Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
22033 ТП ГКВ консулт ГМБХ 2021 130298151
22031 ДЗЗД СОП-ЮГ 2018 2021 177383726
22030 ДЗЗД СЕ 22 2021 176799846
22029 КИДБИЛД ДЗЗД 2021 177488780
22028 МОНТАЖИ ДЗЗД 2021 177453384
22027 ЛЮНИК ЕФЕКТ ДЗЗД 2021 177469285
22026 СОДЕЯ ДЗЗД 2021 177488773
22025 БОЙЛИФТ ДЗЗД 2021 177392294
22024 ДЗЗД Киара АРТ 2021 177357197
22023 ДЗЗД "Обединение за иновации в пчеларството" 2021 177419791
22022 ДЗЗД Нана 2021 148047676
22021 Еднолично адвокатско дружество "Солачка" 2021 177180868
22020 ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА НА ВЯРА-ПАЗАРДЖИК 2021 176696771
22019 Адвокатско дружество "Начев и партньори" 2021 175272307
22017 ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА КРУПНИК 2021 177134358
22015 Осигурителна каса Росто 2021 103650876
22014 Адвокатско дружество Станчев 2021 177397252
22013 ДЗЗД Булклима инженеринг 2021 177009899
22012 ДЗЗД ГЛАЗЕРС 2021 103843311
22011 Самоков 2021 ДЗЗД 2021 177531922
22010 ДЗЗД Мобил Клийн 2021 175467976
22009 БКС Строй ДЗЗД 2021 177520121
22008 КОНСОРЦИУМ ТИТАН БУРГАС ДЗЗД 2021 BG131485645
22007 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ХРИСТОВ 2021 117695671
22006 "Адвокатско дружество Райчева, Михайлов и партньори" 2021 176492555
22005 ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ 2021 121715368
22004 ДЗЗД ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2021 177440045
22003 ТК МАЛАМБО ДЗЗД 2021 148016086
22002 Адвокатско дружество "Петрова и Партньори" 2021 175909259
22001 дззд дани 2021 176780116
22000 РЕД КЛЕЙ ДЗЗД 2021 176835655
21999 ДЗЗД "АТЛАС КиП" 2021 175485134
21998 ДЗЗД ПРОСПЕРИТИ 2021 177091526
21997 ТОНИНО ДЗЗД 2021 103872371
21996 ДЗЗД СЕЛСКА МРЕЖА 2021 177255705
21995 Еднолично Адвокатско Дружество "Денчева и Кралева" 2021 175741345
21993 ДЗЗД АНДРЕЛИ 2021 103937399
21992 ДЗЗД ПЛАНИНГ ГРУП 2021 177186668
21991 БУЛИНВ БИЛД ДЗЗД 2021 177537269
21990 Гери Арт Нейлс ДДЗД 2021 177244146
21989 "ГЮЛСАВ" ДЗЗД 2021 177298717
21988 СВЕТЛАНА ДОБРИНОВА ДИМИТРОВА 2021 7707018798
21987 АНАТОЛИЙ ЖЕКОВ РАДЕВ 2021 7410167965
21986 СТАНИМИР МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 2021 9202011060
21985 ДЗЗД Рафпроект - М 2021 103832512
21984 АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2021 7201211081
21983 НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2021 7703081220
21982 ДЗЗД Сани трейд 2010 2021 175671167
21981 "АМАЗОНКА" ДЗЗД 2021 148097437
21980 АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВИ ДЗЗД 2021 177138933
Страница: 3 / 119
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни