Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
22051 МАРТИНА СТАНИСЛАВОВА ОВЧАРОВА 2021 9803201072
22050 СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИЧЕВА 2021 8009213995
22049 Фондация институт за европейски проекти 2021 131161419
22048 ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ОВЧАРОВА 2021 7612251178
22047 ЧИСТОТА ИВАНОВО ДЗЗД 2021 177417865
22046 Консорциум АрсовНачевГанева и Фондация институт за европейски проекти 2021 176114502
22045 ДЗЗД СТРОЙСТИЙЛ 2021 177327421
22044 ЧИСТОТА ОПАКА ДЗЗД 2021 177417872
22043 ДЗЗД " Красива Стара Загора" 2021 177176097
22041 КОТО 20 ДЗЗД 2021 177406858
22040 "Ален мак 2016" ДЗЗД 2021 177059005
22039 ДЗЗД Рубикон-Айси-Ипс 2021 176509307
22038 АМС КЪМПАНИ ДЗЗД 2021 177473045
22037 САНИРАНЕ ГАБРОВО ДЗЗД 2021 177172451
22036 ДЗЗД Рубикон-КИГ-АДТ 2021 177120230
22035 РОДИ-М ДЗЗД 2021 175569227
22034 ТП Колубара 2021 175849762
22033 ТП ГКВ консулт ГМБХ 2021 130298151
22031 ДЗЗД СОП-ЮГ 2018 2021 177383726
22030 ДЗЗД СЕ 22 2021 176799846
22029 КИДБИЛД ДЗЗД 2021 177488780
22028 МОНТАЖИ ДЗЗД 2021 177453384
22027 ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД 2021 177469285
22026 СОДЕЯ ДЗЗД 2021 177488773
22025 БОЙЛИФТ ДЗЗД 2021 177392294
22024 ДЗЗД Киара АРТ 2021 177357197
22023 ДЗЗД "Обединение за иновации в пчеларството" 2021 177419791
22022 ДЗЗД Нана 2021 148047676
22021 Еднолично адвокатско дружество "Солачка" 2021 177180868
22020 ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА НА ВЯРА-ПАЗАРДЖИК 2021 176696771
22019 Адвокатско дружество "Начев и партньори" 2021 175272307
22017 ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА КРУПНИК 2021 177134358
22015 Осигурителна каса Росто 2021 103650876
22014 Адвокатско дружество Станчев 2021 177397252
22013 ДЗЗД Булклима инженеринг 2021 177009899
22012 ДЗЗД ГЛАЗЕРС 2021 103843311
22011 Самоков 2021 ДЗЗД 2021 177531922
22010 ДЗЗД Мобил Клийн 2021 175467976
22009 БКС Строй ДЗЗД 2021 177520121
22008 КОНСОРЦИУМ ТИТАН БУРГАС ДЗЗД 2021 BG131485645
22007 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ХРИСТОВ 2021 117695671
22006 "Адвокатско дружество Райчева, Михайлов и партньори" 2021 176492555
22005 ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ 2021 121715368
22004 ДЗЗД ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2021 177440045
22003 ТК МАЛАМБО ДЗЗД 2021 148016086
22002 Адвокатско дружество "Петрова и Партньори" 2021 175909259
22001 дззд дани 2021 176780116
22000 РЕД КЛЕЙ ДЗЗД 2021 176835655
21999 ДЗЗД "АТЛАС КиП" 2021 175485134
21998 ДЗЗД ПРОСПЕРИТИ 2021 177091526
Страница: 3 / 115
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни