Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2021 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 22 500 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изпуснахте срока да публикувате декларация, че не сте извървашили дейност през 2021 г?

07 септември 2022 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2021 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2022 г, все още имате начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г или 2021 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2021 г до 30-ти септември 2022 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2023 г декларация да липса на дейност през 2022 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2018, 2019 и 2020 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21647 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД МАКССПОРТ ГД 2021 177200000
21646 СТУДИО ЗА КРАСОТА"ЧАР-ВЕ" ДЗЗД 2021 177387450
21645 ДЗЗД СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН 2021 115563863
21643 Адвокатско дружество "Петрова" 2021 175293785
21642 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЙОРДАН ФИЛЕВ" 2021 176159547
21641 ДЗЗД ДИ-СТРОЙ 2021 177150736
21640 "ЗЕЙНОШ 2002" ДЗЗД 2021 177490596
21639 Вико Стайл ЕООД 2021 206472878
21638 ТП Агера Фарма АГ 2021 131449542
21637 Трактебел Енджиниъринг С.А. - Белгия, Място на стопанска дейност 2021 177431167
21636 ДЗЗД ДЛВ ИНЖСТРОЙ 2021 177440853
21635 ЗОНАТА - ПРЕСПА ИНВЕСТ ДЗЗД 2021 177252342
21634 ДЗЗД" БОНЕВ-НИС" 2021 177325178
21633 ДЗЗД ПЕРНИК ЗЕЛЕНА СРЕДА 2013 2021 176622461
21632 ТП "НЮ АССИСТ ООД БЕЛГРАД" 2021 177334323
21631 ДЗЗД "3-Д ГРУП" 2021 175685074
21630 Адвокатско дружество Рускова и партньори 2021 175484040
21629 Съюз за стопанска инициатива 2021 000707584
21627 ДЗЗД СКАНДИНАВИЯ - 21 2021 103773672
21626 ЕАД ПАСКАЛЕВ 2021 177109878
21625 ДЗЗД ТЕМОНА 2021 177216652
21624 АТГ НАДЕЖДА ДЗЗД 2021 177228028
21623 ДЗЗД МД - 83 2021 177365137
21622 Еднолично Адвокатско дружество Мартин Александров 2021 176847077
21621 ДЗЗД Ева М 2006 2021 177270130
21620 "ГАЛИ СТИЛ" ДЗЗД 2021 175630918
21619 ДЗЗД ГАЛЕНА 66 2021 148042736
21618 БУДИСКА ТРАДИЦИЯ КАМПАГАР БЪЛГАРИЯ 2021 176703575
21617 ДЗЗД АНИ 2013 2021 176447108
21616 ДЗЗД Диана КДК 2021 103803514
21615 ДЗЗД ПЕПИ СТИЛ 2021 176864137
21614 Адвокатско дружество "Гонов и Партньори" 2021 175933413
21613 РИ - РЕ - ЕК ВАРНА ДЗЗД 2021 177531655
21612 ДЗЗД "ВИП" 2021 176503051
21611 ВИОЛЕТА ДЗЗД 2021 176057492
21610 Т и С ДЗЗД 2021 148038524
21609 ЛИЛИ ДЗЗД 2021 103855404
21608 ФИЛЧЕВИ ДЗЗД 2021 148034561
21607 РАЙ ДЗЗД 2021 176899825
21606 АВТОПЛЮС ДЗЗД 2021 103869610
21605 ОГИ И АНИ ДЗЗД 2021 103843188
21604 ВИКМАР ДЗЗД 2021 175878778
21603 АЛФА ГРУП - 3 ДЗЗД 2021 124631046
21602 АВТО-МИГ ДЗЗД 2021 176054336
21600 КОНСОРЦИУМ ЛИБЪРТИ ЛАЙНС - ЕЛИНА 2021 176800451
21599 КОНСОРЦИУМ ЛИБЪРТИ-НТК 2021 177054271
21598 ДЗЗД Обединение ЕР ЕС ДЕ Метро София 2021 177371510
21597 СЪРВИС ФРЕШ ДЗЗД 2021 177121810
21596 КОНСОРЦИУМ МЕГАГРУП ЛОГИСТИК ДЗЗД 2021 177350605
21595 Адвокатско дружесто Димитрова и Толева 2021 177125708
Страница: 10 / 119
❚◄   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни