Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23626 ФОР РАЙС ДИДЖИТАЛ ДЗЗД 2022 180688862
23625 Пламена Ананиева 79 ДЗЗД 2022 103858934
23624 ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА-КРУПНИК 2022 177134358
23623 ДЗЗД ЕВРО СТРОЙ 2022 155299947
23622 Адвокатско дружество "Димов и Цветкова" 2022 176672400
23621 ДЗЗД Инфра Инженеринг 2022 177476956
23620 ДЗЗД ТРАКИЯ 2022 177357158
23619 ДЗЗД АКВА ГРУП 2022 177076715
23618 АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ МАЗНОКОВА АНГЕЛОВА 2022 177390343
23617 ДЗЗД ОСП-СЕВЕРОИЗТОК 2022 180804167
23616 ДЗЗД АМЕТИСТ 2022 177389914
23615 ОПТИКА РАДУШЕВИ ДЗЗД 2022 175488550
23614 ЛАЛЕ ДЗЗД 2022 177127627
23613 КАВАРНА 2017 ДЗЗД 2022 177165083
23612 АНИМАЛС - 2012 ДЗЗД 2022 176255403
23611 СПК КОНСОРЦИУМ ДЗЗД 2022 177429134
23610 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ БИЛД 2022 177270778
23609 ХИДРАВЛИК ЕКСПЕРТ ДЗЗД 2022 176471760
23608 НИК 61 ДЗЗД 2022 176948140
23607 ИЛИЕВ АУТО ДЗЗД 2022 177050974
23606 ТАЙРА ФРУТ КОМПАНИ ДЗЗД 2022 176263115
23605 ФАВОРИТ МЕНИДЖМЪНТ ДЗЗД 2022 177473102
23604 Сдружение ЕТЕ Инфраструктура ДЗЗД 2022 177043855
23603 Секвоя ДЗЗД 2022 177421828
23602 Консорциум СУДОП - ТЕЕ ДЗЗД 2022 175401887
23601 Сдружение НЗ Инфраструктура ДЗЗД 2022 177404184
23600 ДЗЗД " КЕЛЕТ АБ" 2022 177077761
23599 Консорциум ЕПГ-ЕТЕ 2022 176411496
23598 САНИРАНЕ ТРЯВНА ДЗЗД 2022 177058298
23597 КОНСОРЦИУМ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2022 177058622
23596 ДЗЗД СИГМА ЗАГОРА 2022 177493861
23594 ДЗЗД МИНЕРАЛНИ БАНИ-2019 2022 177339167
23593 ДИ - АН ДЗЗД 2022 177415330
23592 ДЗЗД "МОДУЛ СТУДИО 2-8 И ПАРТНЬОРИ" 2022 175494667
23591 ДЗЗД АВР СИМИТЛИ 2022 177485033
23590 ДЗЗД Гео- Невел ХДК 2022 177447246
23589 Адвокатско дружество "Василев и Чисусе" 2022 177437622
23588 ГД КАДАСТЪР МОНТ ДЗЗД 2022 177412786
23587 ДЗЗД ГД БЛАГОЕВГРАД 2020 2022 177486046
23586 Адвокатско дружество "Василев и Чисусе" 2022 177437622
23585 Адвокатско дружество "Василев и Чисусе" 2022 177437622
23584 ТЛЦ КООП ДЗЗД 2022 176311243
23583 ЕАД ПАСКАЛЕВ 2022 177109878
23582 ДЗЗД КОРЕКТ БИЛД 2022 177490888
23581 Еднолично адвокатско дружество Солачка 2022 177180868
23580 ДЕНИ 14 - ДЗЗД 2022 180728919
23579 ЯНИ СТИЛ- ДЗЗД 2022 177362949
23578 „КОНЕ-ЕЛИТ ХОУМ” ДЗЗД 2022 180736780
23577 Апетито - ДЗЗД 2022 176730412
23576 ДЗЗД ГЕОАРХ-ВИГОРА-СТЕП 2022 176910129
Страница: 3 / 103
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни