Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23523 Адвокатско дружество Цолов, Павлова и партньори 2022 176507587
23522 ДЗЗД ВЕСЕЛА 2022 103887633
23521 ДЗЗД МАГИНЖЕНЕРИНГ РАЗГРАД 2019 2022 177444684
23520 ДЗЗД Ева М 2006 2022 177270130
23519 ДЗЗД ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ДУПНИЦА 2019 2022 177372562
23518 ДЗЗД ПЛЕВЕН 2020 2022 177472356
23517 ДЗЗД РУВИ 2022 175573933
23516 СВЕТЛАНА ДОБРИНОВА ДИМИТРОВА 2022 180297493
23515 СН ЕЛАНА 2022 124624190
23514 ДЗЗД Белисима 2022 175835111
23513 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - "ЗОТЕВА, РАШЕВ, ПЕШЕВ" 2022 175667343
23512 ДВД-2002 ДЗЗД 2022 103763436
23511 Еднолично адвокатско дружесто Нора Димитрова 2022 177125708
23510 Тракс 75 ДЗЗД 2022 176957762
23509 Адвокатско съдружие Георгиев, Русинов и ко 2022 130253409
23508 ДЖИ СИ ЕФ СК 13 ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ 2022 176032806
23507 ДЗЗД ГРЪНЧАРОВИ 2022 177065741
23506 КНИПЕКС ВЕРК К.ГУСТАВ ПУТЧ КГ 2022 1753699471
23505 КНИПЕКС ВЕРК К.ГУСТАВ ПУТЧ КГ 2022 1753699471
23504 ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР ДЗЗД 2022 176957043
23503 РУТРОНИК ЕЛЕКТРОНИШЕ БАУЕЛЕМЕНТЕ 2022 131097895
23502 ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 2022 180746924
23501 ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНИ СТРОЕЖИ 2022 177533813
23500 ДЗЗД ПЧЕЛИНА 2020 2022 177469997
23499 ДЗЗД ПП ВАРНА 2018 2022 177430229
23498 ЙОЖКО ДЗЗД 2022 175438405
23496 ДЗЗД РАЗВИТИЕ 2018 2022 177279275
23495 ЧАВДАР ДЗЗД 2022 175775388
23494 Адвокатско дружество Антов и партньори 2022 131546258
23493 ДЗЗД СТРОИТЕЛСТВО 2018 2022 177262233
23492 ФЕШЪН ДЗЗД 2022 175595470
23491 ДЗЗД СВЕЖЕСТ 2018 2022 177273799
23490 ДЗЗД ДОБРОТИЦА 2016 2022 177127926
23489 РД ГРУП ДЗЗД 2022 103929071
23488 ХЕЛТИ ХЕРБС ДЗЗД 2022 180731025
23487 ДЗЗД ЧЕРНО МОРЕ 2016 2022 177128227
23486 ДЗЗД ЛЕНА ИНЖЕНЯРИЯ И КОНЩРУСОЙШ-ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-ПЪТИЩА-ЛОТ 4 2022 176047181
23485 СТРУГ ВАРНА ДЗЗД 2022 180783958
23484 Еднолично Адвокатско Дружество НИКОЛА МАКАВЕЕВ 2022 177549315
23483 КОНСУЛТ ДЗЗД 2022 177418376
23482 АНДИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2023 175639543
23481 ОБЕДИНЕНИЕ КАРИМПЕКС-МИКО-Д 2022 177478996
23480 Адвокатско дружество Димитров §Стоянова 2022 177376614
23479 Арония ДЗЗД 2022 177368237
23478 М И М ПЕТРОВИ ДЗЗД 2022 176268809
23477 РАЙКОВИ - В. И Е. ДЗЗД 2022 125582748
23476 ГЕОРГИЕВИ - П. И Р. ДЗЗД 2022 125583871
23474 ДЗЗД БИОТОП 2022 177529120
23473 ГЮЛСАВ ДЗЗД 2022 177298717
23472 ДЗЗД СТРОЙ-УНИВЕРС 2007 2022 148103452
Страница: 5 / 103
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни