Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2017 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, срок за публикуване на ГФО- 30.06.2018 г

Публикувани при нас
до сега
над 13 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г


Последна новина
Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

16.03.2018 г

Във връзка с възникналите казуси след промените в Зсч довели до промени в режима на публичност на годишните финансови отчети- ГФО, Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите, изрази правно неангажиращото си мнение по тях, както следва:

 

1. Предприятия, които не подлежат на вписване в търговския регистър- ДЗЗД /неперсонифицирани дружества, граждански дружества/, търговски представителства, адвокатски и нотариални дружества, осигурителни каси и всички останали, които на са ЮЛНЦ, когато не са извършвали дейност през предходната година по смисъла на § 1, т.30 от Зсч, нямат задължение да публикуват Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч за неактивност.

2. Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ в обществена полза, които все още не са пререгистрирани, независимо от това дали са извършвали или не нестопанска или стопанска дейност, до пререгистрирането си, което трябва да се извърши до 31.12.2020 г, нямат задължение да публикуват годишни финансови отчети- ГФО и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч за неактивност.

 

Прочетете повече
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2014, 2015 и 2016 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет е публикуван в този сайт. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е е, че Вашите финансови отчети са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
10826 Сдружение ВСК на работниците и служителите на ВиК ЕООД Пловдив 2017 176971872
10825 БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДОНКА ПАПРИКОВА 2017 Ф.Д. №9752/1994
10824 Холзелохим 2017 176439378
10823 ДЗЗД ЕКОГАЗ 2017 107559146
10822 КЛУБ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ 2016 131182484
10821 ДЗЗД "ЙОРДАНОВИ" 2017 148011648
10820 НАМАНГАН МОМИК СОЧИКЛАРИ ТП 2017 176984649
10819 ЛАВАНДА ТП 2017 176662317
10818 ИКЮИ-СТРИКТ ДЗЗД 2017 177120141
10817 ТП „ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРИЯ-ТУР” 2017 177119235
10816 КЛУБ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ 2017 131182484
10812 ДЗЗД ДИМИТРОВИ-М 2017 176997874
10811 Сдружение Клъстер на търговците на ВМП в България 2017 175956593
10810 СС СИНЧЕЦ 2017 177022697
10809 СДРУЖЕНИЕ СЖД - СВОБОДЕН, ЖИЗНЕН, ДЕЕН 2017 176907065
10808 ДЗЗД РЕВЕРСО 2017 175569187
10807 ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕВРИКА ООД 2017 176180049
10806 РИС - ИНЖЕНЕРИНГ 2017 175318014
10805 ДЗЗД СУПЕР - КИМА 2017 177222484
10804 ДЗЗД МДМ 2017 176070963
10803 ДЗЗД ДИСКАВЪРИ ГАРДЪН - ДСС 2017 176542339
10802 ДЗЗД ДИСКАВЪРИ ГАРДЪН - ЛЮЛИН 2017 176732922
10801 ДЗЗД РАЛЯ 2017 148142003
10800 ИНСТАЛ МИГ ГРУП ДЗЗД 2017 176612620
10799 Партнерс 2007 ДЗЗД 2017 124700065
10798 ВИКИ 07 ДЗЗД 2017 124713205
10797 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПЛАН ТВЪРДИЦА 2017 176844907
10796 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПЛАН ДИМИТРОВГРАД 2017 176858383
10795 СДРУЖЕНИЕ ЗАКРИЛА НА ПЪТЯ 2017 176592317
10794 КОНСОРЦИУМ ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ СЪРВИСИС 2017 176499674
10793 ГД БЕСТ СЪРВИЗ 2017 130274232
10792 ГД КАНТОРА СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ 2017 121624363
10791 ИНТЕРАВИА КО ТП 2017 176689346
10790 ТП „СДМ КОНСАЛТ" 2017 176197900
10789 ТП „ПРЕМИЕР-РЕГИОН ЕООД" 2017 175871602
10788 ТП „БРАЙТ ДИЗАЙН ЛАБ” 2017 176662057
10787 ССНЦ ВИХЪР-2002 2017 813142041
10786 ИКЮИ-ТРАНСПРО ДЗЗД 2017 177060388
10785 СТЕФ ДЗЗД 2017 първо шестмесечие 103686160
10784 МДИ КОМЕРС ДЗЗД 2017 103843195
10783 ДЗЗД Звездо-69 2017 148002617
10782 ДЗЗД ТАНЯ И РУМЯНКА ГЕОРГИЕВИ 2017 176663116
10781 СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ РАСПЕР 2017 109612658
10780 СДРУЖЕНИЕ ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 2017 109592718
10779 СНЦ "Със сърце за всички" 2017 176716868
10778 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИВАНОВА-ЦОЧЕВА 2017 175688227
10777 "Сдружение спортен клуб Патриот" 2017 176815186
10776 ДЗЗД КОНТРОЛ 2017 177188217
10775 ДЗЗД СТРОЙКОНТРОЛ ХАС 2017 177186508
10774 ДЗЗД ГТ БАЛАНС 2017 177191836
Страница: 1 / 59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Бисквитки