Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21979 Организация за управление на Тракийски туристически район 2021 177324706
21978 В В ФЕШЪН ДЗЗД 2021 103952272
21977 ДЗЗД "МАДАН" 2021 177335934
21976 "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО НИКОЛОВА И ПАРТНЬОРИ" 2021 176536336
21974 ЕЛЛЕА - ДЗЗД 2021 176951841
21973 СЪНШАЙН СТУДИО - ДЗЗД 2021 177158569
21972 Апетито - ДЗЗД 2021 176730412
21971 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИХАЙЛОВ 2021 177483413
21970 ХИТ - ДЗЗД 2021 103865811
21969 Стоянови 07 - ДЗЗД 2021 177477727
21968 ЯНИ СТИЛ- ДЗЗД 2021 177362949
21967 Еднолично адвокатско дружество Георги Стоянов 2021 177482425
21966 РОНИ 2017 - ДЗЗД 2021 177211826
21965 ПРИНЦЕС - ДЗЗД 2021 177023945
21964 ДЕКС - ДЗЗД 2021 176800017
21963 ЕС Билд 2021 177397551
21962 КРАСИМИР МИЛУШЕВ- ДЗЗД 2021 103610255
21961 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ 2021 177290300
21960 ДЗЗД ИВЕНТ АРЕНА 2021 176462640
21959 ДЗЗД ГД БЛАГОЕВГРАД-2020 2021 177486046
21958 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АВРАМОВА ДОРОСИЕВ И ПАРТНЬОРИ 2018 176204704
21957 УПРАВЛЕНИЕ ВиК КЪРДЖАЛИ ДЗЗД 2021 177444983
21956 ДЗЗД НИВЕЛ КАТУНЦИ 2021 177485040
21955 ДЗЗД АВР СИМИТЛИ 2021 177485033
21954 ДЗЗД ЕКО СТРОЙ 2019 2021 177425876
21953 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АВРАМОВА ДОРОСИЕВ И ПАРТНЬОРИ 2019 176204704
21952 ДЗЗД ВОДИНДЪСТРИ ЧУПРЕНЕ 2021 177438336
21951 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АВРАМОВА ДОРОСИЕВ И ПАРТНЬОРИ 2020 176204704
21950 ДЗЗД ГЕО-НИВЕЛ ХДК 2021 177447246
21948 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС - ПГИТ ПЕТРИЧ 2021 177467722
21947 ДЗЗД ЕВРО БИЛД СВОГЕ 2021 177400503
21946 ДЗЗД НАДЗОР СВОГЕ 2019 2021 177420893
21945 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО АВРАМОВА ДОРОСИЕВ И ПАРТНЬОРИ 2021 176204704
21944 ДЗЗД ДАНИЕЛА БОНЕВА 2021 175472044
21943 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС-ПЕРНИК 2021 177469698
21942 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС- ПГХБ ДУПНИЦА 2021 177467736
21941 ОБЕДИНЕНИЕ ВОДНАДЗОР РУСЕ 2019 ДЗЗД 2021 177459978
21940 ГЕОРГИЕВ И ПЕТРОВ ДЗЗД 2021 124533812
21939 ДЗЗД СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ 2021 177467683
21938 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС-СКО БЛАГОЕВГРАД 2021 177467715
21937 ЕЛИЦА - ДЗЗД 2021 176650076
21936 ДЗЗД СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018 2021 177348091
21935 ДЗЗД ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ 2021 177433086
21933 ДЗЗД ОПТИКА РАДУШЕВИ 2021 175488550
21932 ПЕТРОЛ ГАЗ ДЗЗД 2021 103604028
21931 "ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН" ДЗЗД 2021 177407472
21930 ПЛАМА ГАЗ ДЗЗД 2021 103677364
21929 ДЗЗД ГЕОТЕХ СМОЛЯН 2021 177403851
21928 Адвокатско дружество Цолов, Павлова и партньори 2021 176507587
21927 ЕКО ОЙЛ ДЗЗД 2021 103800525
Страница: 4 / 119
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни