Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Как да публикувате и да платите?


 

1. Попълнете данните на Вашето предприятие и прикачете файловете с отчета/декларацията си чрез формата за публикуване от големия оранжев бутон "Публикуване на ГФО в интернет от тук!" и Вашият ГФО незабавно ще бъде публикуван на сайта, а на посочения от Вас имейл ще получите Удостоверение за публикуван финансов отчет.

2. Платете таксата от 7 лв по един от следните начини: 
- по сметката на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД- IBAN: BG58 BPBI 7945 1064 2180 02; BIC: BPBIBGSF в "Юробанк България” АД /Пощенска банка/- клон Варна. Плащането на гише в банката се таксува 4,50 лв. Как да платите без преводна такса, вижте по-долу. Можете да ползвате попълнените бланки за банкови документи, които да изтеглите след продължението или
- чрез
микросметка в ePay.bg по микросметка с КИН 9147982678 или
-
чрез плащане в някое от бюрата на Изипей /Easypay/ по нашата микросметка- преводна такса за плащане до 10,00 лв- 0,20 лв
, /Необходими са Ви ЕИК на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД- 103134023 или КИН на микросметката- 9147982678/
- чрез услугата на "Български пощи"- "запис по банкова сметка"- преводна такса за плащане до 10,00 лв- 0,85 лв без текстово съобщение в нареждането или 1,15 лв с текстово съобщение,
така че сумата да постъпи при нас най-късно до 14 дни от публикуването на отчета.

3. В законния срок на посочения от Вас имейл ще получите фактура за извършената от нас услуга.


Пълни подробности вижте по-долу:


Публикуване на ГФО:

Моля, във формата за публикуване на годишен финансов отчет- ГФО/декларацията за липса на дейност, попълнете коректно данните на Вашето предприятие, като прочетете внимателно указанията до полетата за попълване на данните. След като попълните символите за антиспам защита, отбележете "Приемам общите условия за публикуване на финансов отчет" и натиснете бутон "Продължи".

Проверете данните, които сте въвели до момента и ако се налага корекция, натиснете "Редактирай данните". След извършване на корекция, не забравяйте отново да попълните символите от антиспам защитата и отново кликнете върху "Продължи".

Изберете от компютъра си всички файлове, които искате да прикачите към тази публикация и тогава кликнете върху "Публикувай отчета". Разрешените формати на файлове, които можете да прикачите са:
BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, ODG, ODS, ODT, PDF, PPT, SWF, TXT, XCF, XLS, EPG, ZIP, RAR, DOC, DOCX, XLSX, RTF.
Общият размер файлове, които можете да прикачите към една публикация е 30 Мб.

Изчакайте системата да Ви изведе съобщение, че Вашите ГФО са публикувани- прикачването на става за миг. В зависимост от размера на прикачвания файл и скоростта на Вашата интернет връзка, може да се наложи да изчакате няколко минути.

Накрая системата ще Ви изведе съобщение за публикуван финансов отчет и информация начините за плащане.

В една публикация можете да публикувате само един годишен финансов отчет- ГФО, т.е ако имате да публикувате ГФО за някое предприятие за повече финансови години, трябва да направите отделни публикации за всяка отделна финансова година.

Важно!!! Съгласно Писмо от КЗЛД от 04.02.2020 г, при публикуването на Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност на предприятията, следва да се приложи по аналогия подходът, предвиден при публикуването на актове в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ.
Т.е.на основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

Един годишен финансов отчет- ГФО или части от него трябва да бъде публикуван само в една публикация. В случай, че открием повече от една публикация за ГФО на едно и също предприятие за една и съща финансова година, ще бъде оставена само последната публикация, а тези преди нея изтрити.

Незабавно Вашият годишен финансов отчет ще бъде публикуван на сайта. Едновременно с това на адреса на електронна поща /имейла/, който сте посочили ще получите Удостоверение за публикуван финансов отчет със собствен уникален номер.

Поради големия обем кореспонденция е възможно някои пощи да приемат, че имейлите с Удостоверения или имейлите с фактури са спам. Затова МОЛЯ проверете си в раздела за спам, ако Удостоверението за финансов отчет се забави!

С този номер Вашето Удостоверение е вписано в Регистъра на Удостоверенията за публикувани финансови отчети/декларации.

При плащане на таксата, моля имайте предвид, че сумата трябва да постъпи по сметката или микросметката ни до 14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуването.


Плащане:

  Ако желаете да заплатите таксата по посочената банкова сметка, то това можете да направите в брой на гише в Пощенска банка или с платежно нареждане. При плащане в брой на гише в Пощенска банка, ще Ви бъде удържана преводна такса 4,50 лв.

Изтеглете от тук:
♦ 
вносна бележка за публикуване на ГФО или
♦ платежно нареждане за публикуване на ГФО

Най-близкия до Вас клон на Пощенска банка можете да намерите от тук


 Ако желаете да заплатите чрез микросметка в ePay.bg е необходимо да имате регистрация в ePay.bg и в този случай системата не удържа преводна такса за плащането. Плащането трябва да бъде извършено към микросметка с КИН 9147982678.
Моля, ако решите да платите по този начин, при публикуването на Вашето ГФО чрез Формата за публикуване, задължително попълнете и платежна информация, в която посочете титуляра на микросметката в ePay.bg, за да можем да обвържем Вашето плащане с публикуваните ГФО.
Към сайта на Ипей АД.


 Ако желаете да заплатите чрез Изипей /Easypay/ по нашата микросметка, можете да направите това чрез някое от означените с цветна иконка бюра върху картата на Изипей в страната, като преводната такса за плащане на суми до 10,00 лв е 0,20 лв. Необходимо е изрично да заявите, че искате да платите по микросметка и да знаете ЕИК на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД- 103134023 или КИН на микросметката- 9147982678. Ако посочите банковата ни сметка, преводната таксата, която ще Ви удържат ще бъде като за банков превод, т.е. по-висока.
Моля, като основание за плащането посочете за публикуването на ГФО на кое предприятие плащате.
За да сте сигурни, че в избраното от Вас бюро могат да извършат такова разплащане, проверете предварително по указаните в пълния списък на офисите на Изипей телефони, които можете да намерите от
пълния списък на офисите на Изипей
Най-близкото до Вас бюро на Easypay можете да намерите от тук

  Ако желаете да платите чрез услугата "Запис по банкова сметка" на "Български пощи" АД- можете да наредите сумата от кой да е клон на пощата в страната по сметката ни в Пощенска банка. Преводната такса за суми до 10,00 лв е: 0,85 лв без текстово съобщение в нареждането и 1,15 лв с текстово съобщение в нареждането.
Необходимо да е знаете получателя на сумата- "АВЕ КОМЕРС" ЕООД и номера на сметката, посочен по-горе.
Ако като наредител е вписано предприятието, чийто отчет се публикува не е необходимо да пускате и съобщение към платежното нареждане. Такова е задължително да има, когато наредителят е различен от предприятието, чийто отчет се публикува.
Моля, имайте предвид, че така сумите и информацията кой и за кого е платил пристигат по-бавно от обичайното- за около 7 дни, за това най-добре е, ако сте платили по този начин, да ни изпратите заедно с отчета и копие от бележката за извършеното плащане.

Най-близкия до Вас клон на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" АД можете да намерите от тук.
 

Ако плащането не пристигне до 14 дни

В случай, че в срок до 14 /четиринадесет/ дни от публикуването на Вашия ГФО не постъпи плащане по нашата сметка или микросметка АВТОМАТИЧНО, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ:

- финансовите Ви отчети или декларации, заедно с придружаващите ги данни се изтриват от сайта и 

- Удостоверението за публикуван финансов отчет СЕ ИЗТРИВА от регистъра, с което то става НЕВАЛИДНО, т.е. то престава да има доказателствена сила, че сте публикували  финансов отчет или декларация на този сайт.


Фактура

Електронна фактурата за извършената от нас услуга ще получите на имейла, който сте посочили при попълването на формата за публикуване на финансов отчет/декларация, след получаването на заплатената такса по сметките на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД.

Ако желаете да получите хартиена фактура, моля попълните полето с адрес за получаване на фактурата във формата за публикуване на ГФО в раздел "Данни за фактурата". Хартиената фактура можете да получите на място при нас на адреса на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД в гр.Варна, ул."Дръзки" 13 или да Ви изпратим на посочен от Вас адрес срещу допълнителна такса от 1,00 лв при изпращане с обикновено писмо или от 2,50 при изпращане с препоръчано писмо. Допълнителната такса можете да платите заедно с таксата за публикуване на ГФО.
Внимание!!! Тъй като за кратко време изпращаме много писма с фактури е възможно някои електронни пощи да идентифицират писмата с фактурите, като спам. Затова, моля, ако не намирате някое писмо с фактура от нас, преди да ни се обадите, проверете спам-пощата си!

Цената от 7 /седем/ лева е окончателна и върху нея не се начислява ДДС.

Цената от 7 /седем/ лева платена еднократно, осигурява неплатен свободен достъп до публикуваните документи за срок от 3 години от датата на публикуването, съгласно изискванията на чл.38, ал.7 от ЗСч. Ако Вие желаете или друга разпоредба изисква друг срок за свободен неплатен достъп до публикуваните документи, то това следва изрично да бъде уговорено между Вас и "АВЕ КОМЕРС" ЕООД.

Внимание! Не е необходимо да ни изпращате платежните документи за платената от Вас такса, освен ако не сте избрали да платите чрез услугата "запис по банкова сметка" на "Български пощи" АД.

 

.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни