Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18152 М и М ПЕТРОВИ ДЗЗД 2019 176268809
18151 ДЗЗД РАЙКОВИ В и Е 2019 125582748
18150 ЕМА ДЗЗД 2019 177273322
18149 ГЕОРГИЕВИ ПиР ДЗЗД 2019 125583871
18148 МИРМАР ДЗЗД 2019 177344404
18147 Сдружение "Сътворение" 2019 176616138
18146 ДЗЗД "ХРИМА" 2019 175875287
18145 Човешки капитал ДЗЗД 2019 177281098
18144 Сдружение НЗ Инфраструктура ДЗЗД 2019 177404184
18143 ЕТ ПЛАМЕКС- ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 2019 831708795
18142 "ТУЕНТИ УАН" ДЗЗД 2019 176697663
18141 Сигма Метрикс ДЗЗД 2019 176966105
18140 Консорциум Лифт Строй Груп 2019 177023201
18139 "АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЕР"ЕАД 2019 831642142
18138 Консорциум Черноморец Инженеринг ДЗЗД 2019 176708743
18137 Консорциум СУДОП - ТЕЕ 2019 175401887
18136 ДЗЗД К & К КОНСУЛТ 2019 147137455
18135 ""Моли вет " ДЗЗД 2019 177173400
18134 ДЗЗД АКСИС 2019 125554478
18133 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО 2019 176114324
18132 Консорциум ЕПГ - ЕТЕ ДЗЗД 2019 176411496
18131 ДЗЗД "Косултации и развитие" 2019 177245974
18130 ДЗЗД "Устойчиво развитие" 2019 177209661
18129 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЗА ТЕРИТОИАЛНО УСТРОЙСТВО, ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУ 2019 175555675
18128 СД КОНСТАНТ-М-ПЕТРОВ И СИЕ 2019 831358220
18127 ДЗЗД КАВ КОНСУЛТАНТИ 2019 177435660
18126 ДЗЗД БАЛЕВИ 2019 103914710
18125 Сдружение Евробалкани 2019 131236455
18124 ДЗЗД "Метрикс Консулт" 2019 176956781
18123 ДЗЗД ИНФРАСТРАТЕГИЯ 2019 176445712
18121 ДЗЗД РЕБУС 2 2019 177205353
18120 БЛАМАР ДЗЗД 2019 103609018
18119 ДЗЗД "ГФК 2016" 2019 177099804
18118 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЗА УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 2019 176034472
18115 ДЗЗД ВЕСО 91 2019 177310308
18114 БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА 2019 176002923
18113 ДЗЗД ЕНЕРГОТЕХ КОНСУЛТ 2019 176847276
18112 ДЗЗД ИВА 2015 2019 176906935
18111 ОБЕДИНЕНИЕ ХАРДУЕР ТРЕЙДИНГ 2019 177320462
18110 ДЗЗД ИВА 2013 2019 176807054
18109 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ УРБИАГРУП 2019 175923127
18108 ДЗЗД ИНКО МАРИНЧЕВ 2019 103904399
18107 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ПРОКОНЦЕПТ 2019 176708679
18106 СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА 2019 000707584
18105 ДЗЗД ВИЖЪН ЕСЕНС 2019 177314534
18104 ДЗЗД ЕВРОКОНСУЛТИНГ 2019 176901755
18103 ДЗЗД ТОП ВИЖЪН 2019 177221471
18102 ОБЕДИНЕНИЕ ЗС К. УЧИТЕЛСКИ И СИЕ 2019 177340949
18101 ДЗЗД ВИЖЪН 2 2019 176631909
18100 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТАУНПЛАН 2019 176249507
Страница: 8 / 142
❚◄   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни