Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23581 Еднолично адвокатско дружество Солачка 2022 177180868
23580 ДЕНИ 14 - ДЗЗД 2022 180728919
23579 ЯНИ СТИЛ- ДЗЗД 2022 177362949
23578 „КОНЕ-ЕЛИТ ХОУМ” ДЗЗД 2022 180736780
23577 Апетито - ДЗЗД 2022 176730412
23576 ДЗЗД ГЕОАРХ-ВИГОРА-СТЕП 2022 176910129
23575 ХЕЛТИ ЕКСПЕРТ - ДЗЗД 2022 180816080
23574 РАЗРУШИТЕЛ - ДЗЗД 2022 148097412
23573 ЙОКИ ДЗЗД 2022 177269021
23572 ЙОКИ ДЗЗД 2022 177269021
23571 РОНИ 2017 - ДЗЗД 2022 177211826
23570 дззд дани 2022 176780116
23569 ДАНИ 03 ДЗЗД 2023 103911803
23567 АРЛЕКИНО ДЗЗД 2023 103842702
23566 ПРИНЦЕС - ДЗЗД 2022 177023945
23565 ДЕКС - ДЗЗД 2022 176800017
23564 КРАСИМИР МИЛУШЕВ- ДЗЗД 2022 103610255
23563 ЕЛИЦА - ДЗЗД 2022 176650076
23562 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС ПГИТ ПЕТРИЧ 2022 177467722
23561 ТИНА 610401 - ДЗЗД 2022 175969815
23560 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС – СКО БЛАГОЕВГРАД 2022 177467715
23559 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС- ПЕРНИК 2022 177469698
23558 ЕЛИЯ - ДЗЗД 2022 176524476
23557 НЕДЕВ 2012 ДЗЗД 2022 176271279
23556 КРИС СОФИ - ДЗЗД 2022 176014352
23555 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС ПГХБ ДУПНИЦА 2022 177467736
23554 КОНСОРЦИУМ ГАЛИНА НИКОЛОВА ДЗЗД 2022 177189319
23553 ПАЛАС 77 - ДЗЗД 2022 177159009
23552 ДЗЗД ЛЕГО 2022 176861835
23551 ДЗЗД Качество и ефективност 2022 177435803
23550 НИЯ 15 - ДЗЗД 2022 176858465
23549 ДЗЗД КОМЕТА 2012 2022 176293902
23548 НИЯ-05 - ДЗЗД 2022 103931624
23547 РУМИ - ДЗЗД 2022 103849771
23546 ФОБУС СГС - ДЗЗД 2022 103913455
23545 ДЗЗД ТРИЕСТ-РЕМОНТСТРОЙ 2022 177468767
23544 ДЗЗД"ДИВ-21" 2022 177480157
23543 ДЗЗД ДИМ ДЕС 2022 177166110
23542 Инфошуър Сълюшънс ДЗЗД 2022 177307385
23541 ДЗЗД Диана КДК 2022 103803514
23540 СДРУЖЕНИЕ ГРАДСКИ ИСКУСТВА 2022 176413981
23539 ДЗЗД "КРИЧИМ 2020" 2022 177465739
23538 ТАРИНА ДЗЗД 2022 177476237
23537 ДЗЗД ПЕПИ СТИЛ 2022 176864137
23536 СИС 2018 ДЗЗД 2022 177258847
23535 НЕВИ СТИЛ ДЗЗД 2022 175849207
23534 ИВИ ДЗЗД 2022 176855234
23533 АНДЖИ 78 ДЗЗД 2022 176828632
23531 ТП НЮ АССИСТ ООД БЕЛГРАД 2022 177334323
23530 АНДЖИ 78 ДЗЗД 2021 176828632
Страница: 4 / 103
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни