Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
17912 "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО САЛЧЕВ И СЪДРУЖНИЦИ" 2019 176029190
17911 ДЗЗД УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ЗА ЛЯСКОВЕЦ 2019 177018604
17910 КОНСОРЦИУМ ОУПО ШУМЕН ДЗЗД 2019 177185018
17909 ДЗЗД ТОНГА 2019 123647211
17908 ДЗЗД "ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН" 2019 177407472
17906 ДЗЗД ИВКА 2019 103941561
17905 ДЗЗД НАШ ДОМ 2003 2019 103793486
17904 МУНДУС СЪРВИСИЗ АД 2019 203855825
17903 Си Билд Трейс ДЗЗД 2019 177210222
17902 Национално и междунар. милосърдно сдружение- Люляк 2019 123542727
17901 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТОДОРОВ И БОРОДЖИЕВ 2019 176646633
17900 АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "С ЕНД М - КАРАОГЛАН И ПАРТНЬОРИ" 2019 176901016
17899 ДЗЗД Укрепване Кръстец 2019 177386601
17898 Сдружение Литературно Общество Варна 2019 175633266
17897 ГОРЧИВО ДЗЗД 2019 127628938
17896 Ив-5 ДЗЗД 2019 148001369
17895 Софт Трейд ДЗЗД 2019 130960256
17894 Медивар ДЗЗД 2019 103925571
17893 ДЗЗД БОРИСОВ И КАЛЕВ 2019 148077370
17892 ДЗЗД ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ - ДРЯНОВО 2019 177248194
17891 ДЗЗД ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ТРЯВНА - 19/20 2019 177392063
17890 Адвокатско дружество "Малкочев и Рашкова" 2019 176133424
17888 Емералд Варна ДЗЗД 2019 103659754
17887 КБМ Енерджи ДЗЗД 2019 176814060
17886 Ника Крис ДЗЗД 2019 175671391
17885 ДЗЗД ЕР ЕС ДЕ Метро София 2019 177371510
17884 ДЗЗД МИН-ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2019 123764570
17883 Перфект 2019 103829644
17882 Чар 2019 176025719
17881 ДЗЗД ЕЛМАКС И КО 2019 176929745
17880 Адвокатско съдружие Златева и Танова 2019 175462258
17878 ДЗЗД УСПЕХ 2019 177256554
17877 ДЗЗД КОРЕКТ СТРОЙ БАНСКО 2019 177278682
17876 ДЗЗД СКУТОВ 2019 175495464
17875 СДРУЖЕНИЕ ЛЕГАЛ АРТ ЦЕНТЪР 2019 130166705
17874 ДЗЗД НИКИ 2003 2019 103791161
17873 ДЗЗД ДОНИ 2019 175661387
17872 АВТОЕКСПЕРТ ДЗЗД 2019 175478887
17871 СТУДИО КА 19 ДЗЗД 2019 175947103
17870 НЕВИ СТИЛ ДЗЗД 2019 175849207
17869 ИВИ ДЗЗД 2019 176855234
17868 ДЗЗД ДВОРАНА 2019 176685401
17867 ДЗЗД ПАРТНЬОРИ КРАЙМОРИЕ 2019 177171794
17866 ДЗЗД ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФ.КАРНОБАТ 2019 177298471
17865 АБИ ДЗЗД 2019 103912951
17864 ЕРДИНЧ ДЗЗД 2019 176862734
17862 ДИМАЯ ДЗЗД 2019 176696173
17861 ДИМАЯ 2009 ДЗЗД 2019 177030733
17860 ДЗЗД НИНА И ВИКИ 2019 103847400
17858 СДРУЖЕНИЕ АРТЕРИЯ 2019 175893666
Страница: 11 / 147
❚◄   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни