Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
17223 ДЗЗД "Ихтиман" 2019 177282143
17222 Адвокатско дружество "Гонов и партньори" 2019 175933413
17221 ДЗЗД "МИ-Б-1-2" 2019 177348045
17220 "ДАРИ-21"ДЗЗД 2019 177386124
17219 РИ "Обединена Божия Църква- Благовестие" 2019 102081240
17218 ДЗЗД К И К 2019 103650883
17217 Бествакейшънсбг ДЗЗД 2019 175467104
17216 МИА 07 ДЗЗД 2019 177248059
17215 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ДАБЪЛ ГРАФИК" 2019 176440900
17214 ДЗЗД Знание ООД 2019 126748169
17213 ДЗЗД Диа Оригинал 2019 176302408
17212 ДЗЗД Даша 2019 126745881
17211 ДЗЗД "Дамко" 2019 103955454
17210 ДЗЗД "Алекс" 2019 103860718
17209 ДЗЗД "Стойкови" 2019 103932181
17208 ЕПЦ Филаделфия 2019 102224717
17207 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГРЪНЧАРОВА И СТОЯНОВ 2019 176699155
17206 "Сивен 3ТИ" ДЗЗД 2019 176937126
17205 ДЗЗД "Железопътна безопасност Синдел" 2019 177317270
17204 ДЗЗД "П.Д. ПРОЕКТ 2014" 2019 176813872
17203 Адвокатско дружество "Тотев, Христова и партньори" 2019 176205471
17202 АПРИЛ ДЗЗД 2019 103816270
17201 ДЗЗД Калина 2019 103709666
17200 ЕТ Лъчезар Стоянов - Чао - Чао 2019 827168069
17199 СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ МАЛКО ДРЯНОВО 2019 177022462
17198 СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ СЪЕДИНЕНИЕ 2019 176636183
17197 Книжарница Варна ДЗЗД 2019 103844815
17196 дззд грийн ууд къмпани 2019 176378822
17195 ДЗЗД "Галардо 72" 2019 176490696
17194 ДЗЗД "ЕМСИ 2012" 2019 176272299
17193 ДЗЗД "Класик" 2019 177166151
17192 Роси Ди ДЗЗД 2019 103841828
17191 АРГУС-КАСИО ДЗЗД 2019 177273347
17190 КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД 2019 177345095
17189 "Джунсед" ДЗЗД 2019 103846298
17188 НОВИ ИСКЪР - НМ 2019 177308054
17187 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - МН 2019 177319556
17186 ДЗЗД САНИРАНЕ БУРГАС 2019 176950020
17185 СДРУЖЕНИЕ ВАРНЕНСКИ УРОЛОГИЧНИ ДНИ 2019 103961560
17184 ВЛЪХВИ ДЗЗД 2019 103931085
17183 Адвокатско дружество Димов и Любенова 2019 176672400
17179 Адвокатско дружество "Ганчев и Димова" 2019 176406830
17178 ДЗЗД Аватар 2019 103967182
17177 ДЗЗД "ГАВИАЛ" 2019 175466080
17176 "БИЗНЕСТРАВЕЛ" ДЗЗД 2019 175840553
17175 ДЗЗД ОРЕАСУП 2019 175945052
17174 Фондация ФРС - ВЕКТОРИ НА КУЛТУРАТА 2019 130460614
17173 ДЗЗД Ивени 2019 103931001
17172 Сдружение клуб Петанка 2019 130221500
17171 ДЗЗД ТМ Студио 2019 103621006
Страница: 1 / 126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни