Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15792 Фондация ЦППИП 2018 176457586
15791 Сдружение БАРСПИП 2018 205076032
15790 КОНСОРЦИУМ „ПЛАНЕКС ГАРИТИДЖ ДЗЗД” 2018 177126023
15789 ФОНДАЦИЯ ДИМИТЪР БЕРБАТОВ 2017 175473833
15788 Адвокатско дружество "Станислав Иванов и партньори" 2018 176774138
15787 СВОБОДЕН ЖИЗНЕН ДЕЕН 2018 176907065
15786 Адвокатско дружество "Бошнакова, Димов и Миланов" 2018 175646534
15785 ФОНДАЦИЯ ЕВРОПА 2018 176711981
15784 ЕЛ.СТАНДАРТ ДЗЗД 2018 176464560
15783 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЕМ ЕНД ДИ" 2018 175469817
15782 Сдружение „ЗА КАМЕНДЕЛ" 2018 176859026
15781 Сдружение "Българска асоциация по логистика" 2018 831157114
15780 СДРУЖЕНИЕ ЛЕГАЛ АРТ ЦЕНТЪР 2018 130166705
15778 АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ ФЕНИКС 2018 176065029
15776 ФОНДАЦИЯ КРАСИВ ПЛАМЪК 2018 177037845
15775 ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ПО ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ 2018 131251232
15774 КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ ЕЗДУЛ 2018 176645150
15773 СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2018 175251868
15772 СДРУЖЕНИЕ ФОРУМ ОТВОРЕНИ ИДЕИ 2018 176548769
15771 ДЗЗД СОВА 2018 175475738
15770 ДЗЗД Обединение Развитие за ЛП 2018 177035132
15769 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДОЙНОВ 2018 177081418
15767 ЕМА ДЗЗД 2018 177273322
15766 ДЗЗД КУЛНЕТ 2016 103893038
15765 ДЗЗД КУЛНЕТ 2017 103893038
15764 ДЗЗД КУЛНЕТ 2018 103893038
15763 ДЗЗД Диджитъл Ресърч Груп 2018 177311367
15762 ДЗЗД Морско Картиране 2018 177284728
15761 ДЗЗД НЕЙЧЪРПУЛ ФОРУМС 2018 177311381
15760 ДЗЗД Фокус Арт Груп 2018 177279599
15759 ДЗЗД СОЛЮШЪН КИТ 2018 177276860
15758 БК ПРЕТОРИАНЕЦ 2018 176846872
15757 АКВА КОНСУЛТ ДЗЗД 2018 177227150
15756 СПОРТЕН КЛУБ ВИКИНГ ИНС 2018 176948667
15755 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТЕФАНОВА ПАНАМСКА 2018 175457494
15754 ДЗЗД СТОЯНОВИ 2018 103697064
15753 ДЗЗД МЕРКУЛОВИ 1 2018 148055897
15749 Мюсюлманско настоятелство - Варна 2018 175843290
15748 ДЗЗД ФОРТУНА 2016 2018 177098912
15747 ДЗЗД АЛЕКС 2007 2018 148083052
15745 СТЕМКАРТ ДЗЗД 2019 176689983
15744 СТЕКАРТ ДЗЗД 2019 177228684
15743 КОНСОРЦИУМ СТОРМА ДЗЗД 2019 175411760
15742 ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ - СВ ДЗЗД 2019 177278771
15741 ДЗЗД "РОДОПИ ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 2018 176592477
15740 ДЗЗД "РОДОПИ КОНСУЛТ" 2018 176653923
15739 ДЗЗД "МОТИВА ИНВЕСТ КОНСУЛТ" 2018 176972757
15738 ДЗЗД „Респром-Тарктур" 2018 176885875
15737 ДЗЗД „Разград спорт" 2018 176932054
15736 ДЗЗД "Респромгруп" 2018 176429245
Страница: 7 / 160
❚◄   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни