Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16965 КОНСОРЦИУМ "УОНДЪР БИЛД" - "РУСЕВ И КО" 2019 177005744
16964 СЕВТ III МОТО КЛУБ 2019 123764887
16963 Консорциум Овча могила 2013 ДЗЗД 2019 176487280
16962 ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИ ЗА БОЛЯРОВО - 2016" 2019 177020618
16961 СДРУЖЕНИЕ "МЛАД ПРИРОДОЗАЩИТНИК-БЕСАПАРА" 2019 112662322
16960 Сдружение Кайсейкан 2019 176297103
16959 ВИП ДЗЗД 2019 103896034
16958 ДЗЗД ИРАЛЕКС 2019 176474137
16957 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ИНВЕСТИРАЙ В БЪЛГАРИЯ 2019 176084404
16956 СВОБОДЕН ЖИЗНЕН ДЕЕН 2018 176907065
16955 ДЗЗД "ПОЛИССТРОЙ - ВЪЛЧЕВ-АРХИТЕКТ" 2019 177067297
16954 ВАСМАР ДЗЗД 2019 103765960
16953 ДЗЗД "МАКСИ - КОНСУЛТ" 2019 112612230
16952 АПОСТОЛОВИ ДЗЗД 2019 103745744
16951 ДЗЗД "ПОЛИССТРОЙ - АРКОНТ-А" 2019 177124456
16950 ДЗЗД "ЕЛХОВО 5" 2019 177167372
16949 АСТРА 55 ДЗЗД 2019 103986624
16948 ДЗЗД "ЕЛХОВО 13" 2019 177218094
16947 РК на БЗС гр.Шумен 2019 127076692
16946 ЛИАН ИНВЕСТМЪНТ ДЗЗД 2019 176429512
16945 РЕЗБАРСКО СДРУЖЕНИЕ ТРЕВНЕНСКО СЛЪНЦЕ 2019 175598908
16944 СДРУЖЕНИЕ НА ГРЪЦКИТЕ БИЗНЕСМЕНИ "ЕРМИС 96" 2019 115113955
16943 Консорциум"България Ер-Посока Ком" ДЗЗД 2019 176783361
16942 Адвокатско съдружие "Пиперкова и Коджабашев" 2019 177157645
16941 Адвокатско дружество Рачински и партньори 2019 175677348
16940 Консорциум "АКЗ-ККС 5-2016" ДЗЗД 2019 177081507
16939 ДЗЗД АБ Борисови 2019 177067009
16938 Обединение Терминал Росенец ДЗЗД 2019 177371866
16937 ДЗЗД АБ Борисови 2017 177067009
16936 Консорциум "Строителство Бургас" ДЗЗД 2019 177087684
16935 НАСИ - НАСТЯ АНАСТАСОВА ДЗЗД 2019 175831351
16934 Обединение обновяване сгради ДЗЗД 2019 177073492
16933 АЙ ЕН ДЖИ КОНСУЛТИНГ ДЗЗД 2019 177130623
16932 Консорциум НЕРГ-АКЗ ДЗЗД 2019 176410355
16931 ТАНГРА 64 ДЗЗД 2019 176685312
16930 ДЖЕНИ ДЖИ ДЗЗД 2019 176282215
16929 Консорциум САНА ДЗЗД 2019 176939814
16926 Адвокатско дружество "Гунчева и Карагачлиев" 2019 177043143
16925 СЪБЕВИ ДЗЗД 2019 176030157
16924 Сичес-АКЗ ДЗЗД 2019 176622340
16923 Консорциум "Обединение ВИК" ДЗЗД 2019 177026069
16922 ДЗЗД ПАРАДАЙС 2019 177356138
16921 ГЕРИЯ ДЗЗД 2019 176848738
16920 ДЗЗЗ ЧАЛЪКОВИ 2019 177132909
16919 МТ ДЗЗД 2019 175829514
16918 КОЛОР 333 ДЗЗД 2019 175552775
16917 ТРЪНОВ ДЗЗД 2019 177259828
16916 ТИЕ-АКЗ-ТРЕЙС-Бургас ДЗЗД 2019 176232073
16915 Консорциум "ТИЕ-АКЗ" ДЗЗД 2019 176115682
16914 ДЗЗД ДИСНИ СТИЛ 2019 177169672
Страница: 6 / 126
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни