Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
22087 ДЗЗД "Конс. Център за обучение и консултации" 2021 176968755
22086 ДЗЗД "Конс. Център за култура и туризъм" 2021 176454024
22085 САРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2021 177035958
22084 ПИРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2021 177229735
22083 КОНСОРЦИУМ ИС-АС ДЗЗД 2021 176617980
22082 Сдружение "С Грижа за младите" 2021 176753069
22081 КОНСОРЦИУМ ИРЕЛ СТРОЙ-КОТА ДЗЗД 2021 176979627
22080 ДЖИ ТИ ЕМ ДЗЗД 2021 177202909
22079 ББК ДЗЗД 2021 177186305
22078 ДЗЗД „ТП ПОЖАРНА АЕЦ" 2021 177405395
22077 АКСИМИЛК ДЗЗД 2021 17711342
22076 ДЗЗД УСПЕХ 2021 177256554
22075 ДЗЗД КАВ КОНСУЛТАНТИ 2021 177435660
22073 ОК ДОВЕРИЕ 2021 118558405
22072 ДЗЗД ИРТМС КА Волуяк 2021 177371268
22071 ДЗЗД УАЙТ СТРОЙ 2021 177344171
22070 ДЗЗД СТРОЙ ТРЕЙД 2021 177095357
22069 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СТОЯНОВ И СЪДРУЖНИЦИ" 2021 147264075
22068 ПЪТПРИБОР Г.Е.С ДЗЗД 2021 177273124
22067 ДЗЗД МОТЕН 2021 130072451
22066 Консорциум Изгрев ДЗЗД 2021 175607442
22065 ДЗЗД ВЕСТА КОНСУЛТ 2021 176905986
22064 ДЖИ СИ ЕФ СК 13 ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ 2021 176032806
22063 Адвокатско дружество Стоянов и Лъвчиева 2021 176631688
22062 Адвокатско дружество Ганчев и Димова 2021 176406830
22061 "ТУЕНТИ УАН" ДЗЗД 2021 176697663
22059 ЙОКИ ДЗЗД 2021 177269021
22057 СМАРТ АКАУНТАНТС (СМОЛ БИЗНЕС ЦЕНТЪР) ООД - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2021 177481202
22056 ЕС ДЖИ БЪЛГАРИЯ 2013 ДЗЗД 2021 177226689
22055 ДЗЗД ВАРНАКЛИМА 2000 2021 103900066
22054 ДЗЗД АГРОМА 2021 103947281
22053 ДЗЗД ВАЛ МАКС 2015 2021 176842137
22052 ДОННА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 2021 9711226455
22051 МАРТИНА СТАНИСЛАВОВА ОВЧАРОВА 2021 9803201072
22050 СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИЧЕВА 2021 8009213995
22049 Фондация институт за европейски проекти 2021 131161419
22048 ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ОВЧАРОВА 2021 7612251178
22047 ЧИСТОТА ИВАНОВО ДЗЗД 2021 177417865
22046 Консорциум АрсовНачевГанева и Фондация институт за европейски проекти 2021 176114502
22045 ДЗЗД СТРОЙСТИЙЛ 2021 177327421
22044 ЧИСТОТА ОПАКА ДЗЗД 2021 177417872
22043 ДЗЗД " Красива Стара Загора" 2021 177176097
22041 КОТО 20 ДЗЗД 2021 177406858
22040 "Ален мак 2016" ДЗЗД 2021 177059005
22039 ДЗЗД Рубикон-Айси-Ипс 2021 176509307
22038 АМС КЪМПАНИ ДЗЗД 2021 177473045
22037 САНИРАНЕ ГАБРОВО ДЗЗД 2021 177172451
22036 ДЗЗД Рубикон-КИГ-АДТ 2021 177120230
22035 РОДИ-М ДЗЗД 2021 175569227
22034 ТП Колубара 2021 175849762
Страница: 2 / 119
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни