Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16043 ДЗЗД ДЕСИСЛАВА 2000 2019 103555570
16042 ДЗЗД РАЛЯ 2019 148142003
16041 ДЗЗД ОБНОВЕН ДОМ 2019 176916356
16040 ДЗЗД АЛПИНЕ-СТРОЙИНВЕСТ 2019 175358852
16039 АЛФА М-РУБИКОН ДЗЗД 2019 176170497
16038 СОЛАНЖ ДЗЗД 2019 148069498
16037 КАЛИНА ДЗЗД 2019 103980219
16036 Фондация Анастасис 2019 107020953
16035 ДЗЗД „ЕЕ СЛИВЕН 2018" 2019 177361103
16034 ДЗЗД АЮРМЕД БГ 2019 176523488
16033 Сдружение Холзелохим 2019 176439378
16032 БЕЛОСЛАВ ПРСР ДЗЗД 2019 176043699
16031 УЕЙСТ ПРОДЖЕКТ ДЗЗД 2019 175646460
16029 ЯМБОЛ ВОДЕН ЦИКЪЛ ДЗЗД 2019 176694998
16028 ОБЕДИНЕНИЕ "ПРОКОНСУЛТ - ФТА" - ДЗЗД 2019 177235019
16027 ДЗЗД "ДИКОН - УБА" 2019 176600098
16026 ДЗЗД МАКАЗА 2015 2019 176950383
16025 ДИЕЛ ДЗЗД 2019 148146279
16024 ДЗЗД Дунав - Архи - А 2019 176940827
16023 ДЗЗД ГСМ-СЪБЕВ 2019 175993314
16022 ДЗЗД ГСМ-СТРОЙКОМЕРС 2014 2019 176638387
16021 ДЗЗД ГСМ-СТРОЙКОМЕРС 2019 176500913
16020 ДЗЗД ГВ ИСПЕРИХ 2019 176615844
16019 ДЗЗД ЕЛКОМПЛЕКТ - 2004 СОФИЯ 2019 176460582
16018 ДЗЗД ЕЛКОМПЛЕКТ - 2004 СОФИЯ 2019 176521302
16017 ДЗЗД Тутракан 2013 2019 176625404
16013 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АКВА-АРДИНО 2019 175611729
16012 ДЗЗД Детство 2015 2019 176870097
16011 ДЗЗД КОНСОРЦУИМ ГСМ-ДАР 2019 175611743
16010 ДЗЗД ГСМ ПАУЪР ИНЖЕНЕРИНГ 2019 175673307
16009 ДЗЗД Дунав Хитко 2019 177033081
16008 ДЗЗД Дунав - Хидроизомат - 2014 2019 176650891
16007 ДЗЗД ВАК ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ 2019 176476280
16006 ОБЕДИНЕНИЕ ВАК-ЕЛ 2019 177371688
16005 ДЗЗД ИКОН ДОСТАВКИ 2019 176996623
16004 ДЗЗД Дунав - Хидроизомат - 2012 2019 176369830
16002 ДЗЗД Мега евро билдинг 2019 176760708
16001 ТИ ЕН ЕЛЕКТРИК ДЗЗД 2019 176872664
16000 ЕМТЕХ ДЗЗД 2019 177162731
15999 ДЗЗД " Софенерджи" 2019 177049511
15998 ДЗЗД "ВМЛ Консулт-Ниена" 2019 175992995
15997 ДЗЗД Хидролинк БГ 2019 177026051
15996 СНЦ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ТУРИЗЪМ 2019 175819819
15995 Андонова и Камбуров ДЗЗД 2019 103876010
15990 ДЗЗД АВТ Консулт - Лукс 2000 2019 175 942 323
15989 ДЗЗД Консорциум "Звук и Светлина" 2019 176541123
15988 ДЗЗД "ВЕНИ-02" 2019 175827634
15987 Баланс Шип Електроникс ДЗЗД 2019 177147341
15986 Мелон ДЗЗД 2019 176236577
15985 ПОДЪЕМ СПБ- ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 2019 177407860
Страница: 6 / 163
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни