Cookie consent management tool Регистър на удостоверенията
 

Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2023 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 25 600 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на ГФО и Докладите за дейността на непререгистрираните ЮЛНЦ за 2023 г

04.06.2024 г

На 30.06.2024 г изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч на предприятията, които не са извършвали дейност през 2023 г.

В този срок, всички предприятия, които за периода 2023 г едновременно отговарят на следните условия:
- не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
- не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба и
- не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,
следва да публикуват Декларация по образец, относно това обстоятелство, освен ако липсата на дейност не е започнала преди 2023 г, и вече такава декларация е била публикувана за някой предходен период след 01.01.2019 г, тъй като задължението за публикуване на Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 оп Зсч започна да се прилага за периоди, започващи на и след 01.01.2019 г- еднократно.

Публикуването следва да стане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ за предприятията, които са вписани там, а за всички останали- в икономическо издание или в интернет.


На 30.06.2024 г изтича и крайният срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО и Докладите за дейността за 2023 г на непререгистрираните в ТРРЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ, което следва да се извърши в икиномическо издание или в интернет.

 

Остава задължението на предприятията, които са извършвали дейност, да публикуват ГФО 2023 г до 30.09.2024 г, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато са вписани там и в интернет или икономическо издание- за всички останали.


Така сроковете за публикуване на ГФО и Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч през 2024 г са, както следва:

До 30-ти юни 2024 г:
- Всички Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, ако вече през предходни години не са публикувани такива, независимо къде се публикуват и
- ГФО за 2023 г на непререгистрираните ЮЛНЦ- в икономически издания или интернет.

До 30-ти септември 2024 г:
- ГФО за 2023 г на предприятията, които са търговци по смисъла на Търговския закон- ТЗ и на пререгистрираните ЮЛНЦ- в ТРРЮЛНЦ и
- ГФО за 2023 г на предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ДЗЗД, граждански дружества, нотариални сдружения, адвокатски дружества и съдружия, търговските представителства, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдруженията на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел, неподлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ)-
в икономическо издание или интернет.


За неспазването на тези задължения, могат да Ви бъдат наложени санкции по Закона за счетоводството и по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2020, 2021 и 2022 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
24080 ДЗЗД МАНКОВСКИ 2023 103807683
24079 КОНСОРЦИУМ АВГУСТА КОНСУЛТ-ПРИМА КОНСУЛТ ДЗЗД 2023 177131248
24078 ДЗЗД КРАСИ 2023 176100634
24077 ДЗЗД КИКО 72 2023 177055560
24076 ДЗЗД КАРИ ГРУП 2023 177039180
24075 БУДИСКА ТРАДИЦИЯ КАМПАГАР БЪЛГАРИЯ 2023 176703575
24074 ДЗЗД КАРИМАРК 2023 176035880
24072 ДЗЗД ЕкоБулТех 2023 177475605
24071 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАНОВ И ЙОРДАНОВА” 2023 181000087
24070 Фондация Надежда, Вяра и Любов 2023 175544952
24069 Адвокатско дружество "Нестори, Угляров, Милчев" 2023 177280936
24068 ДС ГРУП ДЗЗД 2023 181016593
24067 ОНЕТ Технолоджис Грандс Пройектс - Франция 2023 176196104
24066 ДЗЗД ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2023 177440045
24065 Маруши ДЗЗД 2023 175537442
24064 СЕРВИЗ ТЕХНИК ДЗЗД 2023 103814051
24063 КИК ГРУП ДЗЗД 2023 103864951
24062 ГД ДИМУС НАДА 2023 107501627
24061 Ефективни и ефикасни обучения ДЗЗД 2023 177440821
24060 Експертни Информационни Системи ДЗЗД 2023 177503798
24059 ДЗЗД ПЪТИЩА 2023 2023 181048281
24058 ДЗЗД Експерт ПП 2023 181055361
24057 ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 2023 180746924
24056 ДЗЗД РАЗВИТИЕ 2018 2023 177279275
24055 ДЗЗД ЧЕРНО МОРЕ 2016 2023 177128227
24054 ДЗЗД ЛЕНА ИНЖЕНЯРИЯ И КОНЩРУСОЙШ-ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-ПЪТИЩА-ЛОТ 4 2023 176047181
24053 Хитрино ТПС ДЗЗД 2023 180950058
24051 "Интелигентни системи за пътна безопасност на гр.Шумен"ДЗЗД 2023 177439922
24050 Водопроводи Варна ДЗЗД 2023 177504245
24049 ДЗЗД "Кубрат" 2023 177440141
24048 ЕСТ БЕЛЛЕ ДЗЗД 2023 177418732
24047 Борам ДЗЗД 2023 180789434
24046 Дариел ДЗЗД 2023 175494674
24045 ШУМЕН АКВА ДЗЗД 2023 177495579
24044 ДЗЗД Младежка Академия за Кариера 2023 181040733
24043 ДЗЗД ИВО-ТРАНС 2023 103794766
24042 ДЗЗД ЗОНА 2 2023 180977621
24041 ПАСЕВ 81 ДЗЗД 2023 177370561
24040 ДИАМАНТ 66 ДЗЗД 2023 177319403
24039 РАДО 94 ДЗЗД 2023 177293870
24038 „Пингао Груп Ко. ЛТД", място на стопанска дейност 2023 180937185
24037 "ВОДОСБОРИЩЕ" ДЗЗД 2023 177434804
24036 ДЗЗД ТРАКИЯ ИНЖЕНЕРИНГ-2021 2023 177514677
24035 ДЗЗД СТОР ГРУП 2023 180888891
24034 ОСИГУРИТЕЛНА КАСА ВАРНА-ДИСОФТ 2023 175467175
24033 КОНСУЛТАНТИ НС 2023 ДЗЗД 2023 181020976
24032 НАДЗОР БРЕЗНИК 2019 ДЗЗД 2023 177449521
24031 НАДЗОР СВОГЕ 2019 ДЗЗД 2023 177420893
24030 ВОДИНДЪСТРИ ЧУПРЕНЕ ДЗЗД 2023 177438336
24029 ЕН ЕМ ДЖИ ВОДНИ СИСТЕМИ ДЗЗД 2023 177333513
Страница: 4 / 95
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни