Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15474 Нелина ДЗЗД 2018 103913302
15473 ДЗЗД ВАЛ МАКС 2015 2018 176842137
15472 ДЗЗД" ДОВЪРШВАНЕ НА МАКЕДОНИЯ 45А" 2018 176331519
15471 ФК ОБЕЛЯ 2018 130694818
15470 МАВИ-17 ДЗЗД 2018 177146905
15469 ДЗЗД КРЕАТИВ СМАРТ КЪМПАНИ - КСК 2018 177278020
15468 ДЗЗД ЗИТА 2018 177124442
15467 БУДИСКА ТРАДИЦИЯ КАМПАГАР БЪЛГАРИЯ 2018 176703575
15466 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОВЧЕВ" 2018 177245807
15464 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТАСЕВ И ХАЙК" 2019 176083779
15463 ,,ХСЗ - МИХАЙЛОВИ"" ДЗЗД 2018 176209361
15462 Адвокатско дружество Антов и партньори 2018 131546258
15461 "ГЕО - НИК" ДЗЗД 2018 177154026
15460 Обединение Скейл Фокус Плюс ДЗЗД 2018 176969818
15459 ЛУ СИН ДЗЗД 2018 177221806
15458 "САНИ МАКС" ДЗЗД 2019 177094885
15457 СНЦ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ХАРМОНИЯ 2018 176488133
15456 НЕДИНА ДЗЗД 2018 177165987
15455 МАРИ ДЗЗД 2018 176873442
15454 "ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН" ДЗЗД 2018 176952085
15453 "НИКМАР 3" ДЗЗД 2018 177163331
15452 Макра ДЗЗД 2018 147111535
15451 ДЗЗД ИВИ 2018 177325947
15450 ДЗЗД ВЕЙДАР 2018 177067062
15449 "ЕВРОСТИЛЛ МВР" ДЗЗД 2018 177177110
15448 МОТОКАР 2017 ДЗЗД 2018 177194597
15447 Сдружение АКСЛ Атила 2018 115925957
15446 БУЛТЕХ 2015 ДЗЗД 2018 176953867
15445 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЦЕНТЪР 7 2018 176430297
15444 Aдвокатско Съдружие "Стойнева и Господинов" 2018 123749878
15443 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЕНШИН 2018 175286755
15442 ДЗЗД Ева М 2006 2018 177270130
15441 ДЗЗД ПЕПИ СТИЛ 2018 176864137
15440 ДЗЗД Диана КДК 2018 103803514
15439 ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - БУРГАС 2018 102820592
15438 ДЗЗД БЛУТЕРМ - БУРГАС 2018 177130502
15437 ДЗЗД ЕЛПИ 2018 176115611
15436 ДЗЗД ТЕРОН 2018 177067126
15435 Севънтийн ЕООД 2018 201209923
15434 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СИМЕОНОВ И ПАРТНЬОРИ 2018 175864853
15433 СДРУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО ВАРНА 2018 175633266
15432 ЕТ Георги Георгиев Финпро 2018 103212422
15431 ДЗЗД АРХУС 2018 177024082
15430 Реалконсепт ЕООД 2018 205391996
15429 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АЛБИЦИЯ 2018 176209782
15428 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО БЪРЧЕВ И ТАНЕВ 2018 177137678
15427 СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ- СЛИВЕН 2018 119520425
15426 ДЗЗД ГЕО - АКВА ПОРТ 2018 176641383
15425 ДЗЗД ГЕОАРХ-ВИГОРА-СТЕП 2018 176910129
15424 ДЗЗД "Консорциум Яденица" 2018 177124606
Страница: 8 / 155
❚◄   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни