Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Търсене в ГФО публику-
вани до 19.02.2017 г
Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

За да видите Регистъра на Удостоверенията за публикуваните финансови отчети до 19.02.2017 г, кликнете тук

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15369 ЛИМ ДЗЗД 2018 176431285
15367 ДЗЗД ЕКОЛАНДШАФТ 2018 176605693
15366 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФУТВОЛЕЙ" 2018 175978091
15365 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СПОРТЕН КЛУБ "ЕНЕРДЖИ КАЛИАКРА" 2018 175514461
15364 СТРОЙКОМЕРС - ЕС ДЗЗД 2018 177184884
15363 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СПОРТЕН КЛУБ "ЕНЕРДЖИ" 2018 103923232
15362 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АЕРОКОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ" 2018 831451125
15361 "ДЗЗД ЕМ-79" 2018 177159347
15360 СПОРТЕН КЛУБ КАМП 2018 175928170
15359 ДЗЗД РАЗВИТИЕ 2018 2018 177279275
15358 ДЗЗД СТРОИТЕЛСТВО 2018 2018 177262233
15357 ДЗЗД СВЕЖЕСТ 2018 2018 177273799
15356 ДЗЗД ЖП ИНФРАСТРУКТУРА ЗМЕЙОВО 2018 177264234
15355 ДЗЗД АНХИАЛО 2015 2018 177129076
15354 ДЗЗД „Корожън Превеншън Балкънс" 2018 177240532
15353 ИТ-ЕСО ДЗЗД 2018 177016363
15352 ТАЙГА КОЛЕКТИВ ДЗЗД 2018 177301024
15351 ДЗЗД ХЕКАТА 2012 2018 176290151
15350 ДЗЗД ГАМА СЕКЮРИТИ ГРУП 2018 176816295
15349 Сдружение "Българска асоциация по четене" 2018 130523018
15348 Сдружение Българска Асоциация за Екзекютив Сърч 2018 176060054
15347 ДЗЗД "Харенсил" 2018 177248917
15346 ДЗЗД Ники-80 2018 103873523
15345 ДЗЗД "Харенпрес" 2018 177236181
15344 ДЗЗД ТОНГА 2018 123647211
15343 ДЗЗД "Халеста" 2018 177135271
15342 ДЗЗД "Халера" 2018 177157296
15341 ВИКИ ДЗЗД 2018 177238830
15340 ДЗЗД Марина 2018 175467467
15339 ДЗЗД "Халепрес" 2018 177210788
15338 Е.ФИЛЕВА ДЗЗД 2018 177016349
15337 Голден Груп 2018 175049375
15336 ЛУЧИЯ ДЗЗД 2018 176806529
15335 Вики 07 ДЗЗД 2018 124713205
15333 Партнерс 2007 ДЗЗД 2018 124700065
15332 ДЗЗД Нана 2018 148047676
15331 Сдружение Българска Ритейл Асоциация 2018 175704788
15330 БЕЛЛА ВЕРОНИКА ДЗЗД 2018 176592363
15328 Адвокатско дружество Рашев и партньори 2018 175518292
15324 ДЗЗД ГАЛИНЕЛ 15 2018 176880554
15323 ДЗЗД ДИМЧЕВИ 84 2018 176912824
15322 народно читалище "Просвета-1903" 2018 000253053
15320 ХИТ СУВЕНИР ДЗЗД 2018 177156205
15319 Адвокатско дружество Димитрова и Толева 2018 177125708
15318 ДЗЗД ДОБРОТИЦА 2016 2018 177127926
15317 ДЗЗД САЛЮТ 2018 176659456
15316 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ЗНАНИЕ, ПРОГРЕС И ПРАВО 2018 177257880
15315 ДЗЗД КОНСОРЦИУМ АРОН РАЙС -РОСА 2018 176475844
15314 БАРТОЛИ ГРУП ДЗЗД 2018 103946715
15313 ДЗЗД СДРУЖЕНИЕ ПОДКРЕПА НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА БАЛДЕР 2018 177256465
Страница: 10 / 155
❚◄   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни