Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16167 ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС - БИОГЕСТ - ГАБРОВО" 2019 176295999
16166 ДЗЗД СВЕТА ЕКАТЕРИНА 2018 2019 177265489
16165 ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ГБС-ЦЕНТРАЛНА ГАРА СОФИЯ" 2019 176524483
16164 "МОНТАНА" ДЗЗД 2019 177050522
16163 ДЗЗД "Лозенец-Недялско" 2019 176990029
16162 "ПОМОРИЕ - ЕКО" ДЗЗД 2019 17647907
16161 "Созопол-2013" ДЗЗД 2019 176645944
16160 ДЗЗД "Странджа-2018" 2019 177307739
16159 "ГПСОВ ТУТРАКАН 2019" ДЗЗД 2019 177346336
16158 "ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ" ДЗЗД 2019 177392369
16157 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ИПГВР ИП БЛАГОЕВГРАД 2019 176910392
16156 СККФ АРЕС-СПОРТ 2019 131466926
16155 ДЗЗД Аутомобил- Петър Найденов и Ивайло Митов 2019 176820062
16154 Консорциум Мониторинг Радиана ДЗЗД 2019 177253138
16153 ДЗЗД СТЕФ ЕМ 2019 127637524
16152 АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ ТОДОРОВА И МАКСИМОВА 2019 148045974
16151 ФОНДАЦИЯ ТАЛАНТ 2019 117944804
16149 Районна лекарска колегия - Стара Загора 2019 123506755
16148 Обединение „Телекомплект-Тилев Архитекти" ДЗЗД 2019 176682273
16147 ВАСТО ДЗЗД 2019 148150936
16146 СТЕЛИ ДЗЗД 2019 148059397
16145 КРАСИ ДЗЗД 2019 103884893
16144 ИРИВАС ДЗЗД 2019 175941748
16143 ПРИМА ДЗЗД 2019 148005990
16142 КОНСОРЦИУМ СТРАЛДЖА ИНЖЕНЕРИНГ 2019 177083294
16141 КОНСОРЦИУМ ЯМБОЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2019 177055537
16140 КОНСОРЦИУМ ЕЛХОВО ИНЖЕНЕРИНГ 2019 177021549
16139 КОНСОРЦИУМ " СТРОЙ-ГРУП ЯМБОЛ" 2019 177197401
16138 Консорциум "СТРОЙ-ГРУП" 2019 177055291
16137 ДЗЗД"КРИСТЪЛ ЕСТЕЙТ" 2019 128627497
16136 ДЗЗД "СЛАВЕНА 99" 2019 124691100
16135 ДЗЗД Ви енд Ди Консорциум 2019 176668252
16134 С-Е КЛУБ СПОРТЕН РИБОЛОВ КОРМОРАН - ХАСКОВО 2019 175998703
16132 СНЦ Камчийски кът 2019 103750129
16131 СНЦ НТС-Стара Загора 2019 833032159
16130 ДЗЗД "Консорциум Яденица" 2019 177124606
16129 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ ЧЛЕН 24 2019 176466457
16128 Фондация "Брейн Стор Проджект" 2019 131409761
16127 ДЗЗД ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 2019 177149627
16126 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 2019 230218810
16125 ДЗЗД ЗИНКО 2019 175495751
16124 ДЗЗД МАДЖЕСТИК 2019 148102375
16123 Сдружение КЛУБ ЕДНА БЪЛГАРИЯ 2019 177194540
16122 СДРУЖЕНИЕ ДЖЕЙ ЕС ПИ ЕС АЛУМНИ-БЪЛГАРИЯ 2019 204980597
16121 КМК ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 177150451
16120 " Ни и Ко " ДЗЗД 2019 176042412
16117 Нотариална кантора Майсторов ДЗЗД 2019 103932039
16116 СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ ХАКУЮ 2019 176659036
16115 МУЛТИ ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 176729787
16114 ПЛЕВЕН ТРАНСПОРТ ДЗЗД 2019 176729812
Страница: 4 / 163
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни