Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16320 ВЕКТОР ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 176570484
16319 В и П ДЗЗД 2019 175516850
16318 СТРОИТЕЛСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ СВ. ГЕОРГИ ДЗЗД 2019 176277435
16317 СИСТЕМИ ЗА ГЕОЗАЩИТА ДЗЗД 2019 176298511
16316 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД 2019 176501716
16315 ГЕОПРОТЕКТ ДЗЗД 2019 104704191
16314 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ХЕРА ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР 2019 176905477
16313 АНГЕЛОВИ -2015 ДЗЗД 2019 176845717
16312 ДЗЗД МАЙ СКИН 2019 177042244
16311 ДЗЗД САВАНА СТИЛ 2019 176910887
16310 ДЗЗД БАЛАНС 2019 177068043
16309 Тоника ДЗЗД 2019 177344029
16308 Консорциум Енергопроект-Роял Хасконинг 2019 175813232
16307 "ИН-МАТ 2018" ДЗЗД 2019 177267255
16306 ДЗЗД ЛАЗУР 4 2019 177154542
16305 Куклиците 2019 205443425
16304 Адвокатско дружество "Петя Нойчева и партньори" 2019 175202718
16303 ФОНДАЦИЯ ПЧЕЛЕН КОШЕР 2019 176767396
16302 Адв. д-во М. Минев, Д. Минева, К .Андреев, Л. Матева и Ю. Миневска 2019 104702144
16301 Сдружение "Арт Контакт" 2019 175660861
16300 СДРУЖЕНИЕ ЗА АВТОМОБИЛНИ И МОТОРНИ СПОРТОВЕ ТОМЕ РЕЙСИНГ 2019 107568323
16299 ДЗЗД "СДРУЖЕНИЕ ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-ТОМИНО" 2019 108689930
16298 Пасев 81 ДЗЗД 2019 177370561
16297 ДЗЗД "БАНИТЕ - Р.МАЛКА АРДА" 2019 177252876
16296 ДЗЗД "ЕИК ЗЕНИТ" 2019 177292228
16295 ДЗЗД "ЕИК ТРАКИЯ" 2019 177207728
16294 ДЗЗД "ЕИК ФЕСТИВАЛНА" 2019 177137233
16293 Народно Читалище "Мъдрост 1920" 2019 000523328
16292 Търговско представителство ОРА ТЕХНОЛОДЖИ 2019 176924552
16291 КРЕАТИВ ТИМ ДЗЗД 2019 176042978
16290 Сдружение Сафари клуб Интернешънъл България 2019 176119969
16289 КОНСОРЦИУМ ТИЛКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 176255307
16288 ДЗЗД ГЪЛЪБОВО 2019 2019 177348440
16287 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТРЕЙД ГИМЕКСПОРТ 2019 175982360
16284 Ж.П. СТРОЙ ДЗЗД 2019 176283922
16283 СО КРАМ КОМПЛЕКС ДЗЗД 2019 175997825
16282 ИТ-ЕСО ДЗЗД 2019 177016363
16281 Адвокатско дружество Тасев и Хайк 2019 176083779
16280 ПЪТИНЖИНЕРКОМФОРТ ДЗЗД 2019 175516640
16279 ДЗЗД ПЕТРОС 2019 103911792
16278 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АКСАКОВО 2012 2019 176425738
16277 ДЗЗД ВИТА 2019 103784730
16276 АПОСТЕРИОРИ КОМ, СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 2019 205569203
16275 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СЛАВЧЕВА,ДИЛОВА И ПАТНЬОРИ 2019 176592025
16274 ВИКИ ДЗЗД 2019 176633224
16273 Ж.К. КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 175894024
16272 ОМЕГА ГАЗ ДЗЗД 2019 175466435
16271 ДЗЗД "ДОБИ - 2004" 2019 103909084
16270 ДЗЗД Генком Прим 2019 103843786
16269 Инфраструктура-пътища ДЗЗД 2019 176045344
Страница: 1 / 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни