Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15933 ПМ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176891604
15932 ЕС - ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 177017814
15931 ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176868300
15930 ЕНЕРГОЕФ СОФИЯ ДЗЗД 2019 176852302
15929 ДЗЗД СТРОИТЕЛСТВО МИ-2 2019 176338728
15928 ЕЛЕГАНС 2 ДЗЗД 2019 176844526
15927 Ведиком ДЗЗД 2019 131298396
15926 ДЗЗД "НОВА" 2019 177055238
15925 ДЗЗД " МИМОЗА 2008" 2019 175521993
15924 ДЗЗД " Ес найлс" 2019 177077302
15923 МИКС ТРЕЙДИНГ ДЗЗД 2019 177387518
15922 КОНСОРЦИУМ ГГ-НИК ДЗЗД 2019 176497335
15921 Фондация От любов към доброто 2019 176655618
15920 ДЗЗД "СИСИ и ЦВЕТИ" 2019 176343020
15919 АЛФА-КА 2012 ДЗЗД 2019 176641789
15918 "Варна Бриз Патент" ДЗЗД 2019 103704231
15917 ДЗЗД ОУПО ХАДЖИДИМОВО 2019 177145707
15916 ДЗЗД ТОПЛОФИКАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 2016 2019 177151610
15915 Храм Свети Николай Мирликийски Чудотворец 2019 176007781
15914 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ОУП - КАЙНАРДЖА 2019 176923112
15913 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ОУП - БРЕЗНИК 2019 176925818
15912 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ОУП - АПРИЛЦИ 2019 176944245
15911 ДЗЗД "ДИЯНА ТРАНС" 2019 175744739
15910 ЮНАЙТЕД АВТО ДЗЗД 2019 160047920
15909 ДЗЗД "КЕДЪР" 2019 176063627
15908 ДЗЗД "КАМЕЛИЯ 86" 2019 148131195
15907 ДЗЗД "ДЕСАРТ 16" 2019 177088448
15906 ДЗЗД "ЕКИП СТЕМАР" 2019 177165492
15905 ДЗЗД "ВИКТОРИЯ АУТО" 2019 175617059
15904 ДЗЗД "РОСОНИ" 2019 175934579
15903 В.И.С.-БАЛЕВИ И СИЕ"" СД 2019 102713380
15902 ДЗЗД "ЕКИП С КОНСОРЦИУМ" 2019 176779345
15901 ЕНТЕР ДЗЗД 2019 131051392
15900 МИМИ ФЕШЪН ДЗЗД 2019 176499222
15899 ДАНИ РУСЕВА ФЕШЪВ ДЗЗД 2019 177050209
15898 ДЗЗД ВИКТОРИЯ АРТ 2019 103909147
15897 СДРУЖЕНИЕ ЧЕРВЕНИ СЪРЦА 2019 175811263
15896 ДЗЗД БЕЗОПАСНОСТ 2019 2019 177415825
15895 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 2019 177121916
15894 ДЗЗД БЪРНШИЛД ЕНЕРГО 2019 176462735
15893 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРГО МЕДИКО 1 2019 176287269
15892 ПРИСТА РУСЕ ИЗТОК 2019 177368140
15890 ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ 2018 176993662
15889 ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ 2017 176993662
15888 ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ 2016 176993662
15887 ДЗЗД ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ДУПНИЦА 2019 2019 177372562
15886 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ПЛЕВЕН 2019 177043353
15885 ДЗЗД РСУП 2013 2019 176475794
15884 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПЛЕВЕН СПОРТ 1 2019 176758924
15883 ДЗЗД СТРОЙИНВЕСТ-ЕФЕКТИВНОСТ 2016 2019 177043353
Страница: 8 / 163
❚◄   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни