Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15569 ЮЛНЦ "БПЛЮС" 2018 175814334
15568 Адвокатско дружество "Петрова и Абаджиев" 2018 първо тримесечие 175909259
15566 Сдружение "Историко - Етнографски Музей "Наследството на нашите предц" 2018 176809297
15565 Сдружение "Академия по фън шуй и източни изкуства" 2018 177199263
15564 РЕКОМ ДЗЗД 2018 177191640
15563 КМК ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2018 177150451
15562 СДРУЖЕНИЕ ЕВРОБАЛКАНИ 2018 131236455
15561 СТЕМО - ГАМА КОНСУЛТ ДЗЗД 2018 176451583
15560 СН Елана 2018 124624190
15559 Сдружение "Сдружение на народните читалища Хемус - 2015" 2018 176946775
15558 ТП Колубара 2018 175849762
15557 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1928" 2018 000894696
15556 ТУЕНТИ УАН ДЗЗД 2018 176697663
15555 Народно читалище "Аврора - 2012" 2018 176452757
15554 Фондация "Наследство на нашите предци" 2018 176111164
15553 РЕГИОНАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 2018 176784775
15552 Сдружение "За подпомагане и култура " Бяла лилия" 2018 176333282
15551 ВИСШ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ 2018 121715368
15550 ЙОКИ ДЗЗД 2018 177269021
15549 РИНДИ ДЗЗД 2018 103914443
15548 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЮЛИН 2018 121782872
15547 План Консулт ДЗЗД 2018 176841989
15546 Сдружение Спортен клуб АТИ 2018 147094819
15545 СНЦ ПЗД Фемили-2015 Клуб по танци 2019 176842774
15544 ДЗЗД ГОР 79 2018 103854117
15543 "М и В - 2013" ДЗЗД 2018 176606158
15542 КАЛИСТО ДЗЗД 2018 176730985
15541 Фиеста ТП 2018 176858732
15540 РИНДИ 87 ДЗЗД 2018 103914443
15539 ДЗЗД РПУ Пещера 2017 2018 177163609
15538 Адвокатско дружество "Друмева и партньори" 2018 125583177
15537 СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛУКОВИТ-РОМАН 2018 177036946
15536 ДЗЗД "АЙ ЕМ СТАРА ЗАГОРА" 2018 177321646
15535 ЕЛПИДА ГД 2018 130158217
15534 ДЗЗД Реконструкция околовръстен път - Пещера 2018 177215073
15533 СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛУКОВИТ-РОМАН 2017 177036946
15532 ДЗЗД "СК - АЙТОС" 2018 176169502
15531 ДЗЗД "Инвест проект Варна 2016" 2018 176999302
15530 АМО 74 ДЗЗД 2018 103762409
15529 СДРУЖЕНИЕ "АЕРОКЛУБ ЛУДОГОРИЕ" 2018 205091707
15528 ЙОРДАНОВИ ДЗЗД 2018 103927799
15527 ДЗЗД Бълг.група на потрeбителите на Оракъл 2018 130591777
15526 ДЗЗД "Инфраструктурно и геодезическо проектиране" 2018 176033986
15525 ФОНДАЦИЯ БАЯЗ 2018 176664663
15524 ДЗЗД "ВИА - ДЛВ ЛЮБИМЕЦ" 2018 177328039
15523 ДЗЗД В ПО В МЕТАЛ 99 2018 177173304
15522 СИМ ДЗЗД 2018 103591972
15521 Димитров и син ДЗЗД 2018 176509036
15520 ДИМИТРОВИ 2017 ДЗЗД 2018 103943313
15519 Сдружение "Родителско настоятелство ясла Пролет" 2018 176470142
Страница: 11 / 160
❚◄   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни