Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23372 Сигма Метрикс ДЗЗД 2022 176966105
23371 ДЗЗД ЗГОП България 2022 177449674
23370 ЕС ТЦ РУМ МЛАДОСТ 2 2022 176322243
23369 ЕС ТЦ РУМ МЛАДОСТ 2 2021 176322243
23368 ЕС ТЦ РУМ МЛАДОСТ 2 2020 176322243
23367 ЕС ТЦ РУМ МЛАДОСТ 2 2019 176322243
23366 ДЗЗД ИТСИ-СТРОЙКОНТРОЛ 2022 177436673
23365 ДЗЗД "Дикон Уба Натура" 2022 177072052
23364 ДЗЗД "Комуникации за Натура 2000" 2022 177302635
23363 Дикон Партицип ДЗЗД 2022 177295767
23362 Дикон БЧК ДЗЗД 2022 177228149
23361 ДАНИ-КОЛОР ДЗЗД 2023 177448323
23359 ДЗЗД ТРАНСПОРТНА СХЕМА СТАРА ЗАГОРА 2022 180690870
23358 ДЗЗД ИРТМС КА Волуяк 2022 177371268
23357 ЕЗРИ ДЗЗД 2022 177372053
23356 "БКС СТРОЙ" ДЗЗД 2022 177520121
23355 Адвокатско съдружие "ЮСТИЦИЯ" 2022 177479703
23354 Адвокатско съдружие "СИ КОНСУЛТ" 2022 177444620
23353 ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД Горна Оряховица 2015-2020 2022 176864183
23352 Адвокатско съдружие "Макс Лекс" 2022 177540056
23351 Адвокатско съдружие "ЕКС ЛЕГЕ ПРО" 2022 177456117
23350 Адвокатско съдружие "ДЕ ЮРЕ ПРО" 2022 177464950
23349 "САМОКОВ 2021" ДЗД 2022 177531922
23348 Адвокатско съдружие "БОНА ФИДЕ" 2022 177474909
23347 Адвокатско съдружие "НОТА БЕНЕ" 2022 177473376
23346 Адвокатско съдружие "БУЛ ЛЕКС" 2022 177387589
23345 ДЗЗД "БРИДЖ ЕД" 2022 176778987
23344 Адвокатско съдружие "Билева Консулт" 2022 177427445
23343 Адвокатско съдружие "Билева и Партньори" 2022 177440650
23342 Адвокатско дружество "Михаел Любомиров" 2022 177540049
23341 Адвокатско дружество "Светломира Димитрова" 2022 177540031
23340 ДЗЗД МД-83 2022 177365137
23339 Адвокатско дружество "Нестори, Угляров, Милчев" 2022 177280936
23338 ДЗЗД ФИЛДЕСС 2022 176815371
23337 ДЗЗД ФИЛДЕС 2022 103980105
23336 Еднолично адвокатско дружество Корнелия Драганова 2022 180699175
23335 ЙОННИ 98 ДЗЗД 2022 103924576
23334 Адвокатско дружество Балачев и Ко 2022 176293628
23333 ЕТ Соня Антоновна 2022 103583121
23332 ЕДИ 59 ДЗЗД 2022 177213186
23331 БЮТИ БРАЙТ ДЗЗД 2022 180748932
23330 СПК Бяла Лилия 2022 176333282
23329 АВТО ЕКСПЕРТ ДЗЗД 2022 175478887
23328 ДОНИ ДЗЗД 2022 175661387
23327 ЕЛПИДА ДЗЗД 2022 130158217
23326 СИМ ДЗЗД 2022 103591972
23325 ВИЕС СТРОЙ ДЗЗД 2022 177444969
23324 ДЗЗД Строителен и монтажен комплекс 2022 176781503
23323 РИНДИ 87 2022 176227838
23322 Перфект Аспект ДЗЗД 2022 177347032
Страница: 8 / 103
❚◄   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни