Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на ЗКПО (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
20348 Адвокатско дружество "Петя Нойчева и партньори" 2020 175202718
20347 ДЗЗД Адамас 2020 103684960
20346 Адвокатско дружество "Николай Димитров и съдружници" 2020 177436082
20345 Адвокатско дружество Георгиева и Георгиев 2020 175382209
20344 СОЛАР ТУРБИНС ЮРЪП С.А. – БЕЛГИЯ 2020 176654854
20343 Пергам България ДЗЗД 2021 177438667
20342 Консорциум Лифт Строй Груп 2020 177023201
20341 ЕС ДЗЗД 2020 177073974
20340 ДЗЗД "МОТИВА ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 2020 176972757
20339 СТО АВТОГАЗ 2020 177449350
20338 Адвокатско дружество Кунева, Гъркова и партньори 2020 176595562
20337 ЕКИП КАРС ЕООД 2020 206139076
20336 АНИС ДИЗАЙН ДЗЗД 2020 103778302
20335 ДЗЗД БУЛИНЖЕНЕРИНГ - РУБИК Н- ДИ ВИ 2020 176874494
20334 ДЗЗД РУБИКОН - ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ 2020 176854531
20332 КИЕВПИДРЯДБУД 2020 177451166
20331 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ДИ ВИ - ЕС ПИ СИ 2020 176758013
20330 Тини ДЗЗД 2020 177273265
20329 Църква на Бога 2020 175226509
20328 ДЗЗД МАВИ-17 2020 177146905
20327 Свят на спорт 2020 177466912
20326 ДЗЗД ГРЪНЧАРОВИ 2020 177065741
20325 АМС КЪМПАНИ ДЗЗД 2020 177473045
20324 ДЗЗД КОРЕКТ 2003 РУСЕ 2020 117695874
20323 ДЗЗД ИНДЕКС 07 РУСЕ 2020 117689113
20322 РОДИ-М ДЗЗД 2020 175569227
20321 Адвокатско дружество "Денчева и Кралева" 2020 175741345
20320 ДЗЗД "ДИДЖИТАЛ РИСЪРЧ ГРУП " 2020 177311367
20319 ДЗЗД "НЕЙЧЪРПУЛ ФОРУМС" 2020 177311381
20318 ДЗЗД "СЪСАЙЪТИ КОНСУЛТИНГ" 2020 177396830
20317 ДЗЗД "РЕД ДЕВЪЛ ПАРТНЪРС" 2020 177437661
20316 ДЗЗД ДАМКО 2020 103955454
20315 ДЗЗД "ГРИЙН МЕДИЯ ГРУП" 2020 177237582
20314 ДЗЗД "БГ ОМНИА" 2020 177336655
20313 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ПОПЧЕВ И ГАНЕВ 2020 176475985
20312 ДЗЗД Киара АРТ 2020 177357197
20311 Адвокатско дружество ДИМОВА-НАВУЩАНОВА 2020 176956201
20310 СДРУЖЕНИЕ С ГРИЖА ЗА МЛАДИТЕ 2020 176753069
20309 ДЗЗД Планета Илиянци 2020 130991351
20308 СДРУЖЕНИЕ РИБАРЧЕ 2020 176333001
20307 ДЗЗД "ОФИС КРОС" 2020 175525415
20306 Обединение „Надзор КСС-РИ-ДВБ" 2020 първо тримесечие 177356113
20305 ДЗЗД ЦВЕТЕ 1001 2020 177441528
20303 „Обединение СН" ДЗЗД 2020 177263239
20302 Адвокатско дружество Петрова и Партньори 2020 175909259
20301 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ 2020 ДЗЗД 2020 177445359
20300 ИНЖЕНЕРИНГ СТРОЙ ДЗЗД 2020 177362645
20299 ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР БУРГАС 2020 176497082
20298 БРАВО КОНСУЛТ ДЗЗД 2020 177376692
20297 ЕС ДЖИ БЪЛГАРИЯ 2013 ДЗЗД 2020 177226689
Страница: 1 / 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни