Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15422 ОК ДОВЕРИЕ 2018 118558405
15421 АКВА БИЛД ДЗЗД 2018 177273614
15420 СДРУЖЕНИЕ ФИТНЕС КЛУБ МАНИЯ 2 2018 175994268
15419 Фондация Усмивка за Африка 2018 177232521
15418 ДЗЗД АКВА - СИП 2018 177050650
15417 ДЗЗД ТАРКТУР Т 2018 177066521
15416 СДРУЖЕНИЕ ФИТНЕС КЛУБ МАНИЯ 2018 104693688
15415 ТРЪНОВ ДЗЗД 2018 177259828
15413 Перфект експерт строй ДЗЗД 2018 177299858
15412 ПОНТЕС АРТИС 2018 177210231
15411 ДЗЗД ФИЛДЕСС 2018 176815371
15410 ДЗЗД ФИЛДЕС 2018 103980105
15409 ДЗЗД "ЕЛХОВО-2018" 2018 177289586
15408 ДЗЗД ДЕСИ 84 2018 177223604
15407 Сдружение "Асоциация за Развитие на Черноморските Региони" - АРЧР 2018 177106992
15406 НАСИ-НАСТЯ АТАНАСОВА ДЗЗД 2018 175831351
15405 ДЗЗД РЕЛАКС - 21 2018 176501987
15404 БИ ЕНД ВИ ФЕШЪН ДЗЗД 2018 177096893
15403 ФОТО ГРУП 2017 ДЗЗД 2018 177233676
15402 Радев ДЗЗД 2018 176655059
15401 КЕЛИ НЕЙЛС ДЗЗД 2018 177315390
15400 МЕРКУРИЙ ДЗЗД 2018 103799126
15399 ДЗЗД АВАНГАРД 2018 103956905
15398 АРТ ВИ ДЗЗД 2018 177323266
15396 ДЖЕНИ ДЖИ ДЗЗД 2018 176282215
15395 ФРЕЯ Н ДЗЗД 2018 176412986
15394 Ани 2013 ДЗЗД 2018 148042736
15393 "ЕКО ГРИЙН ПЕРНИК"ДЗЗД 2018 177185114
15392 Кени 2000 ДЗЗД 2018 103852269
15391 АЙ ЕН ДЖИ КОНСУЛТИНГ ДЗЗД 2018 177130623
15390 Моника - ДЗЗД 2019 176073557
15389 МОТОЦИКЛЕТЕН КЛУБ МЕТАЛНИ СКИТНИЦИ 2018 177018624
15388 ГАЛЕНА - 66 ДЗЗД 2018 148042736
15387 О-ТЕРАПИ ДЗЗД 2018 177018478
15386 ДЗЗД "КАРЛОВО 2017" 2018 177236929
15385 ДЗЗД"КОНСОРЦИУМ АДС КОНСУЛТИНГ"" 2018 176475837
15384 МАДИ 74-РАДКОВИ ДЗЗД 2018 177124556
15383 ЮЛНЦ ТЕСТ-БГ в обществена полза 2018 175690363
15382 ЮЛНЦ ТЕСТ-БГ в обществена полза 2017 175690363
15381 Евангелска петдесятна църква гр.Белослав 2018 130109526
15380 ДЗЗД "Моцова" 2018 148115006
15379 ДЗЗД "ЖАР" 2018 103767267
15378 ТЕРА ДЗЗД 2018 175473954
15377 ВЕКТОР ДЗЗД 2018 103861777
15376 НАППРБ 2018 130490012
15375 ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ 2018 130754288
15374 ГД СПОРТ 2014 ДЗЗД 2018 176732267
15373 ВАЛ 21 ДЗЗД 2018 175859870
15371 Фондация Неинвазивна образна диагностика в кардиологията 2018 176943481
15370 ДЗЗД СУИТ ДРИЙМС ЕНД СПАРКЪЛ 2018 177136512
Страница: 9 / 155
❚◄   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни