Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15312 Сдружение Българска Асоциация ОРФ ШУЛВЕРГ 2018 103881609
15311 ДЗЗД "БД КОНСУЛТ И САМ КИНТИ" 2018 177215130
15310 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2018 121888345
15309 ДЗЗД ВЕДА РЕЛАКС 2018 177063893
15308 ДЗЗД ЧЕРНО МОРЕ 2016 2018 177128227
15307 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ИЛКОВА, ТОЗОВА И КРЪСТЕВА 2018 177248511
15306 ДЗЗД БЕЛМЕКЕН 2015 2018 176887901
15305 ВАССТРОЙ - ИКП ДЗЗД 2018 176968310
15304 САНТИМЕТЪР ДЗЗД 2018 177122402
15303 Клъстър Бултехнопласт 2018 177099537
15302 ДЗЗД АЙ ДЖИ ЕЙ ЖП ИНФРАТСТРУКТУРА 2018 176029541
15301 ДЗЗД МЕХАНИКА 2018 103585122
15300 ДЗЗД Теди 2005 2018 175677145
15299 Сдружение "Белодробна лига Варна" 2018 175935688
15298 Оренда ДЗЗД 2018 148050971
15297 ДЗЗД ЛЕНА ИНЖЕНЯРИЯ КОНЩРУСОЙШ-ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-ПЪТИЩА-ЛОТ 4 2018 176047181
15296 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "САВОВА" 2018 101678670
15295 ДЗЗД Инженеринг Консулт 2018 176700561
15294 ДЗЗД ПЛАДИ 16 2018 177070788
15293 КОНСОРЦИУМ ФИЛКАБ-САГРАДА 2018 176597385
15292 Фондация "Бъдеще за древна Царина" 2018 177208004
15291 ДЗЗД Грийн Юника 2018 176424650
15290 КОНСОРЦИУМ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ 2018 176659869
15289 ВЪЗРОЖДЕНСКО "ЧИТАЛИЩЕ ЗОРА 1866г". 2018 000522849
15288 ДЗЗД "Строителен и Монтажен Комплекс" 2018 1767815803
15287 ДЗЗД Ви Ел Консултинг 2018 177145582
15286 НЧ "НАДЕЖДА-1928" 2018 000085125
15285 КОНСОРЦИУМ ПЛОВДИВЦИ 2018 176793327
15284 ДЗЗД ОРЕАСУП 2018 175945052
15283 Сдружение "Холистичен център Светлина" 2018 176942550
15282 ДЗЗД СТЕВЕС 2018 176597976
15281 ДЗЗД ЕЛ ДОРАДО 2018 102687583
15280 Сигнал ВС ДЗЗД 2018 176793373
15279 Сдружение Училищно Настоятелствопри НУ "Отец Паисий"- Белослав 2018 103582496
15278 ДЗЗД ГД ДЪЛГОЛЕТИЕ 2018 102874775
15277 Сдружение Холзелохим 2018 176439378
15276 РИА ДЗЗД 2018 176473619
15275 ДЗЗД "ДУРАЛ 97" 2018 177192404
15274 ДЗЗД ЦИФРОВИ СИСТЕМИ В ЕНЕРГЕТИКАТА 2018 176290297
15273 ДВД-2002 ДЗЗД 2018 103763436
15272 ДЗЗД Емобилити 2018 176892600
15271 ДЗЗД РИСК ИНЖЕНЕРИГ - ДОВЕД ХОЛДИНГ 2018 176956009
15270 ДЗЗД РИСК ИНЖЕНЕРИНГ ГЕОКОНСУЛТ 2018 176785280
15269 ДЗЗД "ОП-3А-5А" 2018 177332379
15268 ДЗЗД Юника Гоу 2018 176590790
15267 ДЗЗД "ОП-3-5" 2018 177332361
15266 Никс 94 ДЗЗД 2018 176957755
15265 ДЗЗД РИСК - АЕП 2018 177261639
15264 ДЗЗД РИСК - ЧВЦ 2018 176987894
15263 ДЗЗД "ДУРАЛ ПРОЕКТ" 2018 177173140
Страница: 11 / 155
❚◄   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни