Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2018 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

Публикувани при нас
до сега
над 15 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

26.02.2019 г

С публикуването на ДВ бр. 98/2018 г, бяха въведени някои съществени промени в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, в сравнение с изискванията през 2018 г за публикуването на отчетите и декларациите за 2017 г, а именно:

 

1. Публикуването на декларациите на фирмите без дейност по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч се прави там, където биха се публикували ГФО, ако предприятията бяха действащи, т.е. търговците, кооперациите и пререгистрираните ЮЛНЦ- търговския регистър, а останалите ДЗЗД, осигурителни каси, търговски представителства, адвокатски и нотариални дружества и пр- в икономическо издание или интернет.


2. Публикуването на ГФО на непререгистрираните ЮЛНЦ- техните отчети и Декларации за липса на дейност по чл.38, л.9, т.2 ЗСч се публикуват в икономическо издание или интернет до пререгистрацията им, като в закона вече е разписан график за публикуването на ГФО в търговския регистър след пререгистрацията, както следва:

- пререгистрираните до 31 май 2019 г., публикуват в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017 и 2018 г.;

- пререгистрираните в периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. и

- пререгистрираните в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.


3. Отпада изискването във финансовите отчети да се поставят печат на предприятието и на счетоводното предприятие, което е съставител на отчета, освен ако друг закон изрично не го изисква.

 

Остават различните срокове зе публикуване на ГФО-тата и Декларациите- ГФО 2018 се публикуват до 30 юни 2019 г, а Декларациите за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч- до 31.03.2019 г

 

 

От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

 
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2015, 2016 и 2017 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет е публикуван в този сайт. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е е, че Вашите финансови отчети са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
14061 ДЗЗД БЕЛИСИМА 2018 175710314
14060 ДЗЗД " ЕЛВАК" 2018 176599258
14059 ЕТ Гея-2000 2018 130094597
14058 ДЗЗД Катнис 2018 177117070
14057 СДРУЖЕНИЕ СЪЗНАНИЕ 2018 175679819
14056 Северна дъга - 2015 ДЗЗД 2018 176916257
14055 ДЗЗД ДТМ-КОРЕКТ 2018 177319862
14054 ЕНДЖИКЕЙ ДЗЗД 2018 147062294
14053 ЕМТИЕС ДЗЗД 2018 147060394
14052 ДИСКРЕТ ДЗЗД 2018 177272170
14051 СЪЮЗ НА ЛАНДШАФТНИТЕ АРХИТЕКТИ 2018 131254072
14050 ГГС ОРЕХОВСКИ ГОРИ 2018 120559934
14049 АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "АНДРОВА И ПЕЧЕВ" 2018 160026716
14048 НЧ "Просвета Червен 1928" 2017 117056937
14047 НЧ "Просвета Червен 1928" 2018 117056937
14046 Лунапарк ДЗЗД 2018 176260731
14045 ДЗЗД "АЛЕКС" 2018 176445502
14041 ДЗЗД "МАРТО" 2018 176667816
14040 ДЗЗД "РАЯ" 2018 177159297
14038 ДЗЗД "ТУНИНГ" 2018 103935754
14037 "ВИА УРБАНА" Фондация 2018 177180947
14036 Перфект-73 ДЗЗД 2018 176251682
14035 ДЗЗД ИРА 2018 177151717
14034 ЗП ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 2018 6907015285
14033 КОНСОРЦИУМ КАРНОБАТ 2017 2018 177224072
14032 ДЗЗД КОНСУЛТАНТИ ХЕМУС 2 - 2016 2018 177208303
14031 Консорциум СТРОИТЕЛСТВО-БУРГАС ДЗЗД 2018 177087684
14030 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПАРАЗИТОЛОЗИ 2018 131203590
14029 ДЗЗД КОНСУЛТАНТИ ХЕМУС 1 - 2016 2018 177183309
14028 Консорциум ОБЕДИНЕНИЕ ОБНОВЯВАНЕ СГРАДИ ДЗЗД 2018 177073492
14027 Консорциум НЕРГ-АКЗ ДЗЗД 2018 176410355
14026 Консорциум АКЗ-ККС5-2016 ДЗЗД 2018 177081507
14025 Консорциум САНА ДЗЗД 2018 176939814
14024 Адв. д-во М. Минев, Д. Минева, К. Андреев, Л. Матева и Ю. Миневска 2018 104702144
14023 ОКСИ ФЕШЪН ГРУП ДЗЗД 2018 176283655
14022 АНМАРИ ДЗЗД 2018 103906912
14021 КЕЙСИ ДЗЗД 2018 103648101
14020 ЛИА БЪЛГАРИЯ ДЗЗД 2018 105559724
14019 ДЗЗД КиК Консулт 2018 147137455
14017 Баланс Шип Електроникс ДЗЗД 2018 177147341
14016 ВААЛ 2 ДЗЗД 2018 177129507
14015 ГД МИ 2010 2018 176022255
14014 ЗАРА ДЗЗД 2018 176322923
14013 Адвокатско дружество Тодорова и Стоилова 2018 176784004
14012 ДЗЗД Наси 2018 148001102
14011 ДЗЗД Кримар 2018 176908384
14010 ДЗЗД Виви 2018 148001091
14009 ДЗЗД Вебо 2018 103986332
14008 ЕЛЕКТРИСИТИ - ИНЖПРОЕКТ ДЗЗД 2018 177252328
14007 ЕЛЕКТРИСИТИ ЛИФТ ДЗЗД 2018 177002424
Страница: 1 / 121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни