Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
22260 ДЗЗД Бенджи 2022 103622811
22259 АД Дочев 2022 177360097
22258 Адвокатско дружество Тенева, Стоянова и партньори 2022 176510476
22257 ДЗЗД УЛИЦИ ТРОЯН 2022 180768582
22256 ДЗЗД ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ СЕВЛИЕВО 2022 177102823
22255 ДЗЗД УЛИЦИ ПРАВЕЦ 2022 177408745
22254 ДЗЗД ВИК Луковит 2022 177408752
22253 ДЗЗД БПС 2018 2022 177295824
22252 ДЗЗД УЛИЦИ ПАВЛИКЕНИ 2022 177325922
22251 Сдружение за Напояване Белгун 2022 124618903
22250 Сдружение за Напояване Белгун 2021 124618903
22249 Търговско представителство ОРА ТЕХНОЛОДЖИС 2022 176924552
22248 ДЗЗД ТОДИ 2022 176811800
22247 ДЗЗД ПИНК 2022 103847336
22246 ЛУДИЯТ ЧОРАП ДЗЗД 2022 177450299
22245 СТЕМО ИИС ДЗЗД 2022 177429173
22244 МИРАЙ СОКС ДЗЗД 2022 177273545
22243 Консорциум Кариерни събития в химичните технологии 2022 180773572
22242 СДРУЖЕНИЕ "ДАЙМОН ТЕАТЪР" 2022 175003463
22241 Уъръл Травел Сървис ООД 2022 177395172
22240 АНГЕЛОВИ 2015 ДЗЗД 2022 176845717
22237 ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА, ВЯРА И ЛЮБОВ 2022 175544952
22235 "ИНФРА-Н" ДЗЗД 2022 177444086
22234 "ПЪТСТРОЙ НИКОЛАЕВО" ДЗЗД 2022 177358954
22233 "ЕЛДЕТ" ДЗЗД 2022 177272314
22232 КООПЕРАЦИЯ ВЗКАЧС АГРОИНВЕСТ 2022 102044203
22231 Адвокатско дружество Грошев и партьори 2022 176414344
22230 НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 2022 831213538
22229 Неоефект ДЗЗД 2022 177322698
22228 фондация Анастасис 2022 107020953
22227 ДЗЗД ЕНЕРДЖИ СЕЙВЪР БЪЛГАРИЯ 2022 176096972
22226 ДЗЗД ДЪ ХОУМ 2022 177406937
22225 КОНСТАНТИНЕЛИ ДЗЗД 2022 103791332
22224 АП ГРУП ДЗЗД 2022 180856438
22223 Божков Груп ДЗЗД 2022 177511357
22222 Карлово 2020 ДЗЗД 2022 177478455
22221 Районна лекарска колегия Стара Загора 2022 123506755
22220 "Обединение ПСЖ Груп" ДЗЗД 2022 177484052
22219 ДЗЗД "ПАЛАС" 2022 177318778
22218 Тоника ДЗЗД 2022 177344029
22217 ВИКИ ДЗЗД 2022 176633224
22216 Еднолично адвокатско дружество "Антоний Димитров" 2022 180796215
22215 ТП Колубара 2022 175849762
22214 АД ИВАНОВА ,МИЛОШЕВА И ПАРТНЬОРИ 2022 175350318
22213 ДЗЗД БЕЗОПАСНОСТ 2019 2022 177415825
22212 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГО МЕДИКО 1 2022 176287269
22211 МГУ-Енерго Инженеринг ДЗЗД 2022 177525606
22210 ДЗЗД ФРУВЕГ-ПЗП 2022 103264725
22208 МДИ КОМЕРС ДЗЗД 2022 103843195
22207 ДЗЗД МАНКОВСКИ 2022 103807683
Страница: 1 / 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни