Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2020 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 20 700 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

19.01.2021 г

    В ДВ бр.105 / 2020 г бяха публикувани последните промени в нормативните актове, уреждащи режима на публикуване на годишни финансови отчети- ГФО и на Декларациите за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, които ще се прилагат през Кампания 2021 г за публикуването на ГФО и декларации за 2020 г, а именно:

    1. Съществено се променя редът, сроковете и графикът за публикуване на ГФО и Декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч за липса на дейност на ЮЛНЦ, във връзка с удължения срок да пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел- ЮЛНЦ- 31-ви декември 2022 г, на основание § 55 от ПЗР към ЗИД на КЗЛД (ДВ бр. 104/2020 г), както следва:

Вижте повече:
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2017, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
18286 ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ОВЧАРОВА 2019 7612251178
18285 МАРТИНА СТАНИСЛАВОВА ОВЧАРОВА 2019 9803201072
18284 СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА МИЧЕВА 2019 8009213995
18283 ДОННА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА 2019 9711226455
18281 НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ 2019 7703081220
18280 "РЕД КЛЕЙ" ДЗЗД 2019 176835655
18279 ДЗЗД "ЕМВ. В И А" 2019 148103267
18278 "ПРОСПЕРИТЕТ" ДЗЗД 2019 107520392
18277 РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ - БУРГАС 2019 177382948
18276 Даниела Бонева ДЗЗД 2019 175472044
18275 ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА" 2019 831545152
18274 "ЕВРОПЪТ" ДЗЗД 2019 176290984
18273 СДРУЖЕНИЕ ДЖАЙКА АЛУМНИ В БЪЛГАРИЯ 2019 121821994
18272 ДИСКОВИ МАСИВИ ГБС ДЗЗД 2019 177322666
18271 РЕКОМ ДЗЗД 2019 177191640
18270 "ЕВРОКОНСУЛТ" ДЗЗД 2019 107563109
18269 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ЙОРДАН ФИЛЕВ 2019 176159547
18268 КРЕАТИВ СМАРТ КЪМПАНИ-КСК ДЗЗД 2019 177278020
18267 "ИНТЕРКОНСУЛТ" ДЗЗД 2019 176866679
18266 БЪЛГАРСКИ ПОРЕЧИЯ ДЗЗД 2019 177353512
18265 СТЕМО - ГАМА КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 176451583
18264 ТП АГРОМЕРКУР АГ 2019 175238881
18263 АКВА КОНСУЛТ ДЗЗД 2019 177227150
18262 КЛАДАРА ДЗЗД 2019 177317288
18261 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДОЙНОВ 2019 177081418
18260 ПРОТИВОРОЖАРНА СТАНЦИЯ "БЕЗМЕР" ДЗЗД 2019 177376906
18259 ХЕЛТИ ДЖАР ДЗЗД 2019 177193011
18258 ПСОВ "Шкорпиловци" ДЗЗД 2019 176423580
18257 РЕГИОНАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 2019 176784775
18256 "ГЕОБУЛ" ДЗЗД 2019 177093467
18255 СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ПАЛАМАРА 2019 177229087
18254 "ДЗЗД ЕМ-79" 2019 177159347
18253 "ЕВРОСТИЛЛ МВР" ДЗЗД 2019 177177
18252 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГЕОРГИЕВ И ГЕОРГИЕВА" 2019 176801603
18251 ДЗЗД Консултанти за ПНК 2019 176925729
18250 ДЗЗД Севи 2019 175476480
18249 Сдружение "ЕТЕ Инфраструктура" ДЗЗД 2019 177043855
18248 Гюнтай ДЗЗД 2019 148026671
18247 СДРУЖЕНИЕ ФИТНЕС КЛУБ МАНИЯ 2 2019 175994268
18246 ЕС - ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД 2019 176807481
18245 СПК Бяла лилия 2019 176333282
18244 ЕНЕРДЖИ - ИНВЕСТ ДЗЗД 2019 176794219
18243 СДРУЖЕНИЕ ФИТНЕС КЛУБ МАНИЯ 2019 104693688
18242 "ГЕО - НИК" ДЗЗД 2019 177154026
18241 КОНСОРЦИУМ АКТАЕЛ-ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ 2019 177213082
18240 "БУЛ" ДЗЗД 2019 177121439
18239 ДЗЗД Осигуряване на служители за кол-център 2019 177019313
18238 мюсюлманско настоятелство 2019 175843290
18237 ДИМИТРОВА 2017 ДЗЗД 2019 177288726
18236 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОВЧЕВ" 2019 177245807
Страница: 4 / 147
❚◄   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни