Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2016 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството, срок за публикуване на ГФО- 30.06.2017 г

Публикувани при нас
до сега
над 13 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г


Последна новина
Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

05.06.2017 г

Министeрство на финансите публикува ново Указание № УК- 2/05.06.2017 г относно прилагането на глава Шеста от Закона за счетоводството- "Публичност на финансовите отчети".

С Указанието можете да се запознаете от тук: Указание № УК- 2/05.06.2017 г на Министерство на финансите

 

Източник: Министерство на финансите

 
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2013, 2014 и 2015 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

вижте повече ..


Вижте как да публикувате ГФО в търговския регистър

 
Обявяването на годишен финансов отчет- ГФО в Търговския регистър е задължителна ежегодна процедура за всички, вписани в търговския регистър предприятия, независимо от това дали са извършвали дейност или не, имат ли задължение да подават данъчна декларация или не. Единственото изключение от това правило са едноличните търговци за годините, в които техните годишни финансови отчети не подлежат на одит. .
 
Ако не желаете да чакате по безкрайни опашки и да си губите времето с тягостни административни процедури с несигурен изход, Ви предлагаме начин лесно, бързо и на атрактивна цена да отхвърлите това свое задължение- ние можем да публикуваме отчетите Ви вместо Вас.
 
При това само с 1 /едно/ посещение при нас, без да ходите до нотариус, агенция по вписванията и т.н. Достатъчно е да ни посети управителя на дружеството с копие от годишния финансов отчет и протокол от общото събрание. Всичко останало е наша грижа.
 
Крайната цена за услугата с абсолютно всички такси е 70,00 лв
 
 
Ако не сте в близост до Варна и за Вас не е удобно да ни посетите, можете да се възползвате от нашата дистанционна услуга за обяваване на годишен финансов отчет в търговския регистър. Таксата за цялата услуга, включително държавна и наша такса е 80,00 лв. За да се възползвате от нея, ни пишете на regist.firmi@gmail.com .
 
Важно!!!
Процедурата по предоставянето на дистанционната услуга отнема около 2-3 дни, така че тези, които желаят да се възползват от нея, нека имат предвид това, ако желаят да спазят крайния срок за подаване на заявление в Агенция по вписванията за обявяването на годишните си финансови отчети.
 
 
За повече информация относно:
 
регистрации, промени, прекратяване и заличаване на търговци
какво става с пропусналите срока за пререгистрация
повече информация за всички дистанционни услуги, които предоставяме
новини
Вашите права
цени и услуги
често задавани въпроси
анкети и др.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Бисквитки