Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16711 ПЕТПОВИ ДЗЗД 2019 176417047
16710 КОНСОРЦИУМ ОЛИМП С ДЗЗД 2019 103510212
16709 НИКСИ ДЗЗД 2019 103682920
16708 ДЗЗД БИЛД КОНСОРЦИУМ 2019 175099047
16707 ЗЛАТЕВИ А И С ДЗЗД 2019 176618395
16706 АСТРЕА ДЗЗД 2019 175467093
16705 ДЗЗД СПОРТ ЗА ГОДЕЧ 2013 2019 176602996
16704 СПС ДЗЗД 2019 176497755
16703 СДРУЖЕНИЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР 2019 148007347
16702 ДЗЗД ХИДРО БИЛД НИШАВА 2019 176755433
16701 ДЗЗД "ХАЛЕСТА" 2019 177135271
16700 ДЗЗД "ХАЛЕРА" 2019 177157296
16699 ДЗЗД ГОЛД 2019 176402878
16698 ДЗЗД "ХАЛЕВЪР" 2019 177183654
16697 ДЗЗД "ХАВИСТЕРА" 2019 126748494
16696 ДЗЗД "ФАБИ 21" 2019 175776816
16695 ДЗЗД "ХАВИСПОК" 2019 126748525
16694 СДРУЖЕНИЕ АВТОПРЕС КЛУБ БЪЛГАРИЯ 2019 121654157
16693 ДЗЗД "СК - АЙТОС" 2019 176169502
16692 ХСЗ - МИХАЙЛОВИ ДЗЗД 2019 176209361
16691 ГД СПОРТ 2014 ДЗЗД 2019 176732267
16690 ДЗЗД РАДО И РАДО 2019 148144723
16689 ДЗЗД АРА О8 2019 176669094
16688 ДЗЗД ПЕНЕВИ 2019 175554915
16687 ДЗЗД АУТО ГУМ 2019 103562312
16686 ДЗЗД ДОБРЕВИ 2019 176523214
16685 ДЗЗД КРУМОВ 2019 175482558
16684 КОНСИСТ АДВАЙЗЪРС КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 177050732
16683 СДРУЖЕНИЕ РС АЛФА-М 2013 2019 176474774
16682 РИЛА ИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ ДЗЗД 2019 176616978
16681 ДЗЗД В СТРОЙ 2019 177213325
16680 ДЗЗД"СТОРУМ" 2019 148110105
16679 ДЗЗД СИГ-МАРК-2015 2019 176832774
16678 ДЗЗД СТРОЙ ММ 2019 177172597
16677 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЛОТ 7 ДЗЗД 2019 177079627
16676 ДЗЗД СКАПТОПАРА 2015 2019 176926656
16675 ДЗЗД СТИЛСТРОЙ-ВЕЙЛ 2019 177101924
16674 Сдруженке Детски Гимнастически клуб"Наталия" 2019 177014355
16673 Сдружение Гражданска инициатива за евр.култ.и образование 2019 176821723
16672 ДЗЗД ММ СТРОЙ 2019 177172572
16671 ДЗЗД ВИПС 2019 177170525
16670 СЕТ ПРОФПРОЕКТ ДЗЗД 2019 177020664
16669 Сдружение Риболовен клуб Перфект 2019 175604364
16668 НАДЗОР 2016ДЗЗД 2019 177099003
16667 ИНЖЕНЕРИНГ РАДОМИР ЛОТ 14 ДЗЗД 2019 177174662
16666 РАДО 94 ДЗЗД 2019 177293870
16665 ПРОЕКТСТРОЙ ДЗЗД 2019 177194202
16664 ОБЕДИНЕНИЕ ПРОФ-ИНВЕСТ ДЗЗД 2019 177041135
16663 Търговско Представителство „СДМ КОНСАЛТ" 2019 176197900
16662 ДЗЗД ГУМ ТУИДА 2019 176310561
Страница: 11 / 126
❚◄   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни