Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2019 г


съгласно изискванията на чл.38, ал.1, т.3 и Декларации по чл.38, ал.9, т.2 за предприятията по чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 18 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Разширено търсене

Последна новина
КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

04.02.2020 г

В отговор на наше запитване от 13.01.2020 г, днес- 04.02.2020 г, получихме отговор от Комисия за защита на личните данни, относно това как, с оглед опазване на правото на защита на личните данни на представляващите предприятията без дейност, да се спазят разпоредбите на българското и европейско законодателство в областта на защита на личните данни при публикуването на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Зсч, изискваща вписването на ЕГН на представляващия предприятието.

Отправянето на запитване се наложи от факта, че за разлика от публикуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, където е уредено при входиране на актове за обяване, да се входира екземпляр с пълни данни и такъв със заличени данни, като публично и неограничено достъпен е само екземплярът със заличени данни, то при публикуването в интернет няма изрична регламентация, която да дава право на публикуващите да заличат личните си данни и по този начин техните данни биха били публично и неограничено достъпни в продължение на 3 години.

Отговорът на комисията е: „... с цел следването на принципите на Общия регламент, при оповестяване на описаните в запитването Ви декларации, можете да приложите по аналагия подходът, който е предвиден за обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ.“


Припомняме, че подходът при обявяване на актове в ТРРЮЛНЦ е:

* Обстоятелствата и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Основание- чл.2, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ)

* Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от нас и за предоставянето на публичен достъп до тях. (Основание- чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ)


Следователно:

На основание чл.2, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни, а когато в тях лични данни са посочени и това не се изисква по закон, то на основание чл.19, ал.9 от ЗТРРЮЛНЦ, се приема, че сте дали съгласие личните Ви данни да бъдат огласени и публично достъпни на този сайт.

 

Запитване до Комисия за защита на личните данни от 13.01.2020 г

Отговор от Комисията за защита на личните данни от 04.02.2020 г

 

От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2016, 2017 и 2018 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 31 март. Можем ли да я публикуваме до 30 юни? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
16763 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕН УЛИЧЕН ТАНЦ 2019 103902149
16762 Консорциум Хидрострой груп ДЗЗД 2019 106619050
16761 СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪРЪТ 2019 175338006
16760 сдружение СЖД 2019 176907065
16758 Обединение РОФА Австрия и РОФА България 2019 176873887
16757 ВИКИ 07 ДЗЗД 2019 124713205
16756 ПАРТНЕРС 2007 ДЗЗД 2019 124700065
16755 ДЗЗД ПСГ ИНВЕСТ 2019 177045518
16754 Сдружение"Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи" 2019 175854058
16753 ДЗЗД ПЛАНИНГ ГРУП 2019 177186668
16752 ДЗЗД ПЪТИЩА ГРУП 2019 177151813
16751 Търгоаско представителство "Миратрейд" 2019 първо шестмесечие 176713835
16750 КЛУБ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ 2019 131182484
16749 Сдружение Балканска Асоциация за Разрешаване на Спорове 2019 176876488
16747 СКАНДИНАВИЯ ДЗЗД 2019 103718829
16746 ВАЛИНА ДЗЗД 2019 103843747
16745 ЗИКО ДЗЗД 2019 103826744
16744 ЖАК 43 ДЗЗД 2019 103920300
16743 МЕМОРИАЛ ДЗЗД 2019 148076959
16742 М И А Т А ДЗЗД 2019 103697032
16741 ПЕРФЕКТ ДЗЗД 2019 103789790
16740 ПААС ДЗЗД 2019 103841760
16739 ТЕНЕРИФЕ ДЗЗД 2019 148003975
16738 ЕТ СТИЛ 99 - ЗОЯ БАНКОВА 2019 831634117
16737 ГАБРИЕЛЕ - 2000 ДЗЗД 2019 103554917
16736 ГАБИ ДЗЗД 2019 103751003
16735 НЕДЯЛКОВ ДЗЗД 2019 148014039
16734 ТЕДИ ДЗЗД 2019 103813191
16733 И и И ДЗЗД 2019 103803432
16732 ФОТОРИСТИКА ДЗЗД 2019 175793519
16731 РЕС-М ДЗЗД 2019 103778281
16730 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ" 2019 176668124
16729 РЕС-М2 ДЗЗД 2019 103814788
16728 МИРЕЯ ДЗЗД 2019 103849732
16727 ДЗЗД АДВАЙС-ФОРТИС 2019 177200947
16726 МУТЛУ ДЗЗД 2019 103937068
16725 ШИ-ЮТЕКС ДЗЗД 2019 175629944
16724 МАЯ-2000 ДЗЗД 2019 103555175
16723 НАДЕЖДА-2003 ДЗЗД 2019 103787280
16722 ТИС КОМЕРС ДЗЗД 2019 177047323
16721 Едж Нетуърк Сървисиз Лимитид 2019 177100808
16720 Адвокатско дружество Целова и Лаков 2019 176095938
16719 ВАЛ - ДЖИ ДЗЗД 2019 176269506
16718 КОНСОРЦИУМ ТЕНТА СЪН ДЗЗД 2019 177107980
16717 ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ 2019 130754288
16716 БАЙЛОВО ФЕМИЛИ 2016 ДЗЗД 2019 176999035
16715 Дружество по ЗЗД "КАРАМАН ДУРАЛ" 2019 177345298
16714 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГРОЗДЕВ И РАДАНОВ 2019 175997953
16713 РИНДИ ДЗЗД 2019 103914443
16712 ВАЛ 07 ДЗЗД 2019 103821109
Страница: 10 / 126
❚◄   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   ►❚

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни