Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
17644 ААПЦ "СВЕТА БОГОРОДИЦА" 2019 127569077
17643 адвокатско дружество "АЛТУНЯН" 2019 175671270
17642 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ГС ГЕОРГИЕВА И ПАРТНЬОРИ” 2019 175740542
17641 ДЗЗД Браво Консулт 2019 177376692
17640 ДЗЗД СБС 2019 177362319
17639 ДЗЗД Инженеринг строй 2019 177362645
17638 Красива Стара Загора ДЗЗД 2019 177176097
17637 Бургас-Тийм 2016 ДЗЗД 2019 177123778
17636 Обединение Ален мак 2016 2019 177059005
17635 Консорциум Месембрия 012 ДЗЗД 2019 176432191
17634 МИЛУШЕВ И СЪДРУЖНИЦИ- АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО 2019 123686716
17633 Д-ВО ЗЗД АСОЦИАЦИЯ К-КС ЗОРНИЦА 2019 175799277
17632 Фондация Кейт и Николай Божилови 2019 177015635
17631 ДЗЗД Креп 2019 103903728
17630 МАКПАЛ ДЗЗД 2019 175545873
17629 "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АНТОНОВА И ХРИСТОВА" 2019 176030730
17628 НЧ "Васил Левски - 1945" 2019 000522863
17627 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЛИВТАС 2016 2019 177006579
17626 ДЗЗД Реконструкция околовръстен път - Пещера 2019 177215073
17625 ЕИК АЛТАИР ДЗЗД 2019 177362835
17624 Консорциум Дуришбур Сървисис Индустрис / Партнърс Мейнт Къмпани 2019 176784933
17623 ДЗЗД КОНСУЛТАНТИ КАРНОБАТ 2019 177337561
17622 ДЗЗД АЙ СИ ДЖИ-ЕТП-ЕМ 2019 177346044
17621 ТОНИНО ДЗЗД 2019 103872371
17620 ДЗЗД КЪЩА ЗА ГОСТИ СОФИЯ ЦЕНТЪР 2019 177224115
17619 ДЗЗД ФОКУС 2019 148104458
17618 ЕТ Георги Георгиев Финпро 2019 103212422
17617 ЕТ Соня Антоновна 2019 103583121
17616 МИС ГРУП ДЗЗД 2019 148010539
17615 ЕДИ - 59 ДЗЗД 2019 177213186
17614 ДЗЗД ДОМУМ 2019 176941204
17613 ПРОГРЕС ДЗЗД 2019 176858650
17612 ПРЕСИЯНА И МЛАДЕН ДЗЗД 2019 175916816
17611 ПИМ ДЗЗД 2019 177235389
17610 ГАЛИ СТИЛ ДЗЗД 2019 175630918
17609 ИВ-ДИ ДЗЗД 2019 177301921
17608 ДЗЗД "Консорциум" Пътстрой Корект 2019"" 2019 177416375
17607 ДЗЗД "Консорциум" Пътстрой 2019"" 2019 177395536
17606 ДЗЗД "Консорциум Разград Еко" 2019 116547666
17605 ДЗЗД "Консорциум разградски строител" 2019 176744134
17604 ДЗЗД "Консорциум Перистър" 2019 176736290
17603 ДЗЗД "КонсорциумТРП-Разград" 2019 175977042
17602 МАДАЛЕНА-КАМЕНОВ ДЗЗД 2019 176571839
17601 Църква на Бога 2019 175226509
17600 ДЗЗД ДИКИ-СЕРВИЗ 2019 129747918
17599 Сдружение Стева 2019 175463682
17598 ДЗЗД ХУБИ-1955 2019 177231832
17597 ДЗЗД МАРЛИ 2019 175673321
17596 СОПД "Пътеки" 2019 175844740
17595 "ЕЛВИК"ДЗЗД 2019 103981919
Страница: 1 / 133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни