Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
17120 КОМПАС БГ ДЗЗД 2019 175496935
17118 КОНСОРЦИУМ КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО-ПТК 2019 131142867
17117 ДЕБАТИ БГ ДЗЗД 2019 175496953
17116 ФИЕСТА БГ ДЗЗД 2019 175499372
17115 ДЗЗД БАЙУОТЪР-СПХ КОНСОРЦИУМ 2019 131312077
17114 МАЙКЛУБ БГ ДЗЗД 2019 175685003
17113 ПАРИТЕ БГ ДЗЗД 2019 175685028
17112 ФЪНТАЙМ БГ ДЗЗД 2019 175685042
17111 КОНСОРЦИУМ БЕТОН ИНТЕЛЕКТ- БОРА 2019 175577383
17110 БАНКИ БГ ДЗЗД 2019 175685057
17109 БЕСТНЮЗ БГ ДЗЗД 2019 175685067
17108 КОНСОРЦИУМ БЕТОН ИНТЕЛЕКТ-ДЕДАЛ 2019 175639461
17107 АЛОХА БГ ДЗЗД 2019 175685081
17106 Старс Инвест ДЗЗД 2019 176806002
17105 КОНСОРЦИУМ БЕТОН ИНТЕЛЕКТ- РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ 2019 175577369
17104 ОБУЧЕНИЯ.БГ ДЗЗД 2019 176752729
17103 Обединение Авангард Груп - 2016 ДЗЗД 2019 177128007
17102 МАРКЕТИНГЕКСПЕРТ БГ ДЗЗД 2019 176752768
17101 Обединение Инвестстрой Инфра ДЗЗД 2019 176706287
17100 КОНСОРЦИУМ ХИДРОСТРОЙ - СПХ 2019 175605249
17099 МАРКЕСТА БГ ДЗЗД 2019 176752790
17098 ПЕРФЕКТ ДЗЗД 2019 103791485
17097 СОФТУЕР АКАДЕМИ БГ ДЗЗД 2019 176991768
17096 КОНСОРЦИУМ ЗАКРИВАНЕ НА ДЕПО ДОЛНИ БОГРОВ 2019 176270024
17095 Консорциум Паркове и градини - Велико Търново ДЗЗД 2019 176311923
17094 КОНСОРЦИУМ ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ 2019 176457065
17093 Топ имоти БГ ДЗЗД 2019 175479416
17092 КОНСОРЦИУМ В И К МРЕЖИ НА ГР. РУСЕ 2019 175328813
17091 КОНСОРЦИУМ МОРСКА ЕСТАКАДА ШАБЛА 2019 176779142
17090 КОНСОРЦИУМ БКС НЕСЕБЪР 2019 176791867
17089 ТПО Булплан ДЗЗД 2019 176008495
17088 НЕМЕЗИДА-МИТ 2000 ДЗЗД 2019 103531637
17087 Консорциум ОУП Средец ДЗЗД 2019 176831265
17086 ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И САНИРАНЕ ДЗЗД 2019 177058152
17085 ВИП-А ДЗЗД 2019 103739823
17084 Консорциум Благоустрояване Варна ДЗЗД 2019 176843634
17083 Фондация Красив Пламък 2019 177037845
17080 РУТО-77 ДЗЗД 2019 103780332
17079 ДЗЗД "ЙОРДАНОВИ" 2019 148011648
17078 ТПО ВАРНА БУЛПЛАН ДЗЗД 2019 176299200
17077 ДЗЗД ЛИДЕР ДИЗАЙН 2019 2019 177408389
17076 СДРУЖЕНИЕ "ШКОДА ФОРУМ БЪЛГАРИЯ" 2019 176995058
17075 ДЗЗД Сова 2019 175475738
17074 ДЗЗД ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2019 2019 177426686
17073 Клуб по конен спорт Ездул 2019 176645150
17072 ДЗЗД ФОРТУНА 2016 2019 177098912
17071 Сдружение Форум Отворени идеи 2019 176548769
17070 Сдружение Асоциация за развитие на България 2019 176548769
17069 ИКАР 06 ДЗЗД 2019 104704120
17068 ШАМА 2 ДЗЗД 2019 103962769
Страница: 3 / 126
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни