Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16913 Консорциум "Сана-2" ДЗЗД 2019 177137016
16912 "М и М" ДЗЗД 2019 122099185
16911 Консорциум Росенец ДЗЗД 2019 177194120
16910 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД МАКССПОРТ ГД 2019 177200000
16909 Консорциум Росенец 1 ДЗЗД 2019 177284075
16908 Консорциум Синтекс 2019 126107448
16907 Консорциум Пътища ДЗЗД 2019 177196897
16906 М & С ДЗЗД 2019 175594112
16905 Консорциум Пристанищно строителство ДЗЗД 2019 177246229
16904 БОРИ 8583 ДЗЗД 2019 176359099
16903 сдружение с нестопанска цел Европейски мостове 2019 176037899
16902 Консорциум "АКЗ-Митстрой" ДЗЗД 2019 177158875
16901 ДЗЗД МАЛОРАДИ 2014 2019 176747881
16900 ДЗЗД РЕКА ЛЕВА 2014 2019 176758319
16899 АКЗ-Бургас-Еуройл ДЗЗД 2019 176015924
16898 ДЗЗД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 2014 2019 176716494
16897 ДЗЗД КОРЕКТ 2019 131017924
16896 АМС 2014 ДЗЗД 2019 177263253
16895 "Зимно поддържане Шумен" ДЗЗД 2019 177230381
16894 Сексагинта Приста ДЗЗД 2019 177198204
16893 "Шумен-АВ"ДЗЗД 2019 177374887
16892 Адвокатско дружество Георгиева и Стоичков 2019 176625226
16891 ДЗЗД "Ружица Хърсово" 2019 177359248
16890 СПЕЙС СЪЛУШЪНС ДЗЗД 2019 177165136
16889 Обединение Камчия ДЗЗД 2019 177363809
16888 Обединение Народни будители 2017 ДЗЗД 2019 177235624
16887 ОБЕДИНЕНИЕ ХОУМ ЕНЕРДЖА 2014 ДЗЗД 2019 176686859
16886 ДЗЗД АНДЖИ 78 2019 176828632
16885 ДЗЗД ХОТАЛИЧ 2019 177220679
16884 Нац. сдружение на стенографите, машинописците и компютърните оператори 2019 130420146
16883 ДЗЗД К и К 2019 175560359
16882 Еко Лес Цветанов ДЗЗД 2019 103885618
16881 Заложна къща Луна ДЗЗД 2019 103974892
16880 Заложна къща Одисей ДЗЗД 2019 103839371
16879 Оказионна къща Луна ДЗЗД 2019 176055121
16878 Сдружение Настоятелство при Детска градина Звездичка 2019 103856602
16877 НИК КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 103821672
16876 ДЗЗД "Административни Управленски Системи" 2019 176910499
16875 Фондация "Информационно oбщество" 2019 121072677
16874 ОБЕДИНЕНИЕ ЕЛЕКТРОННА КНИГА ДЗЗД 2019 176237177
16873 ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОНЕКТ ДЗЗД 2019 175991523
16872 КОНСОРЦИУМ НАГ ХИДРОСИСТЕМС ДЗЗД 2019 176657213
16871 Сдружение КСР ПИРАНИ - СОФИЯ 2019 131261309
16870 КОНСОРЦИУМ АСИ КАНТЕК ДЗЗД 2019 175824894
16869 А Рейндж Систем ДЗЗД 2019 175854688
16868 Дизайн Принт ДЗЗД 2019 131023884
16867 Сдружение Холистичен център "Светлина" 2019 176942550
16866 ДЗЗД БАМБИ 2019 176049168
16865 СДРУЖЕНИЕ ОЛИМПИЯ ДЖИМ 2019 175550322
16864 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕСМ ИНЖЕНЕРИНГ 2019 177290300
Страница: 7 / 126
❚◄   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни