Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21707 ФОТО ГРУП 2017 ДЗЗД 2021 177236676
21706 БИ ЕНД ВИ ФЕШЪН ДЗЗД 2021 177096893
21704 ДЗЗД ПЪТИЩА СЕВЕРОЗАПАД 2016 2021 177103957
21703 МАРИ ДЗЗД 2021 176873442
21702 ДЗЗД ПЪТ СРЕДНОГОРЦИ РУДОЗЕМ ГФ 2020 2021 177478925
21701 ДЗЗД Заложна Къща Луна 24 2021 177439139
21700 АД "КЪНЕВ И СЪДРУЖНИЦИ- АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО" 2021 177167721
21699 ДЗЗД ПЪТ ДУПНИЦА-САМОКОВ 2021 177338389
21698 ДЗЗД КОМЕТА 2012 2021 176293902
21697 МАКС ИНСТАЛ ДЗЗД 2021 177213478
21696 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ ДЗЗД 2021 112656458
21695 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРНИК 2013 2021 176632808
21692 Сдружение за напояване "ЖИВА ВОДА - 2018" 2021 177436246
21691 ДЗЗД НОВА АКАДЕМИЯ 2017 2021 177191003
21690 "ГРИЙН ПЕРНИК 2021"ДЗЗД 2021 177485859
21689 Етажна Собственост-Търговски център 2021 176223277
21685 ДЗЗД МЕАЦА ГИ 2021 177544290
21683 ДЗЗД КАРАМАНИЦА 2015 2021 176961650
21682 ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА 3 ГР. ПАЗАРДЖИК 2021 176073571
21681 ДЗЗД ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ГБР 2021 177404907
21680 БД НА СДРУЖЕНИЕ МКЗПЧ 2021 176270558
21679 АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА "ЦЕНТЪР ВИТЕЗДА - ПАЗАРДЖИК" 2021 176465106
21678 СДРУЖЕНИЕ "УЕЙК ЪП МЛАДЕЖИ" 2021 176872447
21677 ДЗЗД ВИ ДЖИ ГРУП 2021 177011932
21676 ДЗЗД "АННА ШКОЛНА" 2021 175550468
21675 ДЗЗД "ШЕР" 2021 103851007
21674 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМИТЪР РАДЕВ" 2021 180680470
21673 Таня Георгиева ДЗЗД 2021 103592622
21671 ДЗЗД "РЕМОНТ ЛОКОМОТИВИ 2021 2021 177481939
21670 М И М ПЕТРОВИ ДЗЗД 2021 176268809
21669 РАЙКОВИ - В. И Е. ДЗЗД 2021 125582748
21668 ДЗЗД ТОНГА 2021 123647211
21667 ГЕОРГИЕВИ - П. И Р. ДЗЗД 2021 125583871
21666 ДЗЗД ГРЪНЧАРОВИ 2021 177065741
21665 ДЗЗД "ЛИМ" 2021 176431285
21662 ДЗЗД Белисима 2021 175835111
21661 РОФА ФЕРТРИБ ФОН ЛАБОРГЕРЕТЕН ДИПЛ.ИНЖ.ОТО ФОЙНТ КД 2021 130967382
21660 ДЗЗД Обединение Юг 2021 177474810
21659 ДЗЗД Грийн Консулт 2021 177440006
21658 ДЗЗД ГФК-2016 2021 177099804
21657 ДЗЗД ФФ-2020 2021 177467512
21656 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИЛЕН КОЗАРЕВ" 2021 177487707
21655 ДЗЗД Качество и ефективност 2021 177435803
21654 ДЗЗД Чист въздух за Бургас 2021 177436100
21653 Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев" 2021 175919495
21652 Обединение "Актор АД - Хелектор АД" ДЗЗД 2021 176614863
21651 Адвокатско дружество Антов и партньори 2021 131546258
21650 Адвокатско дружество Панев и Партньори 2021 177135218
21649 СФММ при КТ "Подкрепа" 2021 000681965
21648 ДЗЗД КАРИНА 2004 2021 176469357
Страница: 9 / 119
❚◄   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни