Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

12.01.2020 г

В ДВ бр.96/2019 г бяха публикувани последните промени в режима за публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл.38, ал.9, т.2 за 2019 г., които ще се прилагат през Кампания 2020 г за публикуването на ГФО и декларации за 2019 г, както следва:

1. Прецизирани са текстовете в закона, които уреждат задълженията на едноличните търговци без дейност. В чл.38, ал.9, т.1 изрично е записано, че едноличните търговци , които не са осъществявали дейност през отчетния период, нямат задължение за публикуване на ГФО, а в новата ал.10 на чл.38 изрично е записано, че ЕТ без дейност не подават декларации в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, с която да декларират липсата на дейност.
Тази редакция на закона слага край на всякакви съмнения относно това трябва ли ЕТ без дейност да публикуват декларации за липса на дейност или не.
По наше мнение и до сега ЕТ без дейност нямаха задължение за декларирането на това обстоятелство, тъй като в предишната редакция на чл.38, ал.9, т.2, буква „а“ и „б“ (които обикновено се пропускаха при четене), беше изрично записано, че декларирането се извършва само от лицата по ал.1, а в чл.38, ал.9, т.1, едноличните търговци са изключени от от действието на алинея първа, което означава, че ЕТ без дейност и до сега нямаха задължение за публикуване на декларации за липса на дейност.

2. Декларирането на липса на дейност от задължените лица вече ще се извършва еднократно. На основание § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ.96/2019 г), това еднократно подаване на Декларацията по чл.38, ал.9, т.2, започва да се прилага за отчетните периоди, започващи на и след 01 януари 2019 г.
Това означава, че ако едно предприятие през 2019 година не е извършвало дейност и продължва да не извършва такава и през следващите години, то ще подаде декларация за липса на дейност само до 31.03.2020 г за 2019 г и през следващите периоди няма да има задължение за подаване на такава декларация.

3. Декларацията по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност вече е по одобрен от Министъра на финансите, образец.

Образец на Декларацията за липса на дейност в текстов формат можете да изтеглите от тук.
Образец на Декларацията за липса на дейност в ПДФ формат можете за изтеглите от тук.

4. Разширява се обхвата на информацията, която Агенция по вписванията предоставя на Национална агенция по приходите- към списъка с предприятията, които не са заявили за обнароднане годишните си финансови отчети- ГФО в срок е добавен още един списък- на предприятията без дейност, които са заявили за обнародване Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност.
Променен е и срокът, в който Националната агенция за приходите следва да предприеме мерките за извършването на проверки и установяването на нарушенията по чл.38 от Зсч, като сегашният срок- 30 септември е променен на двумесечен срок от датата на получаване на списъците от Агенция по вписванията.


От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15817 Фондация "СРОЦ и М" Строителство, Ремонт и Обзавеждане на Църкви и Ман 2019 825227227
15816 ДЗЗД Ансамбъл Кварцит 2019 177226828
15815 Консорциум Евромаркет ДЗЗД 2019 176270152
15814 Синдикат на административните служители 2019 130972227
15813 АВЕ КОМЕРС ДЗЗД 2019 177162215
15812 ТП „ПРЕМИЕР-РЕГИОН ЕООД" 2019 175871602
15811 ВЕДА ДЗЗД 2019 103922746
15810 ТП "СКЛАД-СЕРВИС" 2019 176233035
15809 ПРОДЕКС-БГ ДЗЗД 2019 176804446
15808 ДЗЗД СА БУТИК 2019 176890938
15807 ДЗЗД УОТЪР ЛАЙН 2019 175461553
15805 Мундус Сървисиз АД 2018 203855825
15804 ДИС ДЗЗД 2017 177184845
15802 ДЗЗД СА БУТИК 2018 176890938
15801 ДЗЗД СА БУТИК 2017 176890938
15800 КОМПЛЕКС 2014 ДЗЗД 2018 176746434
15799 КОМПЛЕКС 2014 ДЗЗД 2017 176746434
15798 "ХАВА" ДЗЗД 2018 175197872
15797 АЙС ЕООД 2019 първо шестмесечие 103311406
15796 Сдружение Глухартчета 2018 176926496
15795 ДЗЗД Железопътна безопасност Синдел 2018 177317270
15794 ДЗЗД П.Д. ПРОЕКТ 2014 2018 176813872
15793 фьосталпине Кремс Финалтехник ГмбХ 2019 177169761
15792 Фондация ЦППИП 2018 176457586
15791 Сдружение БАРСПИП 2018 205076032
15790 КОНСОРЦИУМ „ПЛАНЕКС ГАРИТИДЖ ДЗЗД” 2018 177126023
15789 ФОНДАЦИЯ ДИМИТЪР БЕРБАТОВ 2017 175473833
15788 Адвокатско дружество "Станислав Иванов и партньори" 2018 176774138
15787 СВОБОДЕН ЖИЗНЕН ДЕЕН 2018 176907065
15786 Адвокатско дружество "Бошнакова, Димов и Миланов" 2018 175646534
15785 ФОНДАЦИЯ ЕВРОПА 2018 176711981
15784 ЕЛ.СТАНДАРТ ДЗЗД 2018 176464560
15783 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЕМ ЕНД ДИ" 2018 175469817
15782 Сдружение „ЗА КАМЕНДЕЛ" 2018 176859026
15781 Сдружение "Българска асоциация по логистика" 2018 831157114
15780 СДРУЖЕНИЕ ЛЕГАЛ АРТ ЦЕНТЪР 2018 130166705
15778 АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ ФЕНИКС 2018 176065029
15776 ФОНДАЦИЯ КРАСИВ ПЛАМЪК 2018 177037845
15775 ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ПО ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ 2018 131251232
15774 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ЕЗДУЛ 2018 176645150
15773 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2018 175251868
15772 СДРУЖЕНИЕ ФОРУМ ОТВОРЕНИ ИДЕИ 2018 176548769
15771 ДЗЗД СОВА 2018 175475738
15770 ДЗЗД Обединение Развитие за ЛП 2018 177035132
15769 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДОЙНОВ 2018 177081418
15767 ЕМА ДЗЗД 2018 177273322
15766 ДЗЗД КУЛНЕТ 2016 103893038
15765 ДЗЗД КУЛНЕТ 2017 103893038
15764 ДЗЗД КУЛНЕТ 2018 103893038
15763 ДЗЗД Диджитъл Ресърч Груп 2018 177311367
Страница: 1 / 154
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни