Cookie consent management tool Регистър на удостоверенията
 

Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2023 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 25 600 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството, както и на ГФО и Докладите за дейността на непререгистрираните ЮЛНЦ за 2023 г

04.06.2024 г

На 30.06.2024 г изтича крайният срок за публикуването на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч на предприятията, които не са извършвали дейност през 2023 г.

В този срок, всички предприятия, които за периода 2023 г едновременно отговарят на следните условия:
- не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти;
- не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба и
- не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,
следва да публикуват Декларация по образец, относно това обстоятелство, освен ако липсата на дейност не е започнала преди 2023 г, и вече такава декларация е била публикувана за някой предходен период след 01.01.2019 г, тъй като задължението за публикуване на Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 оп Зсч започна да се прилага за периоди, започващи на и след 01.01.2019 г- еднократно.

Публикуването следва да стане в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ за предприятията, които са вписани там, а за всички останали- в икономическо издание или в интернет.


На 30.06.2024 г изтича и крайният срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО и Докладите за дейността за 2023 г на непререгистрираните в ТРРЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ, което следва да се извърши в икиномическо издание или в интернет.

 

Остава задължението на предприятията, които са извършвали дейност, да публикуват ГФО 2023 г до 30.09.2024 г, съответно в ТРРЮЛНЦ, когато са вписани там и в интернет или икономическо издание- за всички останали.


Така сроковете за публикуване на ГФО и Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч през 2024 г са, както следва:

До 30-ти юни 2024 г:
- Всички Декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, ако вече през предходни години не са публикувани такива, независимо къде се публикуват и
- ГФО за 2023 г на непререгистрираните ЮЛНЦ- в икономически издания или интернет.

До 30-ти септември 2024 г:
- ГФО за 2023 г на предприятията, които са търговци по смисъла на Търговския закон- ТЗ и на пререгистрираните ЮЛНЦ- в ТРРЮЛНЦ и
- ГФО за 2023 г на предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 (ДЗЗД, граждански дружества, нотариални сдружения, адвокатски дружества и съдружия, търговските представителства, регистрираните вероизповедания, църковните настоятелства, сдруженията на етажната собственост и всички юридически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел, неподлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ)-
в икономическо издание или интернет.


За неспазването на тези задължения, могат да Ви бъдат наложени санкции по Закона за счетоводството и по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


От "АВЕ КОМЕРС" ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2020, 2021 и 2022 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
23759 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА ПАНАМСКА 2022 175457494
23758 ДЗЗД СТОЯНОВИ 2022 103697064
23755 ДЗЗД ГЕОРГИЕВ 2022 124533812
23754 ДЗЗД МАРИНОВА 2022 177436417
23753 ДЗЗД ПЛАНИНГ ГРУП 2022 177186668
23752 ДЗЗД ЗИМА ХЕМУС 2022 180812885
23751 ДЗЗД ЗИМА ВАРНА 2022 180812915
23750 ДЗЗД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 2021 2022 180685955
23749 ДЗЗД ХЕМУС ВАРНА 2022 177436723
23748 ДЗЗД ПЪТИЩА МИХАЙЛОВ 2022 177409740
23746 Еднолично адвокатско дружество"ГЕОРГИЕВА" 2022 180745644
23745 димитрови 2017 дззд 2022 177288726
23744 АДВОКАТСКА КАНТОРА КАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ 2022 176421985
23743 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КАЛЕВ И БОРИСОВ ДЗЗД 2022 103797577
23742 БИ БИ АЙ КЪНСТРЪКШЪН ДЗЗД 2022 180755115
23737 Консорциум Изгрев ДЗЗД 2022 175607442
23736 СНЦ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ АХА 2022 176348051
23735 Канева и съдружници-адвокатско дружество 2022 176955430
23734 Адвокатско дружество Гунева и Ангелова 2022 177184699
23733 ДЗЗД КИДБИЛД 2022 177488780
23732 ДЗЗД ЛЮНИК ЕФЕКТ 2022 177469285
23731 ДЗЗД СОДЕЯ 2022 177488773
23730 ДЗЗД БОЙЛИФТ 2022 177392294
23729 ДЗЗД МОНТАЖИ 2022 177453384
23728 Адвокатско дружество Стоянов и Лъвчиева 2022 176631688
23727 Брикфилдър- Великобритания МСД 2022 176636906
23726 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИ СПАСОВ 2022 177507017
23725 ПАРТИ ФУУД ДЗЗД 2022 120556183
23724 ГД МОТЕН ДЗЗД 2022 130072451
23723 ЗП Георги Добрев Арнаудов 2022 103811564
23722 ЗП Георги Добрев Арнаудов 2021 103811564
23721 ЗП Емилиян Николаев Петров 2022 7906181046
23720 ЗП Емилиян Николаев Петров 2021 7906181046
23719 ЗП Емилиян Николаев Петров 2020 7906181046
23718 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „КОСТОВА” 2022 180690308
23717 ЕТ Пероника 44 Пламен Статев 2022 207158439
23716 ЕТ Мила Георги Стоянов 2022 813002226
23715 ЕТ Мила Георги Стоянов 2021 813002226
23714 ЕТ Мила Георги Стоянов 2020 813002226
23713 ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ЧЕРНООЧЕНЕ 2014 ДЗЗД 2022 176829652
23712 ДЗЗД СОП-ЮГ 2018 2022 177383726
23711 ДЗЗД Рубикон-Айси-Ипс 2022 176509307
23710 ДЗЗД Рубикон-КИГ-АДТ 2022 177120230
23709 ДЗЗД СЕ 22 2022 176799846
23708 ДЗЗД ФОРТУНА 2016 2022 177098912
23707 ДЗЗД ММА 2022 177507412
23706 ДЗЗД Лидер Инженеринг 2019 2022 177426686
23705 Консорциум Еърпорт Безмер 2022 176522322
23704 КОНСОРЦИУМ СОЙСАЛ ДДЗД 2022 180744810
23703 ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР БУРГАС 2022 176497082
Страница: 10 / 95
❚◄   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни