Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15846 БДТ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176897287
15845 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АВАРИЙНО УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ в гр. ПЛОВДИВ 2015г. 2019 176991654
15844 МАРИЯ РУСЕВА ФЕШЪН ДЗЗД 2019 176677504
15843 Транс Болкан НД ДЗЗД 2019 103650755
15842 Транс Болкан ДЗЗД 2019 103928699
15841 Бобо ДЗЗД 2019 176772030
15840 Ендо ДЗЗД 2019 148085869
15839 ДЗЗД "Надежда" 2019 175942273
15837 НЕА КОНСУЛТ ЕООД 2019 203998570
15836 ФРУКТОС ДЗЗД 2019 148137515
15835 ЗОНА ИНВЕСТ ДЗЗД 2019 177331715
15834 ДЗЗД КАЛИНКА 2019 177166683
15833 ДЗЗД АЛЕН МАК 2019 177185281
15832 ДЗЗД МАК 2019 177166690
15831 ДЗЗД СОЛЕДА 2019 177166669
15830 ДЗЗД АЛЛЕН МАК 2019 177338574
15829 ДЗЗД МАКК 2019 177338567
15828 ДЗЗД СОЛЕДА 70 2019 177338581
15827 ЗДДЗ ТРЕНИНГ СМ АЛАЙЪНС 2019 176896900
15826 ДЗЗД"Сиком" 2019 103787063
15825 КОТАРИ ЛИГЪЛ АДВАЙЗ ДЗЗД 2019 176248234
15824 НЕЙЧЪРЪЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД (МФО 31.12.2016) 2016 148122730
15823 НЕЙЧЪРЪЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД (МФО 30.09.2016) 2016 трето тримесечие 148122730
15822 АЙС ЕООД (МФО 31.12.2016) 2016 103311406
15821 АЙС ЕООД (МФО 30.09.2016) 2016 трето тримесечие 103311406
15820 ИТИ-РЕГУЛ ДЗЗД 2019 177295849
15819 ДЗЗД ГАРДЕН 2019 177052992
15817 Фондация "СРОЦ и М" Строителство, Ремонт и Обзавеждане на Църкви и Ман 2019 825227227
15816 ДЗЗД Ансамбъл Кварцит 2019 177226828
15815 Консорциум Евромаркет ДЗЗД 2019 176270152
15814 Синдикат на административните служители 2019 130972227
15813 АВЕ КОМЕРС ДЗЗД 2019 177162215
15812 ТП „ПРЕМИЕР-РЕГИОН ЕООД" 2019 175871602
15811 ВЕДА ДЗЗД 2019 103922746
15810 ТП "СКЛАД-СЕРВИС" 2019 176233035
15809 ПРОДЕКС-БГ ДЗЗД 2019 176804446
15808 ДЗЗД СА БУТИК 2019 176890938
15807 ДЗЗД УОТЪР ЛАЙН 2019 175461553
15805 Мундус Сървисиз АД 2018 203855825
15804 ДИС ДЗЗД 2017 177184845
15802 ДЗЗД СА БУТИК 2018 176890938
15801 ДЗЗД СА БУТИК 2017 176890938
15800 КОМПЛЕКС 2014 ДЗЗД 2018 176746434
15799 КОМПЛЕКС 2014 ДЗЗД 2017 176746434
15798 "ХАВА" ДЗЗД 2018 175197872
15797 АЙС ЕООД 2019 първо шестмесечие 103311406
15796 Сдружение Глухартчета 2018 176926496
15795 ДЗЗД Железопътна безопасност Синдел 2018 177317270
15794 ДЗЗД П.Д. ПРОЕКТ 2014 2018 176813872
15793 фьосталпине Кремс Финалтехник ГмбХ 2019 177169761
Страница: 6 / 160
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни