Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23198 ФИЛЧЕВИ ДЗЗД 2022 148034561
23197 Т и С ДЗЗД 2022 148038524
23196 ВИОЛЕТА ДЗЗД 2022 176057492
23195 АЛФА ГРУП - 3 ДЗЗД 2022 124631046
23194 ДЗЗД ПЛАМЕКС 2022 103822023
23193 Прогресстрой Груп ДЗЗД 2022 177103213
23191 ВОДОПАД ДЗЗД 2022 103973370
23190 ДЗЗД ИВКА 2022 103941561
23189 ДЗЗД СВЕТЛИНА 2020 2022 177437152
23188 СТАРИНЕН СОЗОПОЛ ДЗЗД 2022 177427724
23187 ХАЯ СТРОЙ 2018 ДЗЗД 2022 177288025
23186 ХАЯ ТРЕЙС ИНВЕСТ ДЗЗД 2022 177350174
23185 ДИ - АН ДЗЗД 2022 148070632
23184 ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017 ДЗЗД 2022 177236740
23183 СИ ЕН БЪЛГАРИЯ ДЗЗД 2022 176954556
23181 ДЗЗД ГАМЕЛ 2022 103841372
23180 ДИКЛИЕВА - ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО 2022 177540348
23179 ПАРТИ ФУУД ДЗЗД 2021 120556183
23178 ДЗЗД ГРИЙН УУД КЪМПАНИ 2022 176378822
23177 СЪРВИС ФРЕШ ДЗЗД 2022 177121810
23176 ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЛИБЪРТИ ЛАЙНС - ЕЛИНА" 2022 176800451
23175 ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЛИБЪРТИ-НТК" 2022 177054271
23174 КОНСОРЦИУМ МЕГАГРУП ЛОГИСТИК ДЗЗД 2022 177350605
23173 ДЗЗД БИОГАЗ РУСЕ 2021 2022 180723815
23172 Собайк ДЗЗД 2022 177021990
23171 ДЗЗД "МЕГА ЕЛТЕРМ" 2022 180764609
23170 ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ - 2019" 2022 177426120
23169 ПРОДЖЕКТ УПРАВЛЕНИЕ 2020 ДЗЗД 2022 177467658
23168 СТРОЙ ЕКСПЕРТ ЕЛЕКТРО 2018 ДЗЗД 2022 177348091
23167 ОБЕДИНЕНИЕ ГЕОТЕХ СМОЛЯН ДЗЗД 2022 177403851
23166 МЕТРОАУТДООР ДЗЗД 2022 176982228
23165 ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ НАДЛЕЗИ" 2022 177479240
23164 НАДЗОР СВОГЕ 2019 ДЗЗД 2022 177420893
23163 ГЕОИНЖЕНЕР ПЕРНИК ДЗЗД 2022 177482585
23162 О-ТЕРАПИ ДЗЗД 2022 177018478
23161 "ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН" ДЗЗД 2022 177407472
23160 НАДЗОР БРЕЗНИК 2019 ДЗЗД 2022 177449521
23159 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МОДЕРНА СВЕТЛИНА 2022 177270397
23158 ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ ДЗЗД 2022 177433086
23157 СТРОЙ НАДЗОР КЪРДЖАЛИ ДЗЗД 2022 177467683
23156 ОБЕДИНЕНИЕ ВОДНАДЗОР РУСЕ 2019 ДЗЗД 2022 177459978
23155 ВОДИНДЪСТРИ ЧУПРЕНЕ ДЗЗД 2022 177438336
23154 УПРАВЛЕНИЕ ВиК КЪРДЖАЛИ ДЗЗД 2022 177444983
23153 ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ 2022 121715368
23152 АДВ.ДРУЖЕСТО БАРАШКА И ПАРТНЬОРИ 2022 117676322
23151 КОНСОРЦИУМ ВЕМАК ДЗЗД 2022 177427197
23150 ДЗЗД "ЕДЕН" 2022 177182278
23149 ДЗЗД "Железопътна безопасност Синдел" 2022 177317270
23148 ДЗЗД "ЕМСИ 2012" 2022 176272299
23147 ДЗЗД "Галардо 72" 2022 176490696
Страница: 11 / 103
❚◄   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни