Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
17047 ДЗЗД КЕЙРАВИТ 2019 175597592
17046 ДЗЗД КЕЙНЕД 2019 115860124
17045 ДЗЗД КЕЙЗОСПОК 2019 160002260
17044 ДЗЗД КЕЙЗОП 2019 115860156
17043 ДЗЗД КЕЙЗОГЕР 2019 160139023
17042 ДЗЗД КЕЙЗОГЕНЕД 2019 175576064
17041 ДЗЗД КЕЙЗОВИСПОК 2019 175487555
17040 Адвокатско дружество Леденов 2019 176898520
17039 НАДИТАС ДЗЗД 2019 103983012
17038 ДЗЗД КЕЙДЕЯ 2019 115877006
17037 ДЗЗД КЕЙДАР 2019 115892054
17036 СДРУЖЕНИЕ ЗАКРИЛА НА ПЪТЯ 2019 176592317
17035 ДЗЗД КЕЙГЕРАД 2019 115907638
17034 ДЗЗД КЕЙГЕВИТА 2019 115904204
17033 ДЗЗД КЕЙГЕВИК 2019 115898452
17032 ДЗЗД КЕЙВИСПОК 2019 115932417
17031 ДЗЗД КЕЙВИМЕД 2019 160002245
17030 ДЗЗД МЕРИВА 2000 2019 103904698
17029 ДЗЗД КЕЙВИК 2019 115886845
17028 ЧАНТИ МИШЕЛ ДЗЗД 2019 103819333
17027 ДЗЗД ДЖИ ТРЕЙД 2019 103557151
17026 ФОНДАЦИЯ НИЕ ХОРАТА НА БЪЛГАРИЯ 2019 103969322
17025 ДЗЗД ГЕОКЕЙК 2019 115860163
17024 РИА ДЗЗД 2019 176473619
17023 ТП КАМЧИЯ 2019 176325093
17022 ДЗЗД КРЪСТЕВИ И ДОБРЕВ 2019 103781758
17021 ТП ИМИНГ КОМПАНИ 2019 176483613
17020 ДЗЗД КЕЙВИЗОП 2019 115940378
17018 СДРУЖЕНИЕ ФЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 2019 177124410
17017 ДЗЗД ХЕЛИОС-ПМ 2019 176346059
17016 СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ПЪТНА ПОМОЩ БЪЛГАРИЯ 2019 176246338
17015 СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ КОМПЕТЕНТЕН ФОРУМ 2019 175468715
17014 ЙОАННА 99 ДЗЗД 2019 103865505
17013 САМИЛЕКС ДЗЗД 2019 176359583
17012 ДЪ ХОУМ ДЗЗД 2019 177406937
17011 С.И. КАР СНЦ 2019 176694391
17010 ДЗЗД Си Ес Кей 2016 103895579
17009 С.Б. СТАРТ ДЗЗД 2019 176020316
17008 ММ ПЕТРОВИ ДЗЗД 2019 177055448
17007 ДЕЛТА ДЗЗД 2019 103638379
17006 ДЗЗД "ОБРАЗОВАНИЕ 2017" 2019 177407846
17005 ДЗЗД "Ани-Вес" 2019 103613511
17004 СНЦ„ДЕННИЦА” 2019 175557576
17002 НАППРБ 2019 130490012
17000 СТИКС ДЗЗД 2019 123714375
16998 ВАЛЕВИ-3 ДЗЗД 2019 148076133
16997 ВЛАД СТРОЙ ИНВЕСТ 78 ДЗЗД 2019 177402354
16996 СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ БЕЛГУН 2019 124618903
16995 Екологично сдружение "Деметра" 2019 121257807
16994 ДЗЗД "РИО" 2019 176575505
Страница: 7 / 128
❚◄   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни