Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
17330 ET "АИП ПМП Д-Р ЖЕЛЯЗКОВА - АТАНАСКА ГЕОРГИЯДИС" 2019 130136523
17329 ЕТ "РАКОВИНА КОМЕРС - МАЛИН МАЛЧЕВ" 2019 103175632
17328 ЕТ "ВАНЯ - ИВАНКА ЧАВДАРОВА" 2019 103162767
17327 АД ДОЧЕВ 2019 177360097
17326 Сдружение по ЗЗД Басарбово 2019 117681515
17325 ДЗЗД Админсофт - Сирма 2019 177032873
17324 ДЗЗД Сани трейд 2010 2019 175671167
17323 ДЗЗД Рафпроект - М 2019 103832512
17322 ДЗЗД НРН 2018 2019 177253063
17321 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 10 2019 177372434
17320 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 9 2019 177341289
17319 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 8 2019 177341264
17318 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 7 2019 177324336
17317 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 6 2019 177324329
17316 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 4 2019 177270178
17315 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 3 2019 177270155
17314 ДЗЗД ФиФи 2019 175844039
17313 ДЗЗД ТЕРА 2019 176419169
17312 ДЗЗД ЕДЕМ 2019 148124286
17311 ДЗЗД ДИМИТРОВИ-М 2019 176997874
17310 ДЗЗД МАКСИМАРКЕТ 2 2019 177258014
17309 ДЗЗД РУСЕВИ СТИЛ 2019 2019 177354991
17308 ДЗЗД ИНА 2018 2019 177252118
17307 ДЗЗД ИНА 1 2019 177317990
17306 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ БЛОК 407 2019 176124806
17305 ДЗЗД БЕТИ ФЕШЪН 2018 2019 177253184
17304 ДЗЗД АРС - 95 2019 175885299
17303 ДЗЗД АРМ - 86 2019 175885274
17302 ДЗЗД ДОНИ-КА 2019 176258926
17301 КООПЕРАЦИЯ ВЗКАЧС АГРОИНВЕСТ 2019 102044203
17300 КОНСОРЦИУМ КАРНОБАТ 2017 2019 177224072
17299 "УЛТРА КОНСУЛТ БЕЛОСЛАВ" ДЗЗД 2019 177105374
17298 ДЗЗД "Про Консулт Стамболово" 2019 177252627
17297 ДЗЗД ПРО КОНСУЛТ КРУШАРИ 2019 177203338
17296 ДЗЗД "ПЛАН КОНСУЛТ СИМЕОНОВГРАД" 2019 177142465
17295 ПЛАН КОНСУЛТ ДЕВИН ДЗЗД 2019 176816726
17294 ПРО КОНСУЛТ ТУТРАКАН ДЗЗД 2019 177302756
17293 ПЛАН КОНСУЛТ ТЕТЕВЕН ДЗЗД 2019 176846609
17292 ПРО КОНСУЛТ ДРЯНОВО ДЗЗД 2019 177342081
17291 ПЛАН КОНСУЛТ ДУЛОВО ДЗЗД 2019 176791059
17290 ПЛАН КОНСУЛТ ЗАВЕТ ДЗЗД 2019 176791041
17289 ДЗЗД Про Консулт Хайредин 2019 177393357
17288 "ГЕОПЛАН ЗЛАТАРИЦА" ДЗЗД 2019 177197472
17287 ДЗЗД "БИОНФОРМ-ПРО КРУМОВГРАД" 2019 177233648
17286 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ШАМПИОН - ДУПНИЦА 2019 177113759
17285 Адвокатско дружество "Спасов и Христов" 2019 177203740
17284 Адвокатско дружество Петкова и Иванов 2019 177403876
17283 ДЗЗД ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ 2019 177019053
17282 ДЗЗД ЕКО БРЯГ 2019 177235528
17281 ДЗЗД КОРП-КО 2019 176613590
Страница: 7 / 133
❚◄   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни