Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18340 ПЕРСИАН ДЗЗД 2019 176784011
18338 ДЗЗД СТОЕВИ 2019 125577224
18337 Адвокатско дружество "Димитров и Стоянова" 2019 177376614
18335 ДЗЗД СВЕТЛА ДИМИТРОВА 2019 176411044
18334 ДЗЗД МОННИК 2019 176816345
18333 Адвокатско Дружество "Друмева и Партньори" 2019 125583177
18332 Адвокатско дружество Антов и партньори 2019 131546258
18331 СДРУЖЕНИЕ "НАГРАДА ЗА ТЕЛЕВИЗИОННА ЖУРНАЛИСТИКА СВЕТИ ВЛАС" 2019 176064330
18330 СПОРТЕН КЛУБ ВИКИНГ ИНС 2019 176948667
18329 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА ПАНАМСКА 2019 175457494
18328 ДЗЗД МЕРКУЛОВИ 1 2019 148055897
18327 ДЗЗД "ВИЗИЯ ЗА ОБЩИНА БАНИТЕ" 2019 177053123
18326 КОНСОРЦИУМ ЕЛИТ ДЗЗД 2019 103771408
18325 ДЗЗД СТОЯНОВИ 2019 103697064
18324 ДЗЗД "ПЛАН КУЛА 2016" 2019 177112917
18323 ДЗЗД "ПАЛЕ" 2019 177216773
18322 ДЗЗД "УРБИС" 2019 177116260
18321 МАД МОТО ДЗЗД 2019 175475535
18319 Адвокатско дружество "Хараламбови" 2019 176728048
18318 МИСТЕРИЯ ГРУП ДЗЗД 2019 176672507
18317 БУДИСКА ТРАДИЦИЯ КАМПАГАР БЪЛГАРИЯ 2019 176703575
18316 ДЗЗД "Гама Секюрити Груп" 2019 176816295
18315 ДЗЗД АВТОПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ 2019 177256956
18314 Сдружение "ЛРД Тополовград" 2019 128521372
18313 РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ - ГАБРОВО 2019 177382396
18312 ЕВРОСТАРТ КОРПОРЕЙТ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176942319
18311 ФОНДАЦИЯ БОДИЧИТА 2019 123750923
18309 ББК ДЗЗД 2019 177186305
18308 КОНСОРЦИУМ ИРЕЛ СТРОЙ-КОТА ДЗЗД 2019 176979627
18307 ПИРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2019 177229735
18306 КОНСОРЦИУМ ИС-АС ДЗЗД 2019 176617980
18305 ДЖИ ТИ ЕМ ДЗЗД 2019 177202909
18304 САРЕЛ САНИРАНЕ ДЗЗД 2019 177035958
18303 КНАП АГ - Австрия 2019 177408827
18302 КНАП АГ - Австрия 2018 177408827
18301 ДЗЗД КОМЕТА 2012 2019 176293902
18300 ДЗЗД "МИС ИВЕТ" 2019 177276507
18299 ИНФРАСТРОЙ ГРУП ДЗЗД 2019 177194259
18298 НАСТОЯТЕЛСТВО НА 142-РО ОУРЧО ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 2019 131200473
18297 БОЙЛИФТ ДЗЗД 2019 177392294
18296 ДЗЗД "Ай Ем Стара Загора" 2019 177321646
18295 РЕКУЛТИВАЦИЯ 2019 ДЗЗД 2019 177317822
18294 БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 177323597
18293 ЕЛСТРОЙ ДЗЗД 2019 177285709
18292 ИНФРАБИЛД ДЗЗД 2019 177263972
18291 ДЗЗД ЕМСИ 2019 176133716
18290 ЕС ДЖИ БЪЛГАРИЯ 2013 ДЗЗД 2019 177226689
18289 СНЦ в частна полза "Гражданско обединение- СЕВЛИЕВО" 2019 107568152
18288 СТАНИМИР МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 2019 9202011060
18287 "ШАМОТ" ДЗЗД 2019 176897315
Страница: 3 / 147
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни