Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15882 ДЗЗД БУЧИНСКИ ПЪТ ЕФЕКТИВНОСТ 2016 2019 177060687
15881 ВЕЙДАР ДЗЗД 2019 177067062
15880 ТЕРОН ДЗЗД 2019 177067126
15879 АГАР ДЗЗД 2019 177114957
15877 АКВА 2017 ДЗЗД 2019 177198115
15876 ДЗЗД АГРЕГАТ 4 2019 177238588
15875 ДЗЗД АГРЕГАТ 3 2019 177191964
15874 ДЗЗД АГРЕГАТ 2 2019 177151884
15872 ДЗЗД АГРЕГАТ 1 2019 177086828
15871 ДЗЗД ВИЛИС 2019 175638288
15870 ДЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ НИКОПОЛ 2013 2019 176856186
15869 Обединение ЕРС 2019 126666479
15868 Обединение ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ-АБС 2019 176318946
15867 ДАНИ СУВЕНИР 2008 ДЗЗД 2019 175494432
15866 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ БРЕЗОВО 2008 2019 176012091
15865 ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ 2019 176906279
15864 Сдружение Клуб Тойота България 2019 175532872
15863 МЕРКАБА 2019 177165898
15862 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИВАНОВА - ЦОЧЕВА 2019 175688227
15861 Вики ДЗЗД 2019 103817880
15860 Хубави неща ДЗЗД 2019 176801877
15858 Промодон ДЗЗД 2019 177407110
15857 Енергоатом ДЗЗД 2019 177413621
15856 Системи РК ДЗЗД 2019 177405998
15855 Союз 01 ЕСКО ДЗЗД 2019 1777271976
15854 ЕСКО Енерго ДЗЗД 2019 177307924
15851 ДИП 84 ДЗЗД 2019 176040272
15850 МИШО ДЗЗД 2019 103865334
15849 ФОРМУЛА СПОРТ - МИХАИЛ ИВАНОВ ЕТ 2019 103288046
15848 ИСКРА ДЗЗД 2019 103685158
15847 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КО-ЛАРА 2019 175603579
15846 БДТ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176897287
15845 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АВАРИЙНО УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ в гр. ПЛОВДИВ 2015г. 2019 176991654
15844 МАРИЯ РУСЕВА ФЕШЪН ДЗЗД 2019 176677504
15843 Транс Болкан НД ДЗЗД 2019 103650755
15842 Транс Болкан ДЗЗД 2019 103928699
15841 Бобо ДЗЗД 2019 176772030
15840 Ендо ДЗЗД 2019 148085869
15839 ДЗЗД "Надежда" 2019 175942273
15837 НЕА КОНСУЛТ ЕООД 2019 203998570
15836 ФРУКТОС ДЗЗД 2019 148137515
15835 ЗОНА ИНВЕСТ ДЗЗД 2019 177331715
15834 ДЗЗД КАЛИНКА 2019 177166683
15833 ДЗЗД АЛЕН МАК 2019 177185281
15832 ДЗЗД МАК 2019 177166690
15831 ДЗЗД СОЛЕДА 2019 177166669
15830 ДЗЗД АЛЛЕН МАК 2019 177338574
15829 ДЗЗД МАКК 2019 177338567
15828 ДЗЗД СОЛЕДА 70 2019 177338581
15827 ЗДДЗ ТРЕНИНГ СМ АЛАЙЪНС 2019 176896900
Страница: 9 / 163
❚◄   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни