Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21594 Адвокатско дружество "Неделчев, Филипова и партньори" 2021 175577344
21593 КОНСОРЦИУМ ГАЛИНА НИКОЛОВА ДЗЗД 2021 177189319
21592 ДЗЗД МЕГИ 2021 103844297
21591 КБМ Енерджи ДЗЗД 2021 176814060
21590 еднолично адвокатско дружество "Желязков" 2021 177488008
21589 ДЗЗД НЕМО 62 2021 177403513
21588 ДЗЗД ИВИ БГ 2021 177325947
21587 Адвокатско дружество "Гунева и Ангелова" 2021 177184699
21586 ДЗЗД ОПТИКА - МС 2021 107058516
21585 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БЪРЧЕВ И ТАНЕВ 2021 177137678
21584 Нера 2015 ДЗЗД 2021 176951880
21583 ИНЖ СМАРТ ДЗЗД 2021 177435614
21582 УЛИЧНА МРЕЖА ТОПОЛОВГРАД ДЗЗД 2021 177428776
21580 СИ БИЛД ТРЕЙС ДЗЗД 2021 177210222
21579 ДЗЗД АМЕТИСТ 2021 177389914
21578 ДЗЗД "ЕМИ-ДЕНС" 2021 116579265
21577 Адвокатско дружество "Давидов, Ангелов и Качулев" 2021 175878988
21576 ДЗЗД ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГРУП 2021 177442078
21575 РЕГИОНАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 2021 176784775
21574 ДЗЗД ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ 2021 177421059
21573 ТОРО МК ДЗЗД 2021 103763767
21572 Човешки капитал ДЗЗД 2021 177281098
21571 Сигма Метрикс ДЗЗД 2021 176966105
21570 ДЗЗД " КОНСОРЦИУМ ИДЕНТИФИКЕЙШЪН СЪРВИСИС" 2021 176069968
21569 „БИМЕКС-ЕЛЕКТРОН” ДЗЗД 2021 177436883
21567 ДЗЗД "НАДЕЛИЯ АРТ" 2021 176500443
21566 ДЗЗД МАРГИ 2003 2021 103825877
21565 ДЗЗД МАРЛИ 2021 175673321
21564 ДЗЗД ЕСТЕТИКА 2021 148037333
21563 Авиокомпания"Хемус Ер"ЕАД 2021 831642142
21562 "ЕЛВИК"ДЗЗД 2021 1039811919
21561 КОНСОРЦИУМ ХБА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ - 2021 ДЗЗД 2021 177510180
21560 ДЗЗД ЕУФОРИЯ 2021 176951916
21559 КОНСОРЦИУМ ИНМАТ ПС 2021 175910101
21558 ДЗЗД ДИВАИДИТ 2021 176301683
21557 КОНСОРЦИУМ ХБИ - 2018 ДЗЗД 2021 177325908
21556 Адвокатско дружество Георгиева и Стоичков 2021 176625226
21555 ДЗЗД Зимно поддържане Шумен 2021 177230381
21554 "МИТОВИ" ДЗЗД 2021 103952102
21553 ДЗЗД Ружица Хърсово 2021 177359248
21552 РУТРОНИК ЕЛЕКТРОНИШЕ БАУЕЛЕМЕНТЕ 2021 131097895
21551 ТИЧА 2005 ДЗЗД 2021 103944657
21550 ДЗЗД Вени 2021 127581794
21549 СИ ЕН БЪЛГАРИЯ ДЗЗД 2021 176954556
21547 Сдружение ловно - рибарски дружество Паламара 2021 177229087
21544 ДЗЗД"Адамас" 2021 103684960
21543 ДЗЗД КОВАЧЕВИ И СИЕ 2021 109597245
21542 СДРУЖЕНИЕ АНСАМБЪЛ ЗОРНИЦА 2021 130102624
21541 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИЛУШЕВ 2021 123686716
21540 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МОДЕРНА СВЕТЛИНА 2021 177270397
Страница: 11 / 119
❚◄   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни