Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
22143 ОБЕДИНЕНИЕ СНИК ЕНЕРДЖИ ДЗЗД 2022 177305485
22142 Адвокатско Дружество Димова-Навущанова 2021 176956201
22140 Адвокатско съдружие „АРАБАДЖИЕВ И РАЙЧЕВ – АЙ ПИ ЛИГЪЛ" 2020 177458239
22139 РЕГИОНАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА - МОНТАНА 2021 111591317
22137 Адвокатско дружество "Есен Фикри" 2021 176365757
22136 Сдружение Стопанска камара Кюстендил 2021 176396916
22135 Обединение "ТехноМеджикЛенд" ДЗЗД 2021 177228715
22134 ДЗЗД "ВИА-ДЛВ ЛЮБИМЕЦ" 2021 177328039
22133 ОБЕДИНЕНИЕ "КСС - ПЛАН" 2021 177479076
22132 „Обединение СН" ДЗЗД 2021 177263239
22131 Обединение „Надзор КСС-РИ-ДВБ" 2021 177356113
22130 ГД Консорциум Актор 2021 160093070
22129 ДЗЗД "Елгарио консорциум" 2021 175775027
22128 ГД Консорциум Биосар Енерджи Актор 2021 175876065
22127 Дружество по ЗЗД 2021 2021 177486270
22126 ДЗЗД "ЕС" 2021 177073974
22125 ДАМКО ДЗЗД 2021 103955454
22124 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "НОЙКОВ И БОЯДЖИЕВ" 2021 177160328
22123 СЪСАЙЪТИ КОНСУЛТИНГ ДЗЗД 2021 177396830
22122 РЕД ДЕВЪЛ ПАРТНЪРС ДЗЗД 2021 177437661
22121 ОБЕДИНЕНИЕ БУС КОНСУЛТИНГ ДЗЗД 2021 177478035
22120 ДЗЗД „БГОМНИА" 2021 177336655
22119 ЕКО БУС КОНСУЛТ ДЗЗД 2021 177488499
22118 ДЗЗД НЕЙЧЪРПУЛ ФОРУМС 2021 177311381
22117 ДЗЗД МОРСКО КАРТИРАНЕ 2021 177284728
22115 ДЗЗД ДИДЖИТЪЛ РИСЪРЧ ГРУП 2021 177311367
22114 ДЗЗД МАВИ-17 2021 177146905
22113 ДЗЗД ЛАУРУС 2021 176646334
22112 ДЗЗД ЛЮТА 2021 177080088
22111 ДЗЗД ПЪТИЩА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 2021 177042746
22110 ДЗЗД М.ПИСАРСКИ 2021 176931319
22109 ДЗЗД ММА 2021 177507412
22108 ДЗЗД ЛИДЕР ДИЗАЙН 2021 177408389
22105 ДЗЗД ИСКРА 2021 103793867
22104 ДЗЗД ЦВЕТЕ 1001 2021 177441528
22103 ДЗЗД ПЛАМЕН ЙОНЧЕВ 2021 175552152
22102 СНЦ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ АХА 2021 176348051
22101 ДЗЗД ГЕОРГИ ДОНЕВ 2021 175654449
22100 ДЗЗД ИРИ 2021 176485500
22099 ДЗЗД СИЛВАНА 2021 176302073
22098 ДЗЗД Лидер Инженеринг 2019 2021 177426686
22096 ДЗЗД ФОРТУНА 2016 2021 177098912
22095 Сдружение "Научен институт по клинична фармакология и терапия" СНЦ 2021 176799718
22094 БЛАМАР ДЗЗД 2021 103609018
22093 БАРТОЛИ ГРУП ДЗЗД 2021 103946715
22092 Българска група на потребителите на Oracle 2021 130591777
22091 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОРФ ШУЛВЕРГ" 2021 103881609
22090 САНТИМЕТЪР ДЗЗД 2021 177122402
22089 Ники-80 ДЗЗД 2021 103873523
22088 ДЗЗД РУВИ 2021 175573933
Страница: 1 / 119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни