Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
НАП отчете рекорден ръст на събраните през 2022 г. просрочени задължения
Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

16.02.2023 г

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчете Националната агенция за приходите. Над 5 млрд. лв. данъци и осигурителни вноски са събрани през изминалата година в резултат на усилията на публичните изпълнители, служителите в Кол центъра и инспекторите по приходите в НАП, което е с почти 30 % повече в сравнение с 2021 г.

По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите, които са пропуснали да платят в пълен размер публичните си дългове, проактивната комуникация и партньорския подход, прилаган от НАП. При трайна липса на съдействие и плащане от страна на длъжниците обаче се стига до търгове за продажба на имуществото, а в някои случаи се търси отговорност за дълговете лично и от управителите на задлъжнелите фирми.

Над 348 млн. лв. са просрочените задължения, събрани от НАП през 2022 г., от изпълнители на обществени поръчки и други получатели на държавни и общински средства. Благодарение на автоматизирана система на МФ, всички органи уведомяват приходната агенция преди да платят и проверяват дали изпълнителите на поръчките имат публични задължения. При наличие на задължения, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането за погасяване на дълговете към фиска.

От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.

Източник: НАП
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
21666 ДЗЗД ГРЪНЧАРОВИ 2021 177065741
21665 ДЗЗД "ЛИМ" 2021 176431285
21662 ДЗЗД Белисима 2021 175835111
21661 РОФА ФЕРТРИБ ФОН ЛАБОРГЕРЕТЕН ДИПЛ.ИНЖ.ОТО ФОЙНТ КД 2021 130967382
21660 ДЗЗД Обединение Юг 2021 177474810
21659 ДЗЗД Грийн Консулт 2021 177440006
21658 ДЗЗД ГФК-2016 2021 177099804
21657 ДЗЗД ФФ-2020 2021 177467512
21656 ЕДНОЛИЧНО АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИЛЕН КОЗАРЕВ" 2021 177487707
21655 ДЗЗД Качество и ефективност 2021 177435803
21654 ДЗЗД Чист въздух за Бургас 2021 177436100
21653 Адвокатско дружество "Драгиев и Драгиев" 2021 175919495
21652 Обединение "Актор АД - Хелектор АД" ДЗЗД 2021 176614863
21651 Адвокатско дружество Антов и партньори 2021 131546258
21650 Адвокатско дружество Панев и Партньори 2021 177135218
21649 СФММ при КТ "Подкрепа" 2021 000681965
21648 ДЗЗД КАРИНА 2004 2021 176469357
21647 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД МАКССПОРТ ГД 2021 177200000
21646 СТУДИО ЗА КРАСОТА"ЧАР-ВЕ" ДЗЗД 2021 177387450
21645 ДЗЗД СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН 2021 115563863
21643 Адвокатско дружество "Петрова" 2021 175293785
21642 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЙОРДАН ФИЛЕВ" 2021 176159547
21641 ДЗЗД ДИ-СТРОЙ 2021 177150736
21640 "ЗЕЙНОШ 2002" ДЗЗД 2021 177490596
21639 Вико Стайл ЕООД 2021 206472878
21638 ТП Агера Фарма АГ 2021 131449542
21637 Трактебел Енджиниъринг С.А. - Белгия, Място на стопанска дейност 2021 177431167
21636 ДЗЗД ДЛВ ИНЖСТРОЙ 2021 177440853
21635 ЗОНАТА - ПРЕСПА ИНВЕСТ ДЗЗД 2021 177252342
21634 ДЗЗД" БОНЕВ-НИС" 2021 177325178
21633 ДЗЗД ПЕРНИК ЗЕЛЕНА СРЕДА 2013 2021 176622461
21632 ТП "НЮ АССИСТ ООД БЕЛГРАД" 2021 177334323
21631 ДЗЗД "3-Д ГРУП" 2021 175685074
21630 Адвокатско дружество Рускова и партньори 2021 175484040
21629 Съюз за стопанска инициатива 2021 000707584
21627 ДЗЗД СКАНДИНАВИЯ - 21 2021 103773672
21626 ЕАД ПАСКАЛЕВ 2021 177109878
21625 ДЗЗД ТЕМОНА 2021 177216652
21624 АТГ НАДЕЖДА ДЗЗД 2021 177228028
21623 ДЗЗД МД - 83 2021 177365137
21622 Еднолично Адвокатско дружество Мартин Александров 2021 176847077
21621 ДЗЗД Ева М 2006 2021 177270130
21620 "ГАЛИ СТИЛ" ДЗЗД 2021 175630918
21619 ДЗЗД ГАЛЕНА 66 2021 148042736
21618 БУДИСКА ТРАДИЦИЯ КАМПАГАР БЪЛГАРИЯ 2021 176703575
21617 ДЗЗД АНИ 2013 2021 176447108
21616 ДЗЗД Диана КДК 2021 103803514
21615 ДЗЗД ПЕПИ СТИЛ 2021 176864137
21614 Адвокатско дружество "Гонов и Партньори" 2021 175933413
21613 РИ - РЕ - ЕК ВАРНА ДЗЗД 2021 177531655
Страница: 10 / 115
❚◄   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни