Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21926 ДЗЗД ЛАЛЕ 2021 177127627
21925 "ИЛИНДЕН 2017" ДЗЗД 2021 177188594
21924 ДЗЗД ШУМЕН МАРКИРОВКИ 2020 2021 177461662
21923 ДЗЗД Марина 2021 175467467
21922 Джинджър ДЗЗД 2021 17731150
21921 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД ПРОЕКТ 2021 177436851
21920 ДЗЗД КАВАРНА 2017 2021 177165083
21919 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД ПРОЕКТ 2020 177436851
21918 ТИНА 610401 - ДЗЗД 2021 175969815
21917 Плевен строй 2019 ДЗЗД 2021 177365728
21916 Еднолично адвокатско дружество Славова 2021 177113499
21915 ЕЛИЯ - ДЗЗД 2021 176524476
21914 ДЗЗД ВАНЕЛ-2 2021 103807256
21913 СДРУЖЕНИЕ СК ПО БОРБА ГЕРМАНЕЯ -2011 2021 176255296
21912 НЕДЕВ 2012 ДЗЗД 2021 176271279
21911 Перфект строй ДЗЗД 2021 177366029
21910 КРИС СОФИ - ДЗЗД 2021 176014352
21909 ДЗЗД ПЪТИЩА ГРУП 2021 177151813
21908 ДЗЗД МИРЕЛА 2021 103676419
21907 ДЗЗД ИНЖЕНИРЕНГ-ВРАЦА 2016 2021 177103836
21906 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД 2021 177494370
21905 ДЗЗД АНИМАЛС - 2012 2021 176255403
21904 СДРУЖЕНИЕ РИБАРЧЕ 2021 176333001
21903 ХАСИ БИЛДНЕР ГРУП ДЗЗД 2021 177456843
21902 ДЗЗД ДЕСИТА ЧАР 2021 148081924
21901 ВОРОШ-МАРИНОВА ДЗЗД 2021 177436417
21900 ПАЛАС 77 - ДЗЗД 2021 177159009
21899 ТП "ГЛОУБ ИНВЕСТМЪНТС" ЛЛС 2021 177402518
21898 ХАСИ-ГАРАНТ ГРУП-1 ДЗЗД 2021 177269174
21896 АС Арсов Начев Ганева 2021 130467669
21895 НИЯ 15 - ДЗЗД 2021 176858465
21894 НИЯ-05 - ДЗЗД 2021 103931624
21893 РУМИ - ДЗЗД 2021 103849771
21892 ФОБУС СГС - ДЗЗД 2021 103913455
21891 "Г.Е.А. СОЛУТИОН" ДЗЗД 2021 177395358
21890 AД Калев и партньори ДЗЗД 2021 176421985
21889 РОСИ ДИ ДЗЗД 2021 103841828
21888 ДЕВ. МАНАСТИР ПОКРОВ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 2021 175947886
21887 АК Калев и Борисов ДЗЗД 2021 103797577
21886 Секвоя ДЗЗД 2021 177421828
21885 Научен център Бургас 2019 ДЗЗД 2021 177385428
21884 Арония ДЗЗД 2021 177368237
21883 ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСКА ЦЪРКВА - 2 ГР. ДУПНИЦА 2021 177520712
21882 сдружение ЕТЕ Инфраструктура ДЗЗД 2021 177043855
21881 ДЗЗД МАНСАРДА 2021 175065212
21880 консорциум ЕПГ-ЕТЕ ДЗЗД 2021 176411496
21879 Перфект експерт строй ДЗЗД 2021 177299858
21878 сдружение НЗ Инфраструктура ДЗЗД 2021 177404184
21877 Перфакт Аспект ДЗЗД 2021 177347032
21876 Инвест строй проект ДЗЗД 2021 177371058
Страница: 5 / 119
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни