Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21875 Инвест строй перфект ДЗЗД 2021 177379891
21874 Димитрови 2017 ДЗЗД 2021 177288726
21873 Дружество по ЗЗД Лазурен бряг 2021 123118642
21872 ВИЕС СТРОЙ ДЗЗД 2021 177444969
21871 СДР. КЛУБ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ РАСПЕР 2021 109612658
21870 МАГАЗИН ШИПКА ФУАТ ГЮВЕН 2021 126149080
21869 ДЗЗД КАФЕ ГРУП 2021 176431374
21868 ДЗЗД ВИЖЪН КЛАСИК 2021 177314616
21867 ДЗЗД БДИВ ВЕНД 2021 176416162
21866 ДЗЗД ИНКО МАРИНЧЕВ 2021 103904399
21865 ДЗЗД БОЖИЛОВИ ВЕНД 2021 176416187
21864 ДЗЗД ИВА 2013 2021 176807054
21863 ДЗЗД ПИД ЕКО 2021 177383498
21862 ДЗЗД ИВА 2015 2021 176906935
21861 ДЗЗД ЧИФЛИКА ВЕНД 2021 176431399
21860 ПЧЕЛИНА 2020 ДЗЗД 2021 177469997
21859 ПП ВАРНА 2018 ДЗЗД 2021 177430229
21858 РАЗВИТИЕ 2018 ДЗЗД 2021 177279275
21857 СТРОИТЕЛСТВО 2018 ДЗЗД 2021 177262233
21856 СВЕЖЕСТ 2018 ДЗЗД 2021 177273799
21855 ЖП ИНФРАСТРУКТУРА ЗМЕЙОВО ДЗЗД 2021 177264234
21854 "Пиперкова и Коджабашев" Адвокатско съдружие 2021 177157645
21853 ДОБРОТИЦА 2016 ДЗЗД 2021 177127926
21852 ЧЕРНО МОРЕ 2016 ДЗЗД 2021 177128227
21851 ДЗЗД Келет АБ 2021 177077761
21850 ДЗЗД Пламена Ананиева 79 2021 103858934
21849 АЙ ДЖИ ЕЙ ЖП ИНФРАТСТРУКТУРА ДЗЗД 2021 176029541
21848 РК НА БАЗ - БУРГАС 2021 177382948
21847 ЛЕНА ИНЖЕНЯРИЯ И КОНЩРУСОЙШ-ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-ПЪТИЩА-ЛОТ4 ДЗЗД 2021 176047181
21846 Еднолично адвокатско дружество Кьосев 2021 177552022
21845 АД ГЕОРГИЕВ И ГЕОРГИЕВА 2021 176801603
21844 СПК КОНСОРЦИУМ ДЗЗД 2021 177429134
21843 ДЗЗД ЕМВ. В И А 2021 148103267
21842 ДЗЗД "ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ" 2021 177420990
21840 ДЗЗД Гандър Билд 2021 177517310
21839 Вип Билд ДЗЗД 2021 177495344
21838 Адвокатско дружество Попчев и Ганев 2021 176475985
21837 ДЗЗД Алфа холдинг 2021 177342131
21836 Билд Трейдинг ДЗЗД 2021 177420167
21835 Консорциум Черноморец Инженеринг ДЗЗД 2021 176708743
21834 СН ЕЛАНА 2021 124624190
21833 Обединение Сливовик 2016 ДЗЗД 2021 177050110
21832 ОФИС МАРКЕТ-ТЕПМО ТРЕЙД ДЗЗД 2021 177439388
21831 Обединение Главан 2018 ДЗЗД 2021 177241730
21830 ДЗЗД СТОЯНОВИ 2021 103697064
21829 УСТ КОНСОРЦИУМ ДЗЗД 2021 177281543
21828 ДЗЗД РЕКОНСТРУКЦИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ - ПЕЩЕРА 2021 177215073
21827 "Комуникации за Натура 2000" ДЗЗД 2021 177302635
21826 "ДИКОН-УБА НАТУРА" ДЗЗД 2021 177072052
21825 Дикон Партицип ДЗЗД 2021 177295767
Страница: 6 / 119
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни