Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23334 Адвокатско дружество Балачев и Ко 2022 176293628
23333 ЕТ Соня Антоновна 2022 103583121
23332 ЕДИ 59 ДЗЗД 2022 177213186
23331 БЮТИ БРАЙТ ДЗЗД 2022 180748932
23330 СПК Бяла Лилия 2022 176333282
23329 АВТО ЕКСПЕРТ ДЗЗД 2022 175478887
23328 ДОНИ ДЗЗД 2022 175661387
23327 ЕЛПИДА ДЗЗД 2022 130158217
23326 СИМ ДЗЗД 2022 103591972
23325 ВИЕС СТРОЙ ДЗЗД 2022 177444969
23324 ДЗЗД Строителен и монтажен комплекс 2022 176781503
23323 РИНДИ 87 2022 176227838
23322 Перфект Аспект ДЗЗД 2022 177347032
23321 РИНДИ 2022 103914443
23320 ДЗЗД "РИЧ" 2022 102618886
23319 Перфект Експерт строй ДЗЗД 2022 177299858
23318 АМО 74 ДЗЗД 2022 103762409
23317 Инвест строй проект ДЗЗД 2022 177371058
23316 АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - СМОЛЯН 2022 120057942
23315 ЦВЕТЕЛИНА БИСЕРОВА ДЗЗД 2022 176813623
23314 РИЛА ГЛ 2021 ДЗЗД 2022 177547862
23313 АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА "ЦЕНТЪР ВИТЕЗДА - ПАЗАРДЖИК" 2022 176465106
23312 ДЗЗД ЕСКО 2016 2022 177055633
23311 Адвокатско дружество Божиков и Вътев 2022 177466937
23310 ЕЛЕНИКО-ИНВЕСТ ДЗЗД 2022 180831506
23309 Хубави неща ДЗЗД 2022 176801877
23308 ЯК СТРОЙ ГРУП ДЗЗД 2022 177143147
23307 Вики ДЗЗД 2022 103817880
23306 Олимп ДЗЗД 2022 103598618
23305 Адвокатско Дружество "Ралчеви,Станев и Джамбазова" 2022 148118276
23304 БОБО ДЗЗД 2022 176772030
23303 ДЗЗД ИНОНА 2022 103916711
23302 ДЗЗД " ОБЕДИНЕНИЕ ЮГ" 2022 177474810
23301 Басем Муауиа Офис за афхитектура и строителство 2022 177312782
23300 ДЗЗД РЕМОНТ ЛОКОМОТИВИ 2021 2022 177481939
23298 ЕТ ПЛАМЕКС- ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ 2022 831708795
23297 Ултимоти ДЗЗД 2022 177242686
23296 ИНВЕСТПРЕКТ ВАРНА 2016 ДЗЗД 2022 176999302
23295 ДЗЗД "МОНИ" 2022 177545085
23293 ИНФРАСТРУКТУРНО И ГЕОДЕЗ.ПРОЕКТИРАНЕ ДЗЗД 2022 176033986
23282 ДИМАР ДЗЗД 2022 103890914
23281 ДЗЗД "АЛЕКС" 2022 176445502
23278 ДЗЗД ПРОСПЕРИТИ 2022 177091526
23277 КОНСОРЦИУМ ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1 ДЗЗД 2022 176696839
23276 КОНСОРЦИУМ ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1 ДЗЗД 2022 176698007
23275 ДЗЗД СОФТА КАРАМАН 2022 180682578
23274 Консорциум Черноморец Инженеринг ДЗЗД 2022 176708743
23273 ДЗЗД ЛИМ 2022 176431285
23271 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДРАГИЕВ И ДРАГИЕВ 2022 175919495
23270 ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА НА ВЯРА-ПАЗАРДЖИК 2022 176696771
Страница: 9 / 116
❚◄   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни