Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16813 ТП РОФА ФЕРТРИБ ФОН ЛАБОРГЕРЕТЕН ДИПЛ.ИНЖ.ОТО ФОЙНТ КД 2019 130967382
16812 ДЗЗД ШИПКА 2018 2019 177280434
16811 ДЗЗД ТРОТОАРИ СЕВЛИЕВО 2017 2019 177134575
16810 ДЗЗД ЕНСИС 2019 176561268
16809 ДЗЗД ВИК ЛУКОВИТ 2019 177408752
16808 ДЗЗД ВОДЕН ЦИКЪЛ СЕВЛИЕВО 2013 2019 176531830
16807 ДЗЗД План - Строй 2017 2019 177203879
16806 ДЗЗД ШИПКА 2019 2019 177364284
16805 ДЗЗД ЧИСТОТА ОПАКА 2019 177417872
16804 ДЗЗД ЧИСТОТА ИВАНОВО 2019 177417865
16803 ДЗЗД УЛИЦИ ПРАВЕЦ 2019 177408745
16802 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЛОГИСТИКА-НЕСЕБЪР 2019 177142682
16801 ДЗЗД ТЕМПО ТРЕЙД-РОНОС 2019 176663732
16800 ЕС ДИ МАРИНО ДЗЗД 2019 103980386
16799 СПС ДЗЗД 2019 176497755
16798 СДРУЖЕНИЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР 2019 148007347
16797 ДЗЗД ФАРМА ГБС 2019 176397025
16796 ВАЛ 07 ДЗЗД 2019 103821109
16795 ПЕТРОВИ ДЗЗД 2019 176417047
16794 ПЕТРОВИ ДЗЗД 2019 176417047
16793 ОЛИМП С 2019 103510212
16792 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ МЕДИЦИНСКИ ИНЖЕНЕРИНГ 2019 175660835
16791 НИКСИ ДЗЗД 2019 103682920
16790 ЗЛАТЕВИ А И С ДЗЗД 2019 176618395
16789 ДЗЗД Нети 69 2019 176954809
16788 АСТРЕА ДЗЗД 2019 175467093
16787 МЕЗДРА 2016 ДЗЗД 2019 177149456
16786 ФОНДАЦИЯ ДОМУС МИНЕРВА 2019 177255420
16785 РИНДИ ДЗЗД 2019 103914443
16784 ПОПОВО 2016 ДЗЗД 2019 177049349
16783 КОНСОРЦИУМ МК-Р 2019 177021474
16782 ПОПОВО 2017 ДЗЗД 2019 177181386
16781 ДЗЗД Нети 2019 176408906
16780 ОБЕДИНЕНИЕ ГЛАВАН 2018 ДЗЗД 2019 177241730
16779 ДЗЗД КОДАС СИНЕРДЖИ 2019 177392006
16778 ЗП ЦВЕТАН ИЛИЕВ ЦЕКОВ 2019 6907297342
16777 Обединение Ви Кей - Руен Холдинг ДЗЗД 2019 177284500
16776 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ КОНСУЛТАНТИ 2016 2019 177078984
16775 Обединение Ви Кей Руен ДЗЗД 2019 177247904
16774 ПЕРФЕКТСТРОЙ ДЗЗД 2019 176090019
16773 "ДЗЗД ЙОКСИ -АЛВЕ 2016" 2019 177070717
16772 ДЗЗД " ИНФРАСТРУКТУРА 2020 ЛЯСКОВЕЦ 2019 177079449
16771 ДЗЗД "ИНФРАСТРУКТУРА 2020" 2019 177083326
16770 ДЗЗД ПРИНЦЕСА 2019 148072149
16769 ДЗЗД "АКВА ГЛЕН ЛЯСКОВЕЦ 2016" 2019 177057965
16768 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЙОКСИ КОНСУЛТ 2019 177070667
16767 ДЗЗД "ВИК НИКОЛАЕВО" 2019 177078945
16766 ДЗЗД " ХАМ-ГЪЛ-01 " 2019 177007777
16765 Обединение Сливовик 2016 ДЗЗД 2019 177050110
16764 Консорциум Еко Билдинг груп ДЗЗД 2019 175614604
Страница: 9 / 126
❚◄   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни