Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23769 ВТОРА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА ЦЪРКВА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2022 176337341
23768 ДЗЗД Глазерс 2022 103843311
23767 ВИЛИ ДЗЗД 2021 176272203
23766 ДЗЗД "ЕС" 2022 177073974
23765 Обединение "Функционален анализ на ДАБ" 2023 BG180810113
23764 Адвокатско съдружие „АРАБАДЖИЕВ И РАЙЧЕВ – АЙ ПИ ЛИГЪЛ" 2022 177458239
23763 ДАМКО ДЗЗД 2022 103955454
23762 АГРОБИЛД ДЗЗД 2022 176000648
23761 ДЗЗД ПИРОГОВ-2019 2022 177411780
23760 Еднолично адвокатско дружество Кьосев 2022 177552022
23759 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА ПАНАМСКА 2022 175457494
23758 ДЗЗД СТОЯНОВИ 2022 103697064
23755 ДЗЗД ГЕОРГИЕВ 2022 124533812
23754 ДЗЗД МАРИНОВА 2022 177436417
23753 ДЗЗД ПЛАНИНГ ГРУП 2022 177186668
23752 ДЗЗД ЗИМА ХЕМУС 2022 180812885
23751 ДЗЗД ЗИМА ВАРНА 2022 180812915
23750 ДЗЗД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 2021 2022 180685955
23749 ДЗЗД ХЕМУС ВАРНА 2022 177436723
23748 ДЗЗД ПЪТИЩА МИХАЙЛОВ 2022 177409740
23746 Еднолично адвокатско дружество"ГЕОРГИЕВА" 2022 180745644
23745 димитрови 2017 дззд 2022 177288726
23744 АДВОКАТСКА КАНТОРА КАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ 2022 176421985
23743 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КАЛЕВ И БОРИСОВ ДЗЗД 2022 103797577
23742 БИ БИ АЙ КЪНСТРЪКШЪН ДЗЗД 2022 180755115
23737 Консорциум Изгрев ДЗЗД 2022 175607442
23736 СНЦ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ АХА 2022 176348051
23735 Канева и съдружници-адвокатско дружество 2022 176955430
23734 Адвокатско дружество Гунева и Ангелова 2022 177184699
23733 ДЗЗД КИДБИЛД 2022 177488780
23732 ДЗЗД ЛЮНИК ЕФЕКТ 2022 177469285
23731 ДЗЗД СОДЕЯ 2022 177488773
23730 ДЗЗД БОЙЛИФТ 2022 177392294
23729 ДЗЗД МОНТАЖИ 2022 177453384
23728 Адвокатско дружество Стоянов и Лъвчиева 2022 176631688
23727 Брикфилдър- Великобритания МСД 2022 176636906
23726 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИ СПАСОВ 2022 177507017
23725 ПАРТИ ФУУД ДЗЗД 2022 120556183
23724 ГД МОТЕН ДЗЗД 2022 130072451
23723 ЗП Георги Добрев Арнаудов 2022 103811564
23722 ЗП Георги Добрев Арнаудов 2021 103811564
23721 ЗП Емилиян Николаев Петров 2022 7906181046
23720 ЗП Емилиян Николаев Петров 2021 7906181046
23719 ЗП Емилиян Николаев Петров 2020 7906181046
23718 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КОСТОВА” 2022 180690308
23717 ЕТ Пероника 44 Пламен Статев 2022 207158439
23716 ЕТ Мила Георги Стоянов 2022 813002226
23715 ЕТ Мила Георги Стоянов 2021 813002226
23714 ЕТ Мила Георги Стоянов 2020 813002226
23713 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ЧЕРНООЧЕНЕ 2014 ДЗЗД 2022 176829652
Страница: 1 / 116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни