Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15678 ДЗЗД "Виа Фьоле" 2018 177328078
15677 В В Фешън ДЗЗД 2018 103952272
15676 ДЗЗД "АТЛАС К и П" 2018 175485134
15675 ДЗЗД СКУТОВ 2018 175495464
15674 Прогресстрой Груп ДЗЗД 2018 177103213
15673 СДРУЖЕНИЕ АРТЕРИЯ 2018 175893666
15672 ДЗЗД Диво 2018 175774847
15671 Адвокатско дружество "Тенева, Стоянова и партньори" 2018 176510476
15668 ДЗЗД ГЕОПЛЮС 2018 175545446
15667 ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА ДЗЗД 2018 177197903
15666 ДЗЗД ПРОСТО ЛИДЕР 2018 177228117
15665 ДЗЗД М.ПИСАРСКИ 2018 176931319
15664 ТИНИ ДЗЗД 2018 177273265
15663 Дружество по ЗЗД "Пътища Долна Митрополия 2016" 2018 177042746
15662 ДЗЗД ЛЮТА 2018 177080088
15661 "Адвокатско дружество Антонова и Христова" 2018 176030730
15660 Сдружение ОФК Карнобат 2018 102637445
15659 СТАМАР ЕООД 2018 118583305
15657 ДЗЗД Адамас 2018 103684960
15655 адвокатско дружество Емануил Георгиев и Ко 2018 175269962
15654 ДЗЗД Енджел 2018 103853182
15653 МЕЖДУНАРОДЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПО ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО 2018 121800110
15652 адвокатско дружество Ангелова 2018 177229322
15651 Адвокатско дружество "Гунева, Ангелова и Атанасова" 2018 177184699
15650 Орел 16 ДЗЗД 2018 177221432
15649 Сдружение "Българска асоциация за преместванията” 2018 176328844
15648 Фондация Код България 2018 177191074
15647 Фондация "Прочети София" 2018 176670958
15646 СНЦ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ АХА 2018 176348051
15645 "ДЗЗД АНДРЕЛИ" 2018 103937399
15644 Адвокатско съдружие "Толедо и Вакарелски" 2018 175009530
15643 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - З"ОТЕВА, РАШЕВ, ПЕШЕВ" 2018 175667343
15642 Фондация Перла Т и Т 2018 176738156
15641 Селска мрежа ДЗЗД 2018 177255705
15640 "Частна многопрофилна фирма ИНГВИО" ТП 2018 176887591
15639 "Международные център за бизнес сътрудничество" ТП 2018 177174000
15638 "Търговски дом АКВАПРОМ" ТП 2018 176694941
15637 "ААБА-АРХИТЕКТУРА" ТП 2018 176810214
15636 "ФИРМА КОРД" ТП 2018 177231063
15635 "ВЛК 2011" ТП 2018 176846477
15634 "МЛК ТРЕЙД КО" ТП 2018 176990328
15633 "ЕКОВИЗИОН" ТП 2018 176521779
15632 "АВТОГАЗ 2009" ТП 2018 177032271
15631 Авокатско сдружение ДИМОВА-НАВУЩАНОВА 2018 176956201
15630 ААПЦ "СВЕТА БОГОРОДИЦА" гр.Шумен 2018 127569077
15629 ДЗЗД "ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР" 2018 176957043
15628 ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ДЗЗД 2018 123753912
15627 Фондация "Адрона" 2018 175043511
15625 "ДЗЗД ЛЕЙДИ 2018" 2018 177290081
15624 СТИКС ДЗЗД 2018 123714375
Страница: 9 / 160
❚◄   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни