Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18452 ДЗЗД Семови 2020 103526565
18451 "Обединение Водоканалстрой проектиране" ДЗЗД 2020 177018745
18450 ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ 2020 176993662
18449 ТП "СКЛАД-СЪРВИС" 2020 176233035
18448 консорциум сириус 2019 176965257
18447 бос секюрити 2019 177126443
18446 "АЙ БИ АЙ СИ" ООД 2019 203133538
18444 Адвокатска колегия Велико Търново 2020 104029737
18443 Евоник Рисорс Ефишънси ГмбХ - Германия 2020 177326006
18442 Евоник Нютришън енд Кеър ГмбХ - Германия 2020 177326077
18441 Ай Ен Джи Консултинг ДЗЗД 2020 177130623
18440 ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И САНИРАНЕ ДЗЗД 2020 177058152
18439 СЛЕДВАЙ ДОБРОТО 2019 2020 205722318
18438 ДЗЗД"АЛМЕКС-РУТЕКС" 2020 177293143
18437 Търговско Представителство „ПРЕМИЕР-РЕГИОН ЕООД" 2020 175871602
18436 Фондация "СРОЦ и М" Строителство, Ремонт и Обзавеждане на Църкви и Ман 2020 825227227
18435 Сдружение за напояване Искър 2017 175461247
18434 Сдружение за напояване Искър 2019 175461247
18433 Канева и съдружници-адвокатско дружество 2019 176955430
18431 Фондация "Европейски Инициативи" ЕООД 2019 130456181
18430 Фондация "Европейски Инициативи" ЕООД 2018 130456181
18429 Фондация "Европейски инициативи" ЕООД 2017 130456181
18428 Търговско представителство „Щайнцойг – Керамо Н.В." 2020 първо шестмесечие 176876068
18427 ДЗЗД ГАРАНТ ПЕРФЕКТ 2019 176233456
18426 ФЛОРА СТИЛ ДЗЗД 2019 176444813
18425 Адвокатско съдружие "Шопова, Коларова и партньори" 2019 131432233
18424 БЕЛЛА ВЕРОНИКА ДЗЗД 2019 176592363
18423 ДЗЗД НЕРА 2015 2019 176951880
18422 Адвокатско дружество Йосифова, Иванов и Петров 2019 176889140
18421 Обединение Супервизия Габрово 2019 177035997
18420 Обединение СН 2019 177263239
18419 Обединение КСС-Рубикон 2019 177130363
18418 Обединение Надзор КСС-РИ-ДВБ 2019 177356113
18417 Обединение КСС Габрово 2019 177038947
18416 АНДИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 175639543
18415 Адвокатско дружество Петрова и Абаджиев 2019 175909259
18414 ДЕВ 1 ДЗЗД 2019 177292550
18413 ДЗЗД "Илинден 2017" 2019 177188594
18412 ФОНДАЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ" 2019 176360906
18409 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ОУПО СЪЕДИНЕНИЕ XXI 2019 176783322
18408 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ОУПО ПАВЛИКЕНИ 2019 176801215
18407 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ОУПО ХАРМАНЛИ 2019 176785469
18406 РОДИ-М ДЗЗД 2019 175569227
18405 ДЗЗД "НЮ МАККАН" 2019 177263082
18404 ДЗЗД "Нейчърпул Форумс" 2019 177311381
18403 ДЗЗД "СЪСАЙЪТИ КОНСУЛТИНГ" 2019 177396830
18402 ДЗЗД "МОРСКО КАРТИРАНЕ БГ" 2019 177284728
18401 ДЗЗД "ДИДЖИТАЛ РИСЪРЧ ГРУП" 2019 177311367
18400 Грийн Медия Груп ДЗЗД 2019 177237582
18399 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ Е-РАЗСЛЕДВАНЕ 2019 177319759
Страница: 1 / 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни