Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18316 ДЗЗД "Гама Секюрити Груп" 2019 176816295
18315 ДЗЗД АВТОПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ 2019 177256956
18314 Сдружение "ЛРД Тополовград" 2019 128521372
18313 РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ - ГАБРОВО 2019 177382396
18312 ЕВРОСТАРТ КОРПОРЕЙТ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176942319
18311 ФОНДАЦИЯ БОДИЧИТА 2019 123750923
18309 ББК ДЗЗД 2019 177186305
18308 КОНСОРЦИУМ ИРЕЛ СТРОЙ-КОТА ДЗЗД 2019 176979627
18307 ПИРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2019 177229735
18306 КОНСОРЦИУМ ИС-АС ДЗЗД 2019 176617980
18305 ДЖИ ТИ ЕМ ДЗЗД 2019 177202909
18304 САРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2019 177035958
18303 КНАП АГ - Австрия 2019 177408827
18302 КНАП АГ - Австрия 2018 177408827
18301 ДЗЗД КОМЕТА 2012 2019 176293902
18300 ДЗЗД "МИС ИВЕТ" 2019 177276507
18299 ИНФРАСТРОЙ ГРУП ДЗЗД 2019 177194259
18298 НАСТОЯТЕЛСТВО НА 142-РО ОУРЧО ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 2019 131200473
18297 БОЙЛИФТ ДЗЗД 2019 177392294
18296 ДЗЗД "Ай Ем Стара Загора" 2019 177321646
18295 РЕКУЛТИВАЦИЯ 2019 ДЗЗД 2019 177317822
18294 БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 177323597
18293 ЕЛСТРОЙ ДЗЗД 2019 177285709
18292 ИНФРАБИЛД ДЗЗД 2019 177263972
18291 ДЗЗД ЕМСИ 2019 176133716
18290 ЕС ДЖИ БЪЛГАРИЯ 2013 ДЗЗД 2019 177226689
18289 СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО" 2019 107568152
18288 СТАНИМИР МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 2019 9202011060
18287 "ШАМОТ" ДЗЗД 2019 176897315
18286 ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ОВЧАРОВА 2019 7612251178
18285 МАРТИНА СТАНИСЛАВОВА ОВЧАРОВА 2019 9803201072
18284 СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИЧЕВА 2019 8009213995
18283 ДОННА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 2019 9711226455
18281 НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2019 7703081220
18280 "РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД 2019 176835655
18279 ДЗЗД "ЕМВ. В И А" 2019 148103267
18278 "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД 2019 107520392
18277 РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ - БУРГАС 2019 177382948
18276 Даниела Бонева ДЗЗД 2019 175472044
18275 ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА" 2019 831545152
18274 "ЕВРОПЪТ" ДЗЗД 2019 176290984
18273 СДРУЖЕНИЕ ДЖАЙКА АЛУМНИ В БЪЛГАРИЯ 2019 121821994
18272 ДИСКОВИ МАСИВИ ГБС ДЗЗД 2019 177322666
18271 РЕКОМ ДЗЗД 2019 177191640
18270 "ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД 2019 107563109
18269 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ЙОРДАН ФИЛЕВ 2019 176159547
18268 КРЕАТИВ СМАРТ КЪМПАНИ-КСК ДЗЗД 2019 177278020
18267 "ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД 2019 176866679
18266 БЪЛГАРСКИ ПОРЕЧИЯ ДЗЗД 2019 177353512
18265 СТЕМО - ГАМА КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176451583
Страница: 5 / 142
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни