Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
22105 ДЗЗД ИСКРА 2021 103793867
22104 ДЗЗД ЦВЕТЕ 1001 2021 177441528
22103 ДЗЗД ПЛАМЕН ЙОНЧЕВ 2021 175552152
22102 СНЦ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ АХА 2021 176348051
22101 ДЗЗД ГЕОРГИ ДОНЕВ 2021 175654449
22100 ДЗЗД ИРИ 2021 176485500
22099 ДЗЗД СИЛВАНА 2021 176302073
22098 ДЗЗД Лидер Инженеринг 2019 2021 177426686
22096 ДЗЗД ФОРТУНА 2016 2021 177098912
22095 Сдружение "Научен институт по клинична фармакология и терапия" СНЦ 2021 176799718
22094 БЛАМАР ДЗЗД 2021 103609018
22093 БАРТОЛИ ГРУП ДЗЗД 2021 103946715
22092 Българска група на потребителите на Oracle 2021 130591777
22091 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОРФ ШУЛВЕРГ" 2021 103881609
22090 САНТИМЕТЪР ДЗЗД 2021 177122402
22089 Ники-80 ДЗЗД 2021 103873523
22088 ДЗЗД РУВИ 2021 175573933
22087 ДЗЗД "Конс. Център за обучение и консултации" 2021 176968755
22086 ДЗЗД "Конс. Център за култура и туризъм" 2021 176454024
22085 САРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2021 177035958
22084 ПИРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2021 177229735
22083 КОНСОРЦИУМ ИС-АС ДЗЗД 2021 176617980
22082 Сдружение "С Грижа за младите" 2021 176753069
22081 КОНСОРЦИУМ ИРЕЛ СТРОЙ-КОТА ДЗЗД 2021 176979627
22080 ДЖИ ТИ ЕМ ДЗЗД 2021 177202909
22079 ББК ДЗЗД 2021 177186305
22078 ДЗЗД „ТП ПОЖАРНА АЕЦ" 2021 177405395
22077 АКСИМИЛК ДЗЗД 2021 17711342
22076 ДЗЗД УСПЕХ 2021 177256554
22075 ДЗЗД КАВ КОНСУЛТАНТИ 2021 177435660
22073 ОК ДОВЕРИЕ 2021 118558405
22072 ДЗЗД ИРТМС КА Волуяк 2021 177371268
22071 ДЗЗД УАЙТ СТРОЙ 2021 177344171
22070 ДЗЗД СТРОЙ ТРЕЙД 2021 177095357
22069 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ" 2021 147264075
22068 ПЪТПРИБОР Г.Е.С ДЗЗД 2021 177273124
22067 ДЗЗД МОТЕН 2021 130072451
22066 Консорциум Изгрев ДЗЗД 2021 175607442
22065 ДЗЗД ВЕСТА КОНСУЛТ 2021 176905986
22064 ДЖИ СИ ЕФ СК 13 ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ 2021 176032806
22063 Адвокатско дружество Стоянов и Лъвчиева 2021 176631688
22062 Адвокатско дружество Ганчев и Димова 2021 176406830
22061 "ТУЕНТИ УАН" ДЗЗД 2021 176697663
22059 ЙОКИ ДЗЗД 2021 177269021
22057 СМАРТ АКАУНТАНТС (СМОЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР) ООД - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2021 177481202
22056 ЕС ДЖИ БЪЛГАРИЯ 2013 ДЗЗД 2021 177226689
22055 ДЗЗД ВАРНАКЛИМА 2000 2021 103900066
22054 ДЗЗД АГРОМА 2021 103947281
22053 ДЗЗД ВАЛ МАКС 2015 2021 176842137
22052 ДОННА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 2021 9711226455
Страница: 2 / 115
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни