Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15984 ТИЧА 2005 ДЗЗД 2019 103944657
15983 КОНСОРЦИУМ ЕМ ЕЛ ДЖИ ЕНД ДИ ПРОДЖЕКТС ДЗЗД 2019 177408439
15982 ФОНДАЦИЯ "ИНИЦИАТИВА - ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА" 2019 175705616
15981 ФОНДАЦИЯ "ЧОВЕШКА ПОДКРЕПА" 2019 130970186
15980 ДЗЗД ДОРИДА 2019 176624494
15979 ДЗЗД ГРЕЙСИ 2019 124650630
15978 ДЗЗД ДОРИДА 2018 176624494
15977 ДЗЗД ДАРИЯ 2019 103873053
15976 СУПЕР - КИМА ДЗЗД 2019 177222484
15975 ОМЕГА ТРЕЙД ДЗЗД 2019 177387493
15974 ДЗЗД "ЕМИ 33" 2019 103594993
15973 МАКС ХОУМ ДЗЗД 2019 177387500
15972 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ШУШМАНЕЦ ШИПКА 2019 176247659
15971 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ВАМАР 2017 2019 177221539
15970 ДЗЗД ЛОЗАР 2019 177030434
15969 ДЗЗД КОЛБИС & РС-ТМ 2019 175996772
15968 ДЗЗД КОЛБИС ПСИТ НСИТ 2019 131097589
15967 ДЗЗД АРХИВ ИНЖЕНЕРИНГ 2019 176517600
15966 ГЕРБЕРА ООД 2019 201204043
15965 ЕМ ХОУМ ДЗЗД 2019 177331868
15964 Консорциум АТГ-2008 2019 175466014
15963 ДЗЗД "Девня трейд - Гигастрой" 2019 176590323
15962 ЕМ ТРЕЙД ДЗЗД 2019 177363360
15961 СТОКИ ЗА ДОМА ДЗЗД 2019 176474831
15960 Консорциум "Линтел-ЧехПласт" 2019 176111762
15959 ДЗЗД ЛАКЕРОВИ 2019 176407245
15958 СНЦ "Регионални анализи и прогнози" 2019 113516929
15957 Съюз за подпомагане на малките и средните предприятия 2019 103315899
15956 Сдружение за защита на интересите на частните собственици 2019 148071200
15955 Бългериан Бляк сий пропъртис ДЗЗД 2019 103864289
15954 АВЕ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 103861357
15953 Сдружение на собствениците на туристически лодки Камчия-ССТЛК 2019 176628101
15952 Консорциум Августа консулт-Прима консулт ДЗЗД 2019 177131248
15951 РЕВЕРСО ДЗЗД 2019 175569187
15950 КОНСОРЦИУМ БИЛС СТИЛ 2019 177206900
15948 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ БИЛС СТРОЙ МОНТАЖ 2019 176340896
15947 ДЗЗД"Консорциум Пирамида" 2019 148076973
15946 ДЗЗД "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВАРНА 2019" 2019 177358993
15945 ДЗЗД "ПЪТСТРОЙ-УРБАНЕКС" 2019 177126991
15944 ДЗЗД "ПЪТСТРОЙ- ТРЕЙС ПРИМОРСКО" 2019 177331302
15943 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ-ВАРНА 2019 175580582
15942 ПУРЕКО БИЛД ДЗЗД 2019 177360492
15941 ОБЕДИНЕНИЕ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 2019 177255160
15940 ЕНЕРДЖИ БИЛД ДЗЗД 2019 177062574
15939 СТУДИО МОДЕРА ДЗЗД 2019 176773602
15938 ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ 2019 176993662
15937 ОБЕДИНЕНИЕ ПИКСИ АТГ ДЗЗД 2019 177212325
15936 РИЛА КОНСИСТ ДЗЗД 2019 177065296
15935 ЕС - Н - БИЛД ДЗЗД 2019 177083273
15934 ПМ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ДЗЗД 2019 176868324
Страница: 7 / 163
❚◄   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни