Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23478 М И М ПЕТРОВИ ДЗЗД 2022 176268809
23477 РАЙКОВИ - В. И Е. ДЗЗД 2022 125582748
23476 ГЕОРГИЕВИ - П. И Р. ДЗЗД 2022 125583871
23474 ДЗЗД БИОТОП 2022 177529120
23473 ГЮЛСАВ ДЗЗД 2022 177298717
23472 ДЗЗД СТРОЙ-УНИВЕРС 2007 2022 148103452
23471 ДЗЗД ИОО-С 2022 177010392
23470 Адвокатско дружество "Петрова" 2022 175293785
23468 Адвокатско съдружие "Толедо и Вакарелски" 2022 175009530
23466 ДЗЗД "ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ" 2022 177420990
23465 ДЗЗД "ГАЛЯ" 2022 103573878
23464 БИ ЕНД ВИ ФЕШЪН ДЗЗД 2022 177096893
23463 ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА - БЛАГОЕВГРАД 2022 101647340
23462 АНАТОЛИЙ ЖЕКОВ РАДЕВ 2022 180264600
23461 Организация за управление на Тракийски туристически район 2022 177324706
23460 ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ОВЧАРОВА 2022 177958027
23459 СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИЧЕВА 2022 177958034
23458 СТАНИМИР МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 2022 180518486
23457 ДЗЗД ВЕТОВО 2022 2022 180794303
23456 МАРТИНА СТАНИСЛАВОВА ОВЧАРОВА 2022 180498966
23455 ДОННА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 2022 180518493
23454 АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2022 180395425
23453 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД ПРОЕКТ 2022 177436851
23452 НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2022 177939055
23451 ДЗЗД РЕШЕТКИ ЦПС 2021 2022 180766535
23450 ДЗЗД ЕкоБулТех 2022 177478605
23449 ДЗЗД МОНТАЖИСТРОЙПРОЕКТ 2022 177307568
23448 ДЗЗД ДЖИ СИ АР - ТРИСТАН 02 2022 177307461
23447 ДЗЗД ВАБ - 2019 2022 177412793
23446 ДЗЗД ДЖИ СИ АР - ЕНЕРГОМОНТАЖ - 2018 2022 177262525
23445 ДЗЗД "Красива Стара Загора" 2022 177176097
23444 САНИРАНЕ ГАБРОВО ДЗЗД 2022 177172451
23443 ДЗЗД „Н2О Сервиз - Сигма” 2022 177514872
23442 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИХАЙЛОВ 2022 177483413
23441 "БЕЛЛА СТИЛ" ДЗЗД 2022 103884628
23440 Взаимоспомагателна каса на БНР 2022 176843424
23439 ДЗЗД ШУМЕН МАРКИРОВКИ 2020 2022 177461662
23438 ПРЕСИЯНА И МЛАДЕН ДЗЗД 2022 175916816
23437 ДЗЗД ВЕНЕЦ БИЛД 2022 177494370
23436 БАБИСО ДЗЗД 2022 180754839
23435 ПРОГРЕС ДЗЗД 2022 176858650
23434 МИС ГРУП ДЗЗД 2022 148010539
23433 ГАЛИ СТИЛ ДЗЗД 2022 175630918
23432 ЙОАН ДЗЗД 2022 177500058
23431 Адвокатско дружество "Иван Кръстев и партньори" 2022 176058199
23430 Адвокатско дружества "Градинарски, Ангелов и Янева" 2022 176455891
23429 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД МАКССПОРТ ГД 2022 177200000
23428 ДЗЗД ТУР-ИНВЕСТ 2022 175011912
23427 ДЗЗД ТОНГА 2022 123647211
23425 Авиокомпания"Хемус Ер"ЕАД 2022 831642142
Страница: 6 / 103
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни