Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15527 ДЗЗД Бълг.група на потрeбителите на Оракъл 2018 130591777
15526 ДЗЗД "Инфраструктурно и геодезическо проектиране" 2018 176033986
15525 ФОНДАЦИЯ БАЯЗ 2018 176664663
15524 ДЗЗД "ВИА - ДЛВ ЛЮБИМЕЦ" 2018 177328039
15523 ДЗЗД В ПО В МЕТАЛ 99 2018 177173304
15522 СИМ ДЗЗД 2018 103591972
15521 Димитров и син ДЗЗД 2018 176509036
15520 ДИМИТРОВИ 2017 ДЗЗД 2018 103943313
15519 Сдружение "Родителско настоятелство ясла Пролет" 2018 176470142
15518 БОРОВЕЦ-ЮГ АКВА ДЗЗД 2018 177257567
15517 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ 2018 176421985
15516 СНЦ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ПО КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ 2017 176799718
15515 АК КАЛЕВ И БОРИСОВ ДЗЗД 2018 103797577
15514 СТИЛ И КРАСОТА ДЗЗД 2018 176483022
15513 ЕТ "ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС-НАТАЛИЯ ВУЧЕВА" 2018 831674987
15512 "ГЕОБУЛ" ДЗЗД 2018 177093467
15511 Сдружение Награда за телевизионна журналистика Свети Влас 2018 176064330
15510 НЧ СТИЛЯН ПЕШЕВ 1957 2018 000671437
15509 СНЦ БЕК- БЪЛГАРСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 2018 176247538
15508 ДЗЗД "Меден рудник 409" 2018 177132777
15507 "БУЛ" ДЗЗД 2018 177121439
15506 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО МИЛОСЪРДНО С-НИЕ - ЛЮЛЯК 2018 123542727
15505 ДЗЗД ИНФРАСТРОЙ 2014 2018 176787819
15504 ДЗЗД СЕВЕРОИЗТОК ГРУП 2018 175942693
15503 ДЗЗД ЕЛЕМКОМОНТ 2018 177250302
15502 Сдружение „Аутомотив Клъстер България” 2018 176410056
15501 Галина-Антония 17 ДЗЗД 2018 177127837
15500 ДЗЗД РАПИДСОФТ 2018 124618740
15499 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТОДОРОВ И БОРАДЖИЕВ 2018 176646633
15498 Фондация ЦПКЗ ТЕМИДА АРТ 2018 176797507
15497 ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО ИНВЕСТ ДЗЗД 2018 176742763
15496 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАЙЧЕВА, МИХАЙЛОВ И ПАРТНЬОРИ" 2018 176492555
15495 НОТА БЕНЕ 2018 123644375
15491 ДЗЗД ВОДОПРОВОДИ СЕВЕР 2016 2018 177018318
15490 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ АЛФА 2018 176008940
15489 ДЗЗД РАСТЕР ЛИЛИ 1204 2018 177015222
15488 Севи ДЗЗД 2018 175476480
15487 Гюнтай ДЗЗД 2018 148026671
15486 ОБЕДИНЕНИЕ "КОСМОС ФРУТ ЕКСПОРТ" ДЗЗД 2018 177308346
15485 СНЦ ЕПГОР 2018 175299012
15484 ОБЕДИНЕНИЕ ИТ 4 ТРЕЙДИНГ ДЗЗД 2018 177308296
15483 Адвокатско дружество Цветанов и Методиев 2018 176481555
15482 ОБЕДИНЕНИЕ "КАР АСЕТ" ДЗЗД 2018 177320462
15481 ПАУНОВ 69 ДЗЗД 2018 148084151
15480 ДЗЗД НИШ ТУРИЗЪМ 2018 2018 177257492
15479 ДЗЗД СТАНДАР АВТО 2018 176467790
15478 УМНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ СИСТЕМИ ДЗЗД 2018 177271182
15477 ДЗЗД СТАНДАР АВТО 2017 176467790
15476 Мелон ДЗЗД 2018 176236577
15475 ДЗЗД БОРЯНА 2018 177023692
Страница: 7 / 155
❚◄   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни