Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21531 КРЕКО ВЕНДИНГ ДЗЗД 2021 177381885
21530 О-ТЕРАПИ ДЗЗД 2021 177018478
21529 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ РИЛА ИНТЕРПРО 2021 177050903
21528 СТРОЙНОРМ - ИВ КОНТРОЛ ДЗЗД 2021 177466378
21527 ДЗЗД РЕТОНА -4 ПЛЮС ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 2016 2021 177072554
21526 ИВЕР ДЗЗД 2021 177340760
21525 ЕКИП ПРОЕКТ АМ ЧЕРНО МОРЕ ДЗЗД 2021 177445416
21524 КОНСОРЦИУМ АЛВЕ ГЛЕН ГЕРКОВО 2015 2021 176976467
21523 Нелина ДЗЗД 2021 103913302
21522 Мелон ДЗЗД 2021 176236577
21521 ХИДРАВЛИК ЕКСПЕРТ ДЗЗД 2021 176471760
21520 ИЛИЕВ АУТО ДЗЗД 2021 177050974
21519 МЕБЕЛИ АРИЕЛ ДЗЗД 2021 176580674
21518 ФАВОРИТ МЕНИДЖМЪНТ ДЗЗД 2021 177473102
21517 САМОКОВСКИ И СИЕ ДЗЗД 2021 103795188
21516 НИК 61 ДЗЗД 2021 176948140
21515 ТАЙРА ФРУТ КОМПАНИ ДЗЗД 2021 176263115
21514 КЕЙТИ ДЗЗД 2021 177184293
21513 КАРЛА ДЗЗД 2021 177184293
21512 ЖЕТО ДЗЗД 2021 175650618
21511 Нуова Каза 2 ДЗЗД 2021 103829135
21510 ДЗЗД КОРЕКТ СТРОЙ БАНСКО 2021 177278682
21509 МЕТРО-РИК КАР ТРАНС ДЗЗД 2021 177446016
21508 Еднолично адвокатско дружество "Христина Георгиева" 2021 177535162
21507 Бонева проект ДЗЗД 2021 127599568
21506 Радев ДЗЗД 2021 176655059
21505 "БУЛ" ДЗЗД 2021 177121439
21504 "БУЛ - ЕЛИТ" ДЗЗД 2021 177423804
21503 "ГЕОБУЛ" ДЗЗД 2021 177093467
21502 "НИК - ГЕО" ДЗЗД 2021 177449496
21501 "ТРИАДИЦА 2020" ДЗЗД 2021 177463599
21500 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОВЧЕВ" 2021 177245807
21499 Инфошуър Сълюшънс ДЗЗД 2021 177307385
21498 ТИЕЛСИ ДЗЗД 2021 176800978
21497 ААПЦ "СВЕТА БОГОРОДИЦА" 2021 127569077
21496 Прогресстрой Груп ДЗЗД 2021 177103213
21495 Адвокатско Дружество Иванова, Милошева и партньори 2021 175350318
21494 КНИПЕКС ВЕРК К.ГУСТАВ ПУТЧ КГ 2021 1753699471
21493 ДЗЗД КУЗМАНИЦА 2003 2021 120549833
21492 "ЙОАН" ДЗЗД 2021 177500058
21491 Адвокатско дружество Балачев и Ко 2021 176293628
21490 "АЛЕКС 2002" ДЗЗД 2021 177490607
21488 ДЗЗД ИВКА 2021 103941561
21487 ДЗЗД ДИ И ТИ 2021 103968505
21486 АВАНГАРД ДЗЗД 2021 103956905
21485 ДЗЗД КОКО 2021 103862509
21484 ДЗЗД АНЕЯ 87 2021 103898149
21482 ДЗЗД ДАМИ КОСТОВИ 2021 177092635
21481 ДЗЗД ВОДОЛЕЙ 2003 2021 103803399
21480 ДЗЗД АНТО 76 2021 176011897
Страница: 1 / 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни