Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


НОВИНИ
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона

Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

Промените в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

Конституционен съд отмени единната сметка *

Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

Туристическият данък се оказа противоконституционен

От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

Страница: 1 / 1
1

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни