Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23247 ЗМБГ ЗЕБРА ДЗЗД 2022 177458876
23246 ДЗЗД Тракийска вода 2020 2022 177479938
23245 КОНСОРЦИУМ ТИТАН ГРУП ДЗЗД 2022 177015966
23244 Билд Трейдинг ДЗЗД 2022 177420167
23243 ДЗЗД Гандър Билд 2022 177517310
23242 УЛИЧНА МРЕЖА ТОПОЛОВГРАД ДЗЗД 2022 177428776
23241 ДЗЗД Инфра билд 2022 177290371
23240 КОНСОРЦИУМ ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР ДЗЗД 2022 175858266
23239 ИНЖ СМАРТ ДЗЗД 2022 177435614
23238 КОНСОРЦИУМ ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК ДЗЗД 2022 175858238
23237 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ПЕТЪР НИНОВ” 2022 177521458
23236 Вип Билд ДЗЗД 2022 177495344
23235 ДЗЗД Евромаг 2022 177475548
23234 СИ БИЛД ТРЕЙС ДЗЗД 2022 177210222
23233 ДЗЗД "Ски влек- Вълчи дол" 2022 177453839
23232 ДЗЗД КАРИНА 2004 2022 176469357
23231 ДЗЗД Надзор 2021 2022 180710974
23230 ДЗЗД Интернорм 2022 177150939
23229 ДЗЗД Дейта консулт 2022 177478971
23228 Гуми Еко ДЗЗД 2022 131030213
23227 Адвокатско дружество ЯНКОВ, НЕНЧЕВ и ЯНКОВА 2022 177467583
23226 ФОНДАЦИЯ ЧОВЕШКА ПОДКРЕПА 2022 130970186
23225 ДЗЗД ЕЙЧ ЕЛ БИ ГЛОБАЛ АДВАЙЗЕРС 2022 176846045
23224 ФОНДАЦИЯ ИНИЦИАТИВА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА 2022 175705616
23223 КОНСОРЦИУМ ЕЛИТ ДЗЗД 2022 103771408
23222 ДЗЗД Зефир 2002 ООД- Жанел 2000 ООД 2022 176476622
23221 ДЗЗД ФОРСТЕХ СЕКЮРИТИ 2022 177343781
23220 КРЕАТИВ ТИМ ДЗЗД 2022 176042978
23219 ДЗЗД Стройконсулт БГ ДЗЗД 2022 177497516
23218 КеСи ДЗЗД 2023 176246411
23217 БЕШ БУНАР ДЗЗД 2022 177157652
23216 ДЗЗД МАНСАРДА 2022 175065212
23215 ДЗЗД МАНСАРДА 2022 175065212
23214 ДЗЗД МАНСАРДА 2022 175065212
23213 ДАР - МИРИКАЛ ДЗЗД 2022 177435596
23212 МИРМАР ДЗЗД 2022 177344404
23211 МАК - МЕДИК ДЗЗД 2022 177438083
23210 ДЗЗД ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГРУП 2022 177442078
23209 ПАРК АПРИЛЦИ 2020 ДЗЗД 2022 177456619
23208 ДЗЗД ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ 2022 177421059
23207 ДЗЗД ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ 2022 177440045
23206 ДЗЗД ГД ДЪЛГОЛЕТИЕ 2022 102874775
23205 ДЗЗД ЕЛ ДОРАДО 2022 102687583
23204 РАЙ ДЗЗД 2022 176899825
23203 ОГИ И АНИ ДЗЗД 2022 103843188
23202 ВИКМАР ДЗЗД 2022 175878778
23201 АВТОПЛЮС ДЗЗД 2022 103869610
23200 АВТО-МИГ ДЗЗД 2022 176054336
23199 ЛИЛИ ДЗЗД 2022 103855404
23198 ФИЛЧЕВИ ДЗЗД 2022 148034561
Страница: 10 / 103
❚◄   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни