Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18428 Търговско представителство „Щайнцойг – Керамо Н.В." 2020 първо шестмесечие 176876068
18427 ДЗЗД ГАРАНТ ПЕРФЕКТ 2019 176233456
18426 ФЛОРА СТИЛ ДЗЗД 2019 176444813
18425 Адвокатско съдружие "Шопова, Коларова и партньори" 2019 131432233
18424 БЕЛЛА ВЕРОНИКА ДЗЗД 2019 176592363
18423 ДЗЗД НЕРА 2015 2019 176951880
18422 Адвокатско дружество Йосифова, Иванов и Петров 2019 176889140
18421 Обединение Супервизия Габрово 2019 177035997
18420 Обединение СН 2019 177263239
18419 Обединение КСС-Рубикон 2019 177130363
18418 Обединение Надзор КСС-РИ-ДВБ 2019 177356113
18417 Обединение КСС Габрово 2019 177038947
18416 АНДИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 175639543
18415 Адвокатско дружество Петрова и Абаджиев 2019 175909259
18414 ДЕВ 1 ДЗЗД 2019 177292550
18413 ДЗЗД "Илинден 2017" 2019 177188594
18412 ФОНДАЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ" 2019 176360906
18409 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ОУПО СЪЕДИНЕНИЕ XXI 2019 176783322
18408 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ОУПО ПАВЛИКЕНИ 2019 176801215
18407 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ОУПО ХАРМАНЛИ 2019 176785469
18406 РОДИ-М ДЗЗД 2019 175569227
18405 ДЗЗД "НЮ МАККАН" 2019 177263082
18404 ДЗЗД "Нейчърпул Форумс" 2019 177311381
18403 ДЗЗД "СЪСАЙЪТИ КОНСУЛТИНГ" 2019 177396830
18402 ДЗЗД "МОРСКО КАРТИРАНЕ БГ" 2019 177284728
18401 ДЗЗД "ДИДЖИТАЛ РИСЪРЧ ГРУП" 2019 177311367
18400 Грийн Медия Груп ДЗЗД 2019 177237582
18399 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ Е-РАЗСЛЕДВАНЕ 2019 177319759
18397 ДЗЗД ДИВО 2019 175774847
18396 АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2019 7201211081
18395 СВЕТЛАНА ДОБРИНОВА ДИМИТРОВА 2019 7707018798
18394 Сдружение Форум Наука 2019 176069701
18393 ДЗЗД "ЕС" 2019 177073974
18392 "Адвокатско дружество Райчева, Михайлов и партньори" 2019 176492555
18391 Обединение Супервизия КСС-Рубикон 2019 177125836
18390 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ПЛАНЕТА ИЛИЯНЦИ" 2019 130991351
18389 БАРТОЛИ ГРУП ДЗЗД 2019 103946715
18388 Адвокатско дружество Големанова и Костова 2019 202299998
18387 ДЗЗД СЕВЕРОИЗТОК ГРУП 2019 175942693
18386 ДЗЗД АГРОМА 2019 103947281
18385 НИКИ ПЛОД 2019 177070208
18384 ДЗЗД ВАРНАКЛИМА 2000 2019 103900066
18383 ЕАСА България 2019 176401242
18381 Адвокатско дружество "Гунева и Ангелова" 2019 177184699
18380 ДЗЗД Суит Дриймс Енд Спаркъл 2019 177136512
18379 ДЗЗД"БЪЛГАРСКА ГРУПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОРАКЪЛ" 2019 130591777
18378 АНИ ПЛОД 2019 176909301
18377 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ИЛКОВА,ТОЗОВА И КРЪСТЕВА 2019 177248511
18376 ДЗЗД "ОФИС КРОС" 2019 175525415
18374 ДЗЗД Хулихан Локи-Уайт енд Кейс-Ентреа-Камбуров 2019 176326487
Страница: 1 / 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни