Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21944 ДЗЗД ДАНИЕЛА БОНЕВА 2021 175472044
21943 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС-ПЕРНИК 2021 177469698
21942 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС- ПГХБ ДУПНИЦА 2021 177467736
21941 ОБЕДИНЕНИЕ ВОДНАДЗОР РУСЕ 2019 ДЗЗД 2021 177459978
21940 ГЕОРГИЕВ И ПЕТРОВ ДЗЗД 2021 124533812
21939 ДЗЗД СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ 2021 177467683
21938 ДЗЗД ГЕОРЕСУРС-СКО БЛАГОЕВГРАД 2021 177467715
21937 ЕЛИЦА - ДЗЗД 2021 176650076
21936 ДЗЗД СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018 2021 177348091
21935 ДЗЗД ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ 2021 177433086
21933 ДЗЗД ОПТИКА РАДУШЕВИ 2021 175488550
21932 ПЕТРОЛ ГАЗ ДЗЗД 2021 103604028
21931 "ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН" ДЗЗД 2021 177407472
21930 ПЛАМА ГАЗ ДЗЗД 2021 103677364
21929 ДЗЗД ГЕОТЕХ СМОЛЯН 2021 177403851
21928 Адвокатско дружество Цолов, Павлова и партньори 2021 176507587
21927 ЕКО ОЙЛ ДЗЗД 2021 103800525
21926 ДЗЗД ЛАЛЕ 2021 177127627
21925 "ИЛИНДЕН 2017" ДЗЗД 2021 177188594
21924 ДЗЗД ШУМЕН МАРКИРОВКИ 2020 2021 177461662
21923 ДЗЗД Марина 2021 175467467
21922 Джинджър ДЗЗД 2021 17731150
21921 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД ПРОЕКТ 2021 177436851
21920 ДЗЗД КАВАРНА 2017 2021 177165083
21919 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД ПРОЕКТ 2020 177436851
21918 ТИНА 610401 - ДЗЗД 2021 175969815
21917 Плевен строй 2019 ДЗЗД 2021 177365728
21916 Еднолично адвокатско дружество Славова 2021 177113499
21915 ЕЛИЯ - ДЗЗД 2021 176524476
21914 ДЗЗД ВАНЕЛ-2 2021 103807256
21913 СДРУЖЕНИЕ СК ПО БОРБА ГЕРМАНЕЯ -2011 2021 176255296
21912 НЕДЕВ 2012 ДЗЗД 2021 176271279
21911 Перфект строй ДЗЗД 2021 177366029
21910 КРИС СОФИ - ДЗЗД 2021 176014352
21909 ДЗЗД ПЪТИЩА ГРУП 2021 177151813
21908 ДЗЗД МИРЕЛА 2021 103676419
21907 ДЗЗД ИНЖЕНИРЕНГ-ВРАЦА 2016 2021 177103836
21906 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД 2021 177494370
21905 ДЗЗД АНИМАЛС - 2012 2021 176255403
21904 СДРУЖЕНИЕ РИБАРЧЕ 2021 176333001
21903 ХАСИ БИЛДНЕР ГРУП ДЗЗД 2021 177456843
21902 ДЗЗД ДЕСИТА ЧАР 2021 148081924
21901 ВОРОШ-МАРИНОВА ДЗЗД 2021 177436417
21900 ПАЛАС 77 - ДЗЗД 2021 177159009
21899 ТП "ГЛОУБ ИНВЕСТМЪНТС" ЛЛС 2021 177402518
21898 ХАСИ-ГАРАНТ ГРУП-1 ДЗЗД 2021 177269174
21896 АС Арсов Начев Ганева 2021 130467669
21895 НИЯ 15 - ДЗЗД 2021 176858465
21894 НИЯ-05 - ДЗЗД 2021 103931624
21893 РУМИ - ДЗЗД 2021 103849771
Страница: 5 / 115
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни