Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2016 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, срок за публикуване на ГФО- 30.06.2017 г

Публикувани при нас
до сега
над 13 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г


Последна новина
Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

05.06.2017 г

Министeрство на финансите публикува ново Указание № УК- 2/05.06.2017 г относно прилагането на глава Шеста от Закона за счетоводството- "Публичност на финансовите отчети".

С Указанието можете да се запознаете от тук: Указание № УК- 2/05.06.2017 г на Министерство на финансите

 

Източник: Министерство на финансите

 
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2013, 2014 и 2015 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет е публикуван в този сайт. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е е, че Вашите финансови отчети са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
10710 "КИГ-АЙ СИ-ПМК"ДЗЗД - прекр. 30.11.2017г. 2017 176559897
10709 БОРНИКО ДЗЗД 2016 103855493
10708 АПЕТИТО ДЗЗД 2016 176730412
10707 АПЕТИТО ДЗЗД 2015 176730412
10706 АПЕТИТО ДЗЗД 2014 176730412
10705 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА 1927 г. 2016 000283121
10704 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БЪДЕЩЕ 1894 г. 2016 000283655
10703 Народно Читалище"П.К.Яворов 1928г." 2016 000805765
10702 ДЗЗД ХЕЛИОС ПМ 2016 176346059
10701 Сдружение „Клъстър Бултехнопласт" 2016 177099537
10698 "Александрина сълюшънс" ООД 2017 първо шестмесечие 201759034
10697 "Александрина сълюшънс" ООД 2017 първо тримесечие 201759034
10696 "Александрина сълюшънс" ООД 2016 201759034
10695 "Александрина сълюшънс" ООД 2016 трето тримесечие 201759034
10694 "Александрина сълюшънс" ООД 2016 първо шестмесечие 201759034
10692 Варуна АД 2016 130924769
10691 ЕСКО СЪРВИСИС ООД 2017 първо шестмесечие 203800031
10690 Варуна АД 2017 първо шестмесечие 130924769
10689 БЕЗМЕР ЕНЕРДЖИ ЕООД 2017 първо шестмесечие 200687030
10688 ОБЕДИНЕНИЕ НА ДИЛЪРИТЕ НА ОПЕЛ ДЗЗД 2017 176685579
10685 Независима фондация "Театър в куфар" 2015 121291268
10684 Независима фондация "Театър в куфар" 2014 121291268
10683 Независима фондация "Театър в куфар" 2013 121291268
10682 Адвокатско Дружество Христов 2016 117695671
10680 Независима фондация "Театър в куфар" 2016 121291268
10678 АЙС ЕООД 2017 първо шестмесечие 103311406
10677 Нейчъръл енерджи ЕООД 2017 първо шестмесечие 148122730
10676 Сдружение Българска Ритейл Асоциация 2016 175704788
10675 Сдружение Спортен клуб Гладиус 2016 176699059
10674 ДЗЗД СКАЙ ПРЕС 2016 109607052
10673 ДЗЗД МАГНОЛИЯ 2016 175683867
10672 НЧ ПРОСВЕТА-1928 С.МОМИНА КЛИСУРА 2016 112048566
10671 Адвокатско дружество "Станислав Иванов и партньори" 2016 176774138
10670 ТП "МЕГАПРОМ" 2016 176099915
10669 ФОНДАЦИЯ "РЕТРО МУЗЕЙ" 2016 176954816
10668 Народно Читалище "Светлина - 1911" 2016 000085431
10667 ДЗЗД КАРИ ГРУП 2016 177039180
10666 ДЗЗД КАРИМАРК 2016 176035880
10665 ДЗЗД КИКО 72 2016 17705590
10664 ДЗЗД МАНКОВСКИ 2016 103807683
10663 ДЗЗД КРАСИ 2016 176100634
10662 ДЗЗД КРИСИ 2016 176249012
10661 ДЗЗД АВА КАР 2016 176228655
10660 СНЦ ЙОГА ЦЕНТЪР ШАКТИ 2016 123765462
10659 Димитров и син ДЗЗД 2016 176509036
10658 Отис ГесмбХ - АВСТРИЯ 2016 175776990
10657 Отис ГесмбХ - АВСТРИЯ 2015 175776990
10655 Сдружение на зърнопроидводителите - Хасково 2016 126726888
10654 Търговско представителство "ЕКСАТЕК" 2016 176834222
10653 Пран-ко ДЗЗД 2016 175458977
Страница: 1 / 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Бисквитки