Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2023 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 25 600 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на ГФО и Докладите за дейността на непререгистрираните ЮЛНЦ за 2023 г

04.06.2024 г

На 30.06.2024 г изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч на предприятията, които не са извършвали дейност през 2023 г.

В този срок, всички предприятия, които за периода 2023 г едновременно отговарят на следните условия:
- не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
- не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба и
- не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,
следва да публикуват Декларация по образец, относно това обстоятелство, освен ако липсата на дейност не е започнала преди 2023 г, и вече такава декларация е била публикувана за някой предходен период след 01.01.2019 г, тъй като задължението за публикуване на Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 оп Зсч започна да се прилага за периоди, започващи на и след 01.01.2019 г- еднократно.

Публикуването следва да стане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ за предприятията, които са вписани там, а за всички останали- в икономическо издание или в интернет.


На 30.06.2024 г изтича и крайният срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО и Докладите за дейността за 2023 г на непререгистрираните в ТРРЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ, което следва да се извърши в икиномическо издание или в интернет.

 

Остава задължението на предприятията, които са извършвали дейност, да публикуват ГФО 2023 г до 30.09.2024 г, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато са вписани там и в интернет или икономическо издание- за всички останали.


Така сроковете за публикуване на ГФО и Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч през 2024 г са, както следва:

До 30-ти юни 2024 г:
- Всички Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, ако вече през предходни години не са публикувани такива, независимо къде се публикуват и
- ГФО за 2023 г на непререгистрираните ЮЛНЦ- в икономически издания или интернет.

До 30-ти септември 2024 г:
- ГФО за 2023 г на предприятията, които са търговци по смисъла на Търговския закон- ТЗ и на пререгистрираните ЮЛНЦ- в ТРРЮЛНЦ и
- ГФО за 2023 г на предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ДЗЗД, граждански дружества, нотариални сдружения, адвокатски дружества и съдружия, търговските представителства, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдруженията на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел, неподлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ)-
в икономическо издание или интернет.


За неспазването на тези задължения, могат да Ви бъдат наложени санкции по Закона за счетоводството и по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2020, 2021 и 2022 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23951 КОНСОРЦИУМ МОРСКА ЕСТАКАДА ШАБЛА 2023 176779142
23950 ДЗЗД ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ НЕСЕБЪР 2023 176457065
23949 КОНСОРЦИУМ ПТК И КС ВАРНА ДЗЗД 2023 131410258
23948 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВА -ПТК 2023 131142867
23947 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВА -ПТК 2023 131142867
23946 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД БЕТОНИНТЕЛЕКТ -ДЕДАЛ 2023 175639461
23945 ДЗЗД БЕТОН ИНТЕЛЕКТ-РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2023 175577369
23944 КОНСОРЦИУМ БЕТОН ИНТЕЛЕКТ-БОРА ДЗЗД 2023 175577383
23943 КОНСОРЦИУМ ДЕПО ДОЛНИ БОГРОВ ДЗЗД 2023 176270024
23942 КОНСОРЦИУМ ХИДРОСТРОЙ ДЗЗД 2023 175605249
23941 КОНСОРЦИУМ ВИК МРЕЖИ НА ГР. РУСЕ 2023 175328813
23940 КОНСОРЦИУМ БАЙУОТЪР-СПХ ДЗЗД 2023 1313122077
23939 ДЗЗД СИНА ПАЙПЛАЙН 2023 2023 181048252
23938 ДЗЗД ЛЕА 2023 177138965
23937 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ПЪТНА ПОМОЩ БЪЛГАРИЯ 2023 176246338
23936 ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 2023 101525386
23935 ДЗЗД "АЛБЕНА СТИЛ" 2023 148073137
23934 ТП Данимар Лимитед 2023 177123326
23933 ДЗЗД СЛАВЕНА-99 2023 124691100
23932 Адвокатско дружество Тенева, Стоянова и партньори 2023 176510476
23931 ДЗЗД Васстрай-ИКП 2023 176968310
23930 Сдружение клъстер за устойчиво развитие на градска среда 2023 176484163
23929 Обединение ИКП-ВИА ДЗЗД 2023 175905990
23928 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТАСЕВ И ХАЙК 2023 176083779
23927 ДЗЗД "МОДУЛ СТУДИО 2-8 И ПАРТНЬОРИ" 2023 175494667
23926 Еднолично адвокатско дружество "Христина Георгиева" 2023 177535162
23925 ДЗЗД КРАСОТА 17 2023 177118507
23923 ДЗЗД ЛАЗУР 4 2023 177154542
23922 ДЗЗД Бенджи 2023 103622811
23921 ЯК СТРОЙ ГРУП ДЗЗД 2023 177143147
23920 ДЗЗД ЧАЛЪКОВИ 2023 177132909
23918 Адвокатско съдружие "Шопова, Коларова и партньори" 2023 131432233
23917 ДЗЗД МВ 2021 2023 177519788
23916 ДЗЗД МВ-22 2023 1807446449
23915 ДЗЗД СТИЛ АРТ 2023 180839321
23914 ДЗЗД СИБ-2021 2023 177497014
23913 ДЗЗД 20-ТИ ЮЛИ - КАРЛОВО 2023 177439160
23912 ДЗЗД МВ 2023 177441193
23911 ДЗЗД В СТРОЙ 2023 177213325
23910 ДЗЗД ММ СТРОЙ 2023 177172572
23909 ДЗЗД СТРОЙ ММ 2023 177172597
23908 ДЗЗД ВИПС 2023 177170525
23907 ДЗЗД СТИЛ-ИНВЕСТ 2021 2023 177503136
23906 ДЗЗД СКАПТОПАРА 2015 2023 176926656
23905 Адвокатско дружество Събев и Радева 2023 177156739
23904 КОНСОРЦИУМ ЯМБОЛ СПОРТ 2022 ДЗЗД 2023 180755081
23903 АРЕНА-АРДА 2020 ДЗЗД 2023 177431007
23901 ДЗЗД СИГ -МАРК-2015 2023 176832774
23899 ДЗЗД "Виа-Ей Джей" 2023 180834309
23898 ДЗЗД "Ий Кей Джей-Виа-Ей Джей" 2023 180834331
Страница: 2 / 116
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни