Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ в обществена полза, които все още не са пререгистрирани, независимо от това дали са извършвали или не нестопанска или стопанска дейност, до пререгистрирането си, което трябва да се извърши до 31.12.2020 г, нямат задължение да публикуват годишни финансови отчети- ГФО и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч за неактивност.

 

Прочетете повече
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2014, 2015 и 2016 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет е публикуван в този сайт. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е е, че Вашите финансови отчети са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
13017 Сдружение "Творчество и хармония" 2017 131273521
13016 Адвокатско дружество" КАНЕВА и СТОЯНОВА-адвокатско дружество" 2017 176955430
13015 ДЗЗД Конфорт-1 2017 148111310
13014 Консорциум Лифт Строй Груп 2017 177023201
13013 ДЗЗД "МОТИВА ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 2017 176972757
13012 Консорциум ОУПО Харманли" ДЗЗД 2017 BG176785469
13011 "Консорциум ОУПО Съединение XXI" ДЗЗД 2017 BG176783322
13010 "Консорциум ОУПО Павликени" ДЗЗД 2017 176801215
13009 ДЗЗД ЕС 2017 177073974
13008 БИЛФИНГЕР ИНДУСТРИТЕХНИК ЗАЛЦБУРГ ГмбХ - Австрия 2017 177074726
13007 Алекс Флора - ДЗЗД 2017 103851765
13006 Бъни - ДЗЗД 2017 103672965
13005 Викторио 2005 - ДЗЗД 2017 175695830
13004 Влади Мел - ДЗЗД 2017 103688510
13003 Голф Пикник - ДЗЗД 2017 103810722
13002 Голф 1 Пикник - ДЗЗД 2017 103930839
13001 ЗАК - ДЗЗД 2017 103587015
13000 Мивас ДЗЗД 2017 103585745
12999 Мила 98 ДЗЗД 2017 175655750
12998 МММ Груп ДЗЗД 2017 103817599
12997 Никол 2000 ДЗЗД 2017 103783855
12996 СНЦ ЙОГА ЦЕНТЪР ШАКТИ 2017 123765462
12995 Николета ДЗЗД 2017 148126344
12994 Новелле ДЗЗД 2017 176665893
12993 Аероимпекс ДЗЗД 2017 176686318
12992 Джордан 55 ДЗЗД 2017 176670634
12991 П и М ДЗЗД 2017 103894421
12990 Рудан ДЗЗД 2017 103878869
12989 Р и К ДЗЗД 2017 103827682
12988 Сладък сън ДЗЗД 2017 176206438
12987 Дани 2011 ДЗЗД 2017 176260023
12986 Флоралис ДЗЗД 2017 175774128
12985 Юки ДЗЗД 2017 103791026
12984 Сепфора ДЗЗД 2017 148002873
12983 Ес енд Ей - ДЗЗД 2017 148117256
12982 Ен Джи Комерс - ДЗЗД 2017 148069410
12981 Разрушител - ДЗЗД 2017 148097412
12980 Сдружение Жасмин 70 2017 103802266
12979 Фабия - ДЗЗД 2017 103771778
12978 Персей - ДЗЗД 2017 103602924
12977 Мими 92 - ДЗЗЗД 2017 176287461
12976 Диди - ДЗЗД 2017 103619350
12975 Д-И-Перфект - ДЗЗД 2017 148093499
12974 Дими 05 - ДЗЗД 2017 176056119
12973 Дими 07 - ДЗЗД 2017 176371757
12972 Денди - ДЗЗД 2017 103624187
12971 ОБЦ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ИСУС - В.Търново 2017 104592041
12970 Обединена Божия Църква-1 - Плевен 2017 114501111
12969 ДЗЗД ДЕЛФИН 2016 2017 12603521
12968 Адвокатско дружество "Райчева, Михайлов и партньори" 2017 176492555
Страница: 1 / 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни