Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15953 Сдружение на собствениците на туристически лодки Камчия-ССТЛК 2019 176628101
15952 Консорциум Августа консулт-Прима консулт ДЗЗД 2019 177131248
15951 РЕВЕРСО ДЗЗД 2019 175569187
15950 КОНСОРЦИУМ БИЛС СТИЛ 2019 177206900
15948 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ БИЛС СТРОЙ МОНТАЖ 2019 176340896
15947 ДЗЗД"Консорциум Пирамида" 2019 148076973
15946 ДЗЗД "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВАРНА 2019" 2019 177358993
15945 ДЗЗД "ПЪТСТРОЙ-УРБАНЕКС" 2019 177126991
15944 ДЗЗД "ПЪТСТРОЙ- ТРЕЙС ПРИМОРСКО" 2019 177331302
15943 ДЗЗД ПЪТСТРОЙ-ВАРНА 2019 175580582
15942 ПУРЕКО БИЛД ДЗЗД 2019 177360492
15941 ОБЕДИНЕНИЕ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ 2019 177255160
15940 ЕНЕРДЖИ БИЛД ДЗЗД 2019 177062574
15939 СТУДИО МОДЕРА ДЗЗД 2019 176773602
15938 ЦЪРКВА ХРИСТИЯНСКА МИСИЯ 2019 176993662
15937 ОБЕДИНЕНИЕ ПИКСИ АТГ ДЗЗД 2019 177212325
15936 РИЛА КОНСИСТ ДЗЗД 2019 177065296
15935 ЕС - Н - БИЛД ДЗЗД 2019 177083273
15934 ПМ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ДЗЗД 2019 176868324
15933 ПМ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176891604
15932 ЕС - ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 177017814
15931 ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176868300
15930 ЕНЕРГОЕФ СОФИЯ ДЗЗД 2019 176852302
15929 ДЗЗД СТРОИТЕЛСТВО МИ-2 2019 176338728
15928 ЕЛЕГАНС 2 ДЗЗД 2019 176844526
15927 Ведиком ДЗЗД 2019 131298396
15926 ДЗЗД "НОВА" 2019 177055238
15925 ДЗЗД " МИМОЗА 2008" 2019 175521993
15924 ДЗЗД " Ес найлс" 2019 177077302
15923 МИКС ТРЕЙДИНГ ДЗЗД 2019 177387518
15922 КОНСОРЦИУМ ГГ-НИК ДЗЗД 2019 176497335
15921 Фондация От любов към доброто 2019 176655618
15920 ДЗЗД "СИСИ и ЦВЕТИ" 2019 176343020
15919 АЛФА-КА 2012 ДЗЗД 2019 176641789
15918 "Варна Бриз Патент" ДЗЗД 2019 103704231
15917 ДЗЗД ОУПО ХАДЖИДИМОВО 2019 177145707
15916 ДЗЗД ТОПЛОФИКАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА 2016 2019 177151610
15915 Храм Свети Николай Мирликийски Чудотворец 2019 176007781
15914 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ОУП - КАЙНАРДЖА 2019 176923112
15913 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ОУП - БРЕЗНИК 2019 176925818
15912 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ОУП - АПРИЛЦИ 2019 176944245
15911 ДЗЗД "ДИЯНА ТРАНС" 2019 175744739
15910 ЮНАЙТЕД АВТО ДЗЗД 2019 160047920
15909 ДЗЗД "КЕДЪР" 2019 176063627
15908 ДЗЗД "КАМЕЛИЯ 86" 2019 148131195
15907 ДЗЗД "ДЕСАРТ 16" 2019 177088448
15906 ДЗЗД "ЕКИП СТЕМАР" 2019 177165492
15905 ДЗЗД "ВИКТОРИЯ АУТО" 2019 175617059
15904 ДЗЗД "РОСОНИ" 2019 175934579
15903 В.И.С.-БАЛЕВИ И СИЕ"" СД 2019 102713380
Страница: 4 / 160
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни