Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15735 Фондация "Информационно общество" 2018 121072677
15734 ДЗЗД „Интегрирани системи за превенция на пожари Орлов поглед" 2018 176885868
15733 Интеграл ДЗЗД 2018 175673086
15732 СДРУЖЕНИЕ СТОПАНСКА КАМАРА КЮСТЕНДИЛ 2018 176396916
15731 ДЗЗД АКВА 2018 2018 177198115
15729 СДРУЖЕНИЕ ЗА АНТИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ МОС МАЙОРУМ УЛПИЕ СЕРДИЦЕ 2018 177033462
15728 ФОНДАЦИЯ ДИМИТЪР БЕРБАТОВ 2018 175473833
15727 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ШАМПИОНИ - ДУПНИЦА 2018 177113759
15726 ДЗЗД "Средновековен град Хоталич" 2018 176493422
15725 ДЗЗД ДУПНИШКА ВОДА 2018 177228042
15724 ФУТБОЛЕН КЛУБ СОКОЛ-2007 2018 177149869
15723 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕНКОВСКИ БЯЛА 2018 117029915
15722 Консорциум за качествено управление ДЗЗД 2018 176873225
15721 Консорциум за обучение и добри практики "КОДП" ДЗЗД 2018 176709806
15720 М&С Трейдинг ДЗЗД 2018 103881833
15719 Обединение "Супервизия Габрово" 2018 177035997
15718 Обединение "Супервизия КСС-Рубикон" 2018 177125836
15717 Обединение "СН" 2018 177263239
15716 Фондация "Д-р инж. Иван Иванов" 2018 17686225
15715 Обединение "КСС-Рубикон" 2018 177130363
15714 АГРОСАМ - БПС ДЗЗД 2018 177248187
15713 Обединение "КСС Габрово" 2018 177038947
15712 БОРИ 8583 ДЗЗД 2018 1763599099
15711 ДЗЗД АКСИМИЛК 2018 177113442
15710 ДЗЗД АМС 2014 2018 177263253
15707 КОНСОРЦИУМ ЕФАСЕК ЕНДЖЕНАРИЯ ЕТРА ЕЛ 2018 175706248
15706 СДРУЖЕНИЕ "ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ 1937" 2018 130264074
15705 БЕЗМЕР ЕНЕРДЖИ ЕООД 2018 200687030
15702 СТЕЛИ ДЗЗД 2018 148059397
15700 Адвокатско дружество "Стоянов и Лъвчиева" 2018 176631688
15699 СНЦ БАЛЕТЕН КЛУБ ПА ДЕ КРЕ 2018 176663586
15698 РЕЗБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "ТРЕВНЕНСКО СЛЪНЦЕ" 2018 175598908
15697 ДЗЗД САНИРАНЕ СЛАВЕЙКОВ БЛ.49 2018 177024513
15696 ДЗЗД САНИРАНЕ АРТПЛАСТ ИЗГРЕВ БЛ.86 2018 177132026
15695 ДЗЗД САНИРАНЕ ЛАЗУР БЛ.70 2018 177085669
15694 СТАНИМИР МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 2018 9202011060
15693 НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2018 7703081220
15692 СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИЧЕВА 2018 8009213995
15691 ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ОВЧАРОВА 2018 7612251178
15690 АННА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 2018 8509251057
15689 МАРТИНА СТАНИСЛАВОВА ОВЧАРОВА 2018 9803201072
15688 ДОННА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 2018 9711226455
15687 СВЕТЛАНА ДОБРИНОВА ДИМИТРОВА 2018 7707018798
15686 АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2018 7201211081
15684 Джи Ди Инвест Груп - Дружба ДЗЗД 2018 179279535
15683 Сдружение Клуб на програмистите във Велико Търново 2018 176956169
15682 Риал Софт ДЗЗД 2018 177101649
15681 Консорциум Р§С ДЗЗД 2018 176508543
15680 Административни Управленски Системи ДЗЗД 2018 176910499
15679 СИК ОРТОСИЯ 2018 176710121
Страница: 8 / 160
❚◄   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни