Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18482 ДЗЗД ОАЗИС ДН 2020 103294818
18481 ДЗЗД НАДЕЖДА 2020 175662660
18480 Районна лекарска колегия - Стара Загора 2020 123506755
18479 ТП ТЕХНОЛИТ 2020 177109198
18478 ТП ИНСОФТ 2020 177294882
18477 ТП ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СТОЛИЦА 2020 177177014
18476 Търговско представителство Частна охранителна организация Охрана ООД 2020 177245198
18474 ГЕРБЕРА ООД 2020 201204043
18473 ОСИГУРИТЕЛНА КАСА ВАРНА-ДИСОФТ 2020 175467175
18472 Деси А 2014 - ДЗЗД 2020 177263342
18471 Илин - ДЗЗД 2020 177355716
18470 ДЗЗД " ЮНИЪН СЪБСТЕЙШЪНС" 2020 177340746
18469 ДЗЗД" Юниън Събстейшънс" 2019 177340746
18468 ДЗЗД КОНФОРТ-1 2020 148111310
18467 ДЗЗД ВИЛИС 2020 175638288
18466 Стоянов и Илчева адвокатско дружество 2020 123761439
18465 Видео Смарт Систем ДЗЗД 2020 177384212
18464 ИТИ-РЕГУЛ ДЗЗД 2020 177295849
18463 ДЗЗД ТРЕНИНГ СМ АЛАЙЪНС 2020 176896900
18462 Мели мобил - ДЗЗД 2020 148103178
18461 КОМУНАЛ ЛАЙТ КОМЕРС ДЗЗД 2020 177429700
18460 АЛФА-БУЛ ГРУП ДЗЗД 2020 177436901
18459 ДЗЗД СОЛАР 2020 175357095
18458 Северна Дъга 2015 ДЗЗД 2020 176916257
18457 Евангелска петдесятна църква гр.Белослав 2020 130109526
18456 Евангелска петдесятна църква гр.Белослав 2019 130109526
18455 ДЗЗД НАДЕЖДА 2020 102934261
18454 Фруктос ДЗЗД 2020 148137515
18453 ДЗЗД КО-ЛАРА 2020 175603579
18452 ДЗЗД Семови 2020 103526565
18451 "Обединение Водоканалстрой проектиране" ДЗЗД 2020 177018745
18450 ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ 2020 176993662
18449 ТП "СКЛАД-СЪРВИС" 2020 176233035
18448 консорциум сириус 2019 176965257
18447 бос секюрити 2019 177126443
18446 "АЙ БИ АЙ СИ" ООД 2019 203133538
18444 Адвокатска колегия Велико Търново 2020 104029737
18443 Евоник Рисорс Ефишънси ГмбХ - Германия 2020 177326006
18442 Евоник Нютришън енд Кеър ГмбХ - Германия 2020 177326077
18441 Ай Ен Джи Консултинг ДЗЗД 2020 177130623
18440 ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И САНИРАНЕ ДЗЗД 2020 177058152
18439 СЛЕДВАЙ ДОБРОТО 2019 2020 205722318
18438 ДЗЗД"АЛМЕКС-РУТЕКС" 2020 177293143
18437 Търговско Представителство „ПРЕМИЕР-РЕГИОН ЕООД" 2020 175871602
18436 Фондация "СРОЦ и М" Строителство, Ремонт и Обзавеждане на Църкви и Ман 2020 825227227
18435 Сдружение за напояване Искър 2017 175461247
18434 Сдружение за напояване Искър 2019 175461247
18433 Канева и съдружници-адвокатско дружество 2019 176955430
18431 Фондация "Европейски Инициативи" ЕООД 2019 130456181
18430 Фондация "Европейски Инициативи" ЕООД 2018 130456181
Страница: 2 / 142
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни