Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16217 Новекс ДЗЗД 2019 177180284
16216 Трактебел Енджиниъринг - БЕЛГИЯ МСД 2019 177431167
16215 Люлин 648 ДЗЗД 2019 176441849
16214 ЕВРОПРОЕКТ 2020 ДЗЗД 2019 177037717
16213 ДЗЗД ПОЛИЛЕС 2019 176639934
16212 НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 2019 831213538
16211 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СОКОЛ САМОРАНОВО-2015 2019 176966462
16210 ФОНДАЦИЯ СВЯТА БЪЛГАРИЯ 2019 176311347
16209 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПАТРИОТ ДУПНИЦА 2019 176815186
16208 СДРУЖЕНИЕ СК ПО БОРБА ГЕРМАНЕЯ 2019 176255296
16207 СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ РАСПЕР 2019 109612658
16206 СДРУЖЕНИЕ ГРАДСКИ ИЗКУСТВА 2019 176413981
16205 С-Е СДРУЖЕНИЕ НА ОПЛ-ХАСКОВО 2019 126747804
16204 СДРУЖЕНИЕ ФК РИЛЕЦ - 1948 2019 176255321
16203 ТП "ТЕРМОПЛАЗА" 2019 177293563
16202 ТП "МЕДИТОН - СЕРВИС" 2019 176749156
16201 ТП "КРОНОС" 2019 177098410
16200 ТП "ГРУТЕК" 2019 177292625
16199 ТП "М. АТАНЕСЯН" 2019 175787232
16198 ДЗЗД "СТОА - ТИЕ" 2019 176749786
16197 ДЗЗД "СТОА - ЗСК" 2019 176265867
16196 ДЗЗД "СТОА - ЗСК" 2019 176072149
16195 ДЗЗД "СИЛОЗИ" 2019 177289928
16194 "СОЛИДАРНОСТ" ДЗЗД 2019 176892250
16193 "ПП СПОРТСТРОЙ" ДЗЗД 2019 176765413
16192 "МОРЕНА 59" ДЗЗД 2019 177002075
16191 "КОРНИ 14" ДЗЗД 2019 176670075
16190 "Контрол-инвест- Бомбов консулт" ДЗЗД 2019 176497666
16189 "ЖОР-СТИЛ" ДЗЗД 2019 103606246
16188 "ДИ И АН" ДЗЗД 2019 148070632
16187 "АТИНА 2010" ДЗЗД 2019 176083206
16186 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КРЪСТЕВА И КАМБУРОВА" 2019 175835378
16185 ДЗЗД УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2020 2019 176629146
16184 КОНСОРЦИУМ СТЕМО - ЕСРИ ДЗЗД 2019 107551263
16183 КОНСОРЦИУМ СТЕМО СМ КОНСУЛТА ДЗЗД 2019 107581655
16182 ИНТЕМО ДЗЗД 2019 175834657
16181 ТЕКСИС ООД 2019 107021941
16180 ДЗЗД ТРАКИЯ ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ 2019 177334519
16179 ДЗЗД ТРАКИЯ ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕМИ 2019 177334405
16178 ДЗЗД ГД ПИРИНГЕО 2019 177180576
16177 ДЗЗД "Берковица 2015" 2019 176897660
16176 "ОБЕДИНЕНИЕ ДЕПО ВИДИН" ДЗЗД 2019 176440149
16175 "ГАЗ ТУРБАЙН" ДЗЗД 2019 177342494
16174 "СОФИЯ" ДЗЗД 2019 176753795
16173 "ОБЕДИНЕНИЕ ЛЪВОВ МОСТ" ДЗЗД 2019 176411813
16172 "ОБЕДИНЕНИЕ ПРОВАТОН" ДЗЗД 2019 176184582
16171 ДЗЗД "ЕЕ Самоков 2017" 2019 177233915
16170 "ГБС-ТРАНСГАЗ" ДЗЗД 2019 176453374
16169 "ТОПЛИЦА" ДЗЗД 2019 177064385
16168 "Консорциум ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" ДЗЗД 2019 175528393
Страница: 3 / 163
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни