Специализирано интернет издание за публикуване на
 

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2022 г


съгласно изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 3 и Декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 за предприятията по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

 

Публикувани при нас
до сега
над 24 000 ГФО
Търсене
Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !

Последна новина
Как да избегнете глоба, ако сте изпуснали срока да публикувате декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г?

10 август 2023 г

Ако сте изпуснали срока за публикуване на декларация, че не сте извършвали дейност през 2022 г по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч)- 30-ти юни 2023 г, все още има начин да изпълните изискванията на закона и да избегнете глоба.

ВАЖНО: Ако през 2020 г, 2021 г или 2022 г вече сте публикували такава декларация и продължавате да нямате дейност без прекъсване от тогава, не сте нарушили нищо и нямате задължение да публикувате нищо.

Тук става въпрос за тези, които са без дейност и въобще не се публикували до сега декларация, или след публикуването и, са въобновили дейността си и сега са я прекъснали отново.


КАКЪВ Е НАЧИНЪТ?

Възможността да се публикува Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Зсч (декларация за липса на дейност или декларация за неактивност) е облекчение от общото задължение да се публикува Годишен финансов отчет от всяко предприятие. И тъй като е облекчение, изборът дали да се възползвате от него е Ваш. Ако не се възползвате от облекчението, за Вас остава задължението за публикуване на ГФО 2022 г до 30-ти септември 2023 г, съответно в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ, ако сте вписани там, а за останалите в икономическо издание или интернет.

Ако постъпите по този начин и следващата година отново нямате дейност, трябва да публикувате до 30.06.2024 г декларация да липса на дейност през 2023 г


От „АВЕ КОМЕРС“ ЕООД
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2019, 2020 и 2021 г. Какво да направим?

» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

» Пропуснали сме да публикуваме декларация за липса на дейност до 30-ти юни. Можем ли да я публикуваме до 30-ти септември? вижте повече ..


Регистър на удостоверенията

Внимание! Само вписаните в този регистър Удостоверения са валидни, т.е. само те могат да служат за доказателство, че съответният финансов отчет или декларация за липса на дейност са публикувани в това специализинано интернет издание. Всякакви други документи, невписани или залични от този регистър нямат никаква доказателствена сила.

Ако не намирате Вашето Удостоверение, вписано в този регистър, причината е, че Вашите финансови отчети/декларации са били изтрити на 14-тия ден от публикуването им, поради неплащане на таксата или ако Вашата публикация не е съдържала файлове с финансови отчети/декларация.

Повече вижте в Общите условия /договор/ за публикуване на финансови отчети в този сайт, както и в 'Как да публикувате и платите?'.

Удостоверенията в регистъра са подредени по номера, като новите са отгоре.

 

Удостоверение № Предприятие: Период: Булстат/ЕИК:
15822 АЙС ЕООД (МФО 31.12.2016) 2016 103311406
13028 ВАРУНА АД 2018 първо шестмесечие 130924769
13024 АЙС ЕООД 2018 първо шестмесечие 103311406
13018 „ЕСКО СЪРВИСИС" ООД 2018 първо шестмесечие 203800031
11945 ДЗЗД КОРЕКТ 2003 РУСЕ 2017 117695874
11843 ДЗЗД ГИД Импресс 2017 176581897
11842 ДЗЗД ЕНСИС 2017 176561268
11841 ДЗЗД Консорциум Железопътни системи България 2017 176378249
11838 ДЗЗД Хьорман-СЕН 2017 175498822
11773 сдружение с нестопанска цел Европейски мостове 2017 176037899
11751 СДРУЖЕНИЕ ЗА АВТОМОБИЛНИ И МОТОРНИ СПОРТОВЕ "ТОМЕ РЕЙСИНГ" 2017 107568323
11535 Адвокатско съдружие "Гоговска и партньори" 2017 175311315
11487 Сдружение Клуб на пенсионера 2017 176252478
11264 ФОНДАЦИЯ „БЪДЕЩЕ ЗА БАНКЯ” 2017 175501065
11160 Сдружение с нестопанска цел "проф. Андрей Николов" 2017 175703394
11060 НОТАРИАЛНА КАНТОРА МАЙСТОРОВ ДЗЗД 2017 103932039
11052 ДЗЗД "Архитект" 2017 124638927
11050 ДЗЗД "Архитекти за Добрич" 2017 176409292
11048 АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ ПОПОВА В СЪДРУЖИЕ С ХАНТОВА 2017 101678344
11001 ДЗЗД „ АБОЛЕОН – АЛФА „ 2017 176541041
10994 фондация "МИЛЕНИУМ НОВА ИДЕЯ” 2017 177232763
10993 Корсо Италия ДЗЗД 2017 17702583
10992 Море ДЗЗД 2017 148021311
10991 Младост 69 ДЗЗД 2017 176526299
10990 Корсика Италия ДЗЗД 2017 177062738
10989 ДЗЗД Корсо 2017 177108986
10986 Фондация От любов към доброто 2017 176655618
10985 ДЗЗД "СТОРУМ" 2017 148110105
10984 ДЗЗД "РИО" 2017 176575505
10983 ТП ЕНИГМА СОФТУЕЪР ГРУП ЛТ 2017 175998445
10982 ПРИНЦЕСА ДЗЗД 2017 148072149
10981 ПМ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2017 176891604
10980 ПМ ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ДЗЗД 2017 176868324
10979 ЕС - ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2017 177017814
10978 ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ ДЗЗД 2017 176868300
10977 ЕНЕРГОЕФ СОФИЯ ДЗЗД 2017 176852302
10976 РИЛА ИНТЕРПРО ДЗЗД 2017 177051275
10975 ПРОТИВОПОЖАРНИ ПЛАНОВЕ РИОСВ - СОФИЯ ДЗЗД 2017 176729520
10974 Обединение Проф-Инвест ДЗЗД 2017 177041135
10973 РИЛА КОНСИСТ ДЗЗД 2017 177065296
10972 ЛИАН ИНВЕСТМЪНТ ДЗЗД 2017 176429512
10971 АКВА КОНСУЛТ ДЗЗД 2017 177227150
10970 ВИА КОНСУЛТИНГ ДЗЗД 2017 176611778
10969 РИЛА - ИНВЕСТ КОНСУЛТИНГ ДЗЗД 2017 176616978
10968 "ВАРНА БРИЗ ПАТЕНТ" ДЗЗД 2017 103704231
10967 ИБЕИ-ЕВРО КОНСУЛТ ДЗЗД 2017 176755789
10966 КОНСИСТ АДВАЙЗЪРС КОНСУЛТ ДЗЗД 2017 177050732
10964 Консорциум Енергопроект Роял Хасконинг 2017 175813232
10962 Сдружение Българска Вендинг Асоциация СНЦ 2017 175785295
10960 ЕСБ-23 ДЗЗД 2017 177025501
Страница: 100 / 103

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: Публикуване на ГФО 2023, Публикуване на ГФО 2022, годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо

Карта на сайта   ♦   Гласувайте за нас!   ♦   Политиката за защита на личните данни