Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16863 ДЗЗД СИМА-К 2019 175693637
16862 ДЗЗД ГИОМ 2019 103679995
16861 КЛУБ ПО ПОДВОДНИ СПОРТОВЕ ВАРНА СУБ 2019 176054973
16860 тьрговско представителство ТП "СТРОЙ БАЛАНС МК" 2019 177252563
16859 ЕООД "ЦЕНТРАЛ СТРОЙ ТРЕЙД" 2019 205203832
16858 Търговско представителство "УРАЛТЕХКОМПЛЕКТ" 2019 177360510
16857 УРБИАРХ ДЗЗД 2019 103864104
16856 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА КАВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 2019 117657083
16855 СДРУЖЕНИЕ НА ЛАНДШАФТНИТЕ ДИЗАЙНЕРИ 2019 117657090
16854 ДЗЗД ВЕС ПАРТНЕРС 2019 176466654
16853 ДЗЗД " Монтерей" 2019 103946213
16852 ДЗЗД РАЯ 2019 103871198
16851 Сдружение Младежки Форум България - Европа 2019 176169769
16850 Ноубъл хаус ДЗЗД 2019 103941166
16849 Поти ДЗЗД 2019 103918032
16848 Хирон ДЗЗД 2019 103926901
16847 Зитекс ДЗЗД 2019 103891763
16846 Сдружение Послушковци 2005 2019 131541147
16845 Светослава-96 ДЗЗД 2019 103849433
16844 ТУРБО ДЗЗД 2019 175894818
16843 ДЖИ ЕМ ДЗЗД 2019 176691482
16842 Адвокатско Дружество Христов 2019 117695671
16841 "ВИЛАДЕЛ" ДЗЗД 2019 148028448
16840 С И Х МОТОРС - ВАРНА ДЗЗД 2019 175464396
16839 МИГ - 53 ДЗЗД 2019 175986558
16838 "ВИЛИ 80" ДЗЗД 2019 177341143
16837 ДЗЗД Марио Прес 2019 103932352
16836 К & А ДЗЗД 2019 148123451
16835 Сдружение "Съвет на пенсионерите- содовици" 2019 176087560
16834 СТРАТОС ДЗЗД 2019 103846070
16833 ДЗЗД ГРАДСКА СРЕДА 2019 177299566
16832 ДЕНИ О8 ДЗЗД 2019 175873235
16831 ДЗЗД БПС 2018 2019 177295824
16830 МОТОКАР 2017 ДЗЗД 2019 177194597
16829 ДЗЗД ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ 2019 177102823
16828 ЕКС 2 ДЗЗД 2019 103787818
16827 ВЕГА ДЗЗД 2019 1246014836
16826 ДЗЗД ИНФРАТОП 2019 177357927
16825 ЕКС ДЗЗД 2019 103774201
16824 ДЗЗД МЕЙКОВО 2018 2019 177282353
16823 ДЗЗД УЛИЦИ ПАЛИКЕНИ 2019 177325922
16822 ДЗЗД Урбис Консулт 2019 177395956
16821 СИМЕОНОВГРАД СТРОЙ ДЗЗД 2019 176786304
16820 ДЗЗД КОМПОСТ 92 2019 177344164
16819 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ 2019 176378249
16818 ДЗЗД "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2016" ЕООД 2019 177008626
16817 ДЗЗД ВАЛЕНТИНА 2019 103799261
16816 ДЗЗД ХЬОРМАН - СЕН 2019 175498822
16815 ДЗЗД СЕВЛИЕВО БПС 2017 2019 177189970
16814 ДЗЗД ИНФРАКОМПЛЕКТ 2019 177102218
Страница: 8 / 126
❚◄   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни