Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21767 Обединение Терминал Росенец ДЗЗД 2021 177371866
21766 ДЗЗД ДК ИНЖЕНЕРИНГ 2021 177386505
21765 ДЗЗД ПАВЕЛ БАНЯ 2019 2021 177388787
21764 ДЗЗД ИНФРА ИНЖЕНЕРИНГ 2021 177476956
21763 Адвокатско дружество "Димитров §Стоянова" 2021 177376614
21762 ЕВРО СТРОЙ 2021 177299947
21761 ДК ИНЕНЕРГО 2021 177323202
21760 АКВА ГРУП 2021 177076715
21759 Цветелина Бисерова ДЗЗД 2021 176813623
21758 БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 2016 2021 177080106
21757 Еко Инвест ДЗЗД 2021 176742763
21756 СИС 2018 ДЗЗД 2021 177258847
21755 ТАРИНА ДЗЗД 2021 177476237
21754 СТЕМО ИИС ДЗЗД 2021 177429173
21753 ИВИ ДЗЗД 2021 176855234
21752 ЕМСИ 99 ДЗЗД 2021 177223821
21751 ГЛАНЦ-С ДЗЗД 2021 176822572
21750 ДЗЗД ТУР-ИНВЕСТ 2021 175011912
21749 НЕВИ СТИЛ ДЗЗД 2021 175849207
21748 ДЗЗД Фиорд Контрол 2021 175644420
21747 Пайплайн инспекшън 2017 2021 177239525
21746 ЕЗРИ 2021 177372053
21745 ДЗЗД Фиорд Лоджинг 2021 160090252
21744 ДЗЗД Фиорд Ин 2021 160090245
21743 ДЗЗД Фиорд Груп 2021 160140118
21742 ЕНЕФ 2021 177334750
21741 ДЗЗД Фиорд 2021 160090263
21740 ДЗЗД ЛЕГО 2021 176861835
21739 МАД МОТО ДЗЗД 2021 175475535
21738 ТРЪНОВ ДЗЗД 2021 177259828
21737 Пергам Българдия ДЗЗД 2021 177438667
21736 РЕЗБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ТРЕВНЕНСКО СЛЪНЦЕ 2021 175598908
21735 НАСИ - НАСТЯ АНАСТАСОВА ДЗЗД 2021 175831351
21734 ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР БУРГАС 2021 176497082
21733 ДЗЗД "Смарт адвайзърс" 2021 177050892
21732 Би Бургас ДЗЗД 2021 177372733
21731 СИВЕН 3ТИ ДЗЗД 2021 176937126
21730 ДЗЗД"ДИВ-21" 2021 177480157
21728 ТЕНДЪР 15 ДЗЗД 2021 176972141
21727 ДЗЗД"ДИМ ДЕС" 2021 177166110
21720 ДЗЗД ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФ.КАРНОБАТ 2021 177298471
21719 ДЗЗД ДВОРАНА 2021 176685401
21716 Канева и съдружници-адвокатско дружество 2021 176955430
21715 СПК Бяла Лилия 2021 176333282
21713 РОЕБ ЦИДС 2021 831150205
21712 АРТ ВИ ДЗЗД 2021 177323266
21711 Консорциум АТП Сървисис ДЗЗД 2021 176884047
21710 ДЗЗД ТЕТЕВЕН-СЕТ 2017 2021 177139558
21709 ЕАД ЛЮДМИЛА МАЛЕВА 2021 177483897
21708 ДЗЗД РУДОЗЕМ ГФ 2016 2021 177133726
Страница: 8 / 119
❚◄   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни